SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA
ก.ค. 7th, 2017 by jittiwan

บรรณารักษ์วิเคราะห์และทำรายการทางบรรณานุกรม ต้องศึกษาพัฒนาการในการลงรายการทางบรรณานุกรม เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ลงรายการให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ห้องสมุดให้มากที่สุด การลงรายการทางบรรณานุกรม ก็เพื่อต้องการสร้างช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ การแสดงผลทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้มีการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อผู้ใช้ข้อมูล

ปัจจุบัน คำว่า RDA หรือ Resource Description and Access เป็นคำที่ได้ยินกันหนาหูในกลุ่มบรรณารักษ์วิเคราะห์และทำรายการทางบรรณานุกรม ว่าจะมาแทนที่ AACR II ผู้เขียน จึงได้ศึกษาและสรุป RDA จากผู้รู้ ไว้ดังนี้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน RDA Read the rest of this entry »

View (84)

CLASSIFICATION WEB
มิ.ย. 29th, 2017 by jittiwan

Classification and Library of Congress Subject Headings  คือ  เว็บไซต์สำหรับการจัดหมวดหมู่และหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันแบบออนไลน์  ซึ่งสามารถเข้าใช้งานโดยต้องบอกรับเป็นสมาชิกของแต่ละห้องสมุดหรือหน่วยงานนั้น  โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://classificationweb.net/  ซึ่งปรากฏดังภาพประกอบที่  1

ภาพประกอบที่ 1 Classification Web

ภาพประกอบที่ 1 Classification Web

รายละเอียดเบื้องต้นในการสั่งซื้อและราคา

 1. หากสั่งซื้อเพียง 1 User ราคา : $ 325
 2. ผู้ใช้งานจะต้อง Log on เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Classification Web โดยใช้ Username & Password ที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้  ซึ่งในการเข้าถึงนั้นไม่จำกัดเว็บไซต์
 3. สามารถใช้งานหรือเข้าถึงได้ 20 ชั่วโมง/เดือน
 4. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ 1 User/ 1 Site
 5. หากห้องสมุดหรือหน่วยงานที่มีประสงค์จะสมัครสมาชิกมากกว่า 1 User มีรายละเอียดดังนี้
  5.1  ผู้ใช้ตั้งแต่  2-4 คน  ราคา =  $ 525
  5.2  ผู้ใช้ตั้งแต่  5-9 คน  ราคา =  $ 640
  5.3  ผู้ใช้ตั้งแต่  10-14 คน  ราคา =  $ 775
  5.4  ผู้ใช้ตั้งแต่  15-19 คน  ราคา =  $ 910
  5.5  ผู้ใช้ตั้งแต่   20-24 คน  ราคา =  $1,320
  5.6  ผู้ใช้ตั้งแต่   25-29 คน  ราคา =  $1,825
  5.7  ผู้ใช้ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป  ราคา =  $1,960  หากเพิ่มผู้ใช้ 5 คน จะต้องบวกราคาเพิ่มอีก $135

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏดังภาพประกอบที่  2 Read the rest of this entry »

View (64)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เม.ย. 29th, 2016 by jittiwan

งานที่รับผิดชอบในแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยารสารสนเทศ คือ วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  โดยมีรายละเอียดในการเรียนการสอน แต่ละหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2. คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย

 • การพยาบาลพื้นฐานฯ
 • การพยาบาลผู้ใหญ่
 • การพยาบาลเด็ก
 • การพยาบาลมารดาฯ
 • การพยาบาลอนามัยฯ
 • การพยาบาลสุขภาพจิตฯ
 • การพยาบาลผู้สูงอายุ
 • กฎหมายและจรรยาบรรณ

Read the rest of this entry »

View (101)

ไวรัสซิกา
มี.ค. 18th, 2016 by jittiwan

ช่วงนี้มีข่าวเรื่องไข้เลือดออก ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันมานานว่า มียุงลายเป็นพาหะในการก่อให้เกิดโรคชนิดนี้ แต่เป็นข่าวดังมากยิ่งขึ้น เมื่อมีการเสียชีวิตของบุคคลที่เป็นดารา ทำให้ทุกคนยิ่งเริ่มหันมาให้ความใส่ใจกันยิ่งอีกมากขึ้น และก็ยิ่งน่าสนใจและน่าติดตามพร้อมกับต้องให้ความระมัดระวังมากขึ้น ด้วยมีเชื้อไวรัสที่มีชื่อที่เราไม่ค่อยจะคุ้นหูเท่าไรนัก และก็มีสาเหตุมาจากยุง เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกก็ตาม แต่เป็น 1 ใน 3 โรคร้ายที่เกิดจากยุงลาย

ไวรัสที่กำลังพูดถึงนี้คือ ไวรัสซิกา ไวรัสตัวนี้เกิดดังมากในช่วงปี 2558  เพราะระบาดหนักในแถบลาตินอเมริกา โดยเฉพาะประเทศบราซิล ทำให้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ประกาศให้การระบาดของไวรัสซิกา เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  สำหรับประเทศไทย แม้ว่าจะยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกประกาศจัดให้ “โรคติดเชื้อไวรัสซิกา” เป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ แต่เรามาทำความรู้จักไวรัสซิกา กันซักนิดนะคะ

ไวรัสซิกาหรือไข้ซิกาเป็นเชื้อไวรัสตระกูลเฟลวิไวรัส ลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก รวมทั้งไวรัสเวสต์ไนล์ที่เป็นสาเหตุของไข้สมองอักเสบ ตั้งแต่ปี 2490 ที่ Alexander Haddow นักกีฏวิทยาชาวสกอต พบว่าลิงที่เลี้ยงไว้ตัวหนึ่ง มีอาการป่วยและพบว่ายุงลายเป็นพาหะ เลยตั้งชื่อให้ตามชื่อป่าว่า ไวรัสซิลิกา

กลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ หากติดเชื้อแล้วจะทำให้ทารกในครรภ์ได้รับอันตราย คือจะทำให้ศีรษะเล็กกว่าปกติ ไวรัสซิกา เป็นเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ การติดต่อจึงมาจากการถูกยุงที่มีเชื้อกัด

อาการ คล้ายคลึงกับอาการของโรคไข้เลือดออก มีผื่นแดงขึ้นตามตัว ไข้ขึ้นสูง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวและปวดหัว อาการเหล่านี้สามารถทุเลาลงภายในเวลา 2-7 วัน หากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

การรักษา รักษาตามอาการเช่นเดียวกับโรคไวรัสอื่นๆที่มียุงลายเป็นพาหะ ผู้ป่วยควรพักผ่อนมากๆ ดื่มน้ำให้เพียงพอ ทานยาตามแพทย์สั่ง ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือวิธีการรักษาที่แน่ชัด

การป้องกัน พยายามอย่าให้ยุงกัด ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ และป้องกันโรคที่มาจากยุงลาย

ภัยอันตรายจากยุงลาย

ภัยอันตรายจากยุงลาย

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ไข้ซิกาเป็น 1 ใน 3 โรคร้ายที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ส่วนอีก 2 โรค ก็คือ โรคไข้เลือดออก และ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา ซึ่งจะต่างจากไข้เลือดออก และ ไข้ซิกา คือ จะมีอาการปวดข้อมากเป็นพิเศษ บางคนหายป่วยแล้ว ยังมีอาการปวดข้อต่อเนื่องกว่า 6 เดือน

รายการอ้างอิง

ปอมอ. (2559). โรคไข้ ZIKA ไม่ใหม่. แพรว 37, 877 (10 มีนาคม 2559), 250.
ปาจรีย์. (2559). 3 โรคร้ายจากยุงลาย หายนะตัวจิ๋ว. แพรว 37, 877 (10 มีนาคม 2559), 256.
ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย. สืบคืนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 จาก http://health.kapook.com/view139846.html

View (15)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa