SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
โปรแกรม Deep Freeze คืออะไร
ก.ค. 31st, 2016 by kamolchanok

หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมต้องใช้โปรแกรม deep freeze มาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยเฉพาะถ้าท่านอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องมีให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้บริการ เช่น ห้องสมุด เป็นต้น หรือบางทีศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือหน่วยที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ก็จะมีการลงโปรแกรมนี้ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีจำนวนมากพอที่จะมาตามดูแลได้ทั้งหมด จึงต้องมีการลงโปรแกรม deep freeze เพื่อช่วยในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

ถ้าจะถามว่า  Deep Freeze แปลว่า อะไร คงต้องแปลแบบพร้อมอธิบายแบบง่ายๆ ว่า คือ การแช่แข็งไดรฟ์ ให้คงอยู่ในสภาพเดิมตลอดเวลา และมีประโยชน์อย่างไร Read the rest of this entry »

View (1516)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa