SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น
เมษายน 27th, 2016 by sirinun

คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

การดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น นับว่าได้ประโยชน์ต่อตนเอง รวมถึงคนรอบข้างเป็นอย่างมาก สามารถที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา หากมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถดูแลในเบื้องต้นได้ หนังสือ “คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น” เล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องการดูแลร่างกายของคนเรา เช่น น้ำหนักกับสุขภาพ,  การรักษาความดันโลหิตสูง, สมุนไพรช่วยลดไขมัน ฯลฯ เนื้อหามีประโยชน์มาก ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และแก้ปัญหาในเบื้องต้น ก่อนจะไปหาหมอเพื่อทำการรักษา หมวดหมู่ WB327ค695 2558

รายการอ้างอิง

วรกานต์ นิยมวิทย์. (บรรณาธิการ). (2558). คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (40)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa