SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีการจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น
มิ.ย. 23rd, 2017 by chonticha

หนังสือ เป็นทรัพยากรสารเทศหลักที่มีอยู่ในห้องสมุด จึงต้องมีการจัดเก็บให้ตรงตามหมวดหมู่และตำแหน่งที่ถูกต้อง ตามหลักการของการจัดหมวดหมู่เนื้อหาของหนังสือ เพื่อให้สะดวกแก่การค้นหาของผู้ใช้บริการ

การที่ต้องมีการจัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่นั้น เนื่องจากมีหนังสือเข้ามาในส่วนของงานบริการเพื่อให้บริการผู้ใช้อยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้มีการหยิบหนังสือออกจากชั้นหนังสือ เพื่ออ่านในห้องสมุด หรือยืมออกจากห้องสมุด ก็ตาม เมื่อมีการนำกลับมาคืน ต้องมีการจัดเรียงขึ้นชั้นให้ถูกต้องตามตำแหน่งดังเดิม

ผู้เขียน มีหน้าที่ในการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น โดยจะรวบรวมหนังสือที่ผู้ใช้บริการอ่านเสร็จแล้ว และนำหนังสือวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือ หรือรวบรวมหนังสือที่อยู่ตามโต๊ะต่างๆ  มาดำเนินการเพื่อเตรียมการจัดขึ้นชั้นหนังสือ โดยแยกเป็น หนังสือภาษาไทยกับหนังสือภาษาอังกฤษ และแยกประเภทของหนังสือก่อนที่จะจัดเรียงขึ้นชั้น

ประเภทของหนังสือจะแบ่งออกเป็น หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก งานวิจัย ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือมุมต่างๆ เช่น มุมพุทธทาสภิกขุ มุมคุณธรรม มุม สสส. เป็นต้น

1

วิธีการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น  มีดังนี้

  1. จัดแยกประเภทของหนังสือ เช่น
  • หนังสือทั่วไปหมวด A – Z  ชั้น 3 , ชั้น 4 , ชั้น 5 (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
  • หนังสืออ้างอิง ชั้น 3 , ชั้น 4 , ชั้น 5 (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
  • งานวิจัย  (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
  • วิทยานิพนธ์  (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
  • ภาคนิพนธ์  (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
  • นวนิยาย
  • เรื่องสั้น
  • หนังสือมุมต่างๆ เช่น มุมพุทธทาสภิกขุ  มุมคุณธรรม  มุม สสส.
  1. จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของเลขเรียกหนังสือ

การจัดเรียงจะทำการเรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมาก เรียงจากซ้ายไปขวา และเรียงจากชั้นบนลงชั้นล่าง โดยดูจากเลขเรียกหนังสือที่สันหนังสือ ดังตัวอย่างและภาพประกอบ

223หรือ ถ้าหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน มีหลายฉบับ เรียงตามลำดับฉบับ หรือ Copy ดังตัวอย่างและภาพประกอบ

445ตัวอย่างการจัดเรียงหนังสือบนชั้น

66

 

View (81)

ปั้นฝัน…เป็นหนังสือ คือนักเขียน
ส.ค. 11th, 2016 by chonticha

13920970_1105502922862673_3818986040314863036_n

นำเสนอความเป็นมาของวรรณกรรม จาก อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งการเตรียมที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพ “การเขียน” เป็นศิลปะการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก รวบรวมเป็นงานเขียน “คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพ” ผู้ที่จะเป็นนักเขียนควรศึกษาเครื่องมือและกลไกอันเป็นหลักพื้นฐานของการเขียน เพราะได้รวบรวมประสบการณ์ในการเขียนมาเรียบเรียงและถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจอยากเป็น “นักเขียน” เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

“ปั้นฝัน…เป็นหนังสือ คือนักเขียน”  ของ ประภาศรี  เทียนประเสริฐ  หมวดหมู่ PN145 ป344ป 2559  ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดหามาไว้ให้บริการที่ ชั้น 3 ค่ะ

View (7)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa