SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ
มิ.ย. 23rd, 2017 by pacharamon

ในฐานะที่ผู้เขียน ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ “งานสารบรรณ ขอบข่ายงานสารบรรณ มีเนื้องานมากมายหลากหลาย ผู้เขียน ขอเอ่ยถึงวิธีการปฏิบัติในส่วนงานที่ได้รับ คือ งานที่เกี่ยวกับงานเอกสาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การจัดพิมพ์ การรับ การส่ง

ความหมายของ “งานสารบรรณ” ทำให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ ดังนี้

 • การจัดทำเอกสาร (พิจารณา-คิด-ร่าง เขียน ตรวจร่าง-พิมพ์ ทาน เสนอ-ลงนาม-สำเนา)
 • การส่ง (ตรวจสอบ-ลงทะเบียนส่ง-ลงวันเดือนปี-บรรจุซอง-นำส่งเอกสาร)
 • การรับ (ตรวจสอบ-ลงทะเบียนรับ-นำส่งแจกจ่าย)

ขั้นตอนการรับหนังสือ

 1. ตรวจสอบหนังสือที่รับเข้ามา ครบถ้วน สภาพเรียบร้อย
 2. เปิดซองเอกสารและตรวจเอกสาร
 3. จัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วน เพื่อดำเนินการก่อนหลัง
 4. ประทับตราหน่วยงานรับหนังสือ
 5. ลงทะเบียนรับหนังสือ โดย ลงเลขรับเอกสาร วันที่รับเอกสาร เวลารับเอกสาร และลงชื่อผู้รับเอกสาร
 6. ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนการส่งหนังสือ

 1. หน่วยงานเจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อย เช่น ผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อยแล้ว มีเอกสารที่ต้องแนบต้นเรื่องครบถ้วนเรียบร้อย
 2. ลงทะเบียนส่งหนังสือในสมุดทะเบียนหนังสือส่ง
 3. ลงเลขและวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งอออก และสำเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่ง (ตามข้อ 2)
 4. บรรจุซอง ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึงหน่วยงานผู้รับ
 5. นำส่งให้เจ้าหน้าที่นำส่งเอกสาร ทางโทรสาร หรือ ทางไปรษณีย์ (ซึ่งแล้วแต่กรณี)

 

View (57)

จาก บฝ. 1 ถึง บฝ. 2
มิ.ย. 22nd, 2017 by pacharamon

งานที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ คือ การดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาบุคลากร ที่ได้รับมอบหมายในการเข้าร่วมประชุม  สัมมนา อบรมดูงานหรือฝึกอบรม ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

กรณีการเข้าร่วมประชุม / สัมมนา / ดูงานหรือฝึกอบรม ภายนอก หรือภายใน ที่มีค่าใช้จ่าย

1.รับบันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงานหรือฝึกอบรม จากหน่วยงานภายนอก โดยลงทะบียนรับเอกสารในสมุดทะเบียนรับ

2. นำเสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้บุคลากรที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องเข้าร่วม (ซึ่งแล้วแต่กิจกรรมนั้นๆ)

3. แจ้งบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมเพื่อรับทราบ พร้อมทั้ง จัดทำแบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา/ดูงานหรือฝึกอบรม (บฝ.1) Read the rest of this entry »

View (24)

ทำงานให้แฮปปี้ทุกวัน!!
ก.พ. 19th, 2016 by pacharamon

22050811

หลายๆ คนก็คงจะเป็นเหมือนกัน ใกล้วันจันทร์ทีไร เหมือนใจจะขาดทุกที แต่เมื่อชีวิตนี้ต้องทำงานต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ งั้นเรามาลองหาวิธีเพิ่มความสุขให้กับวันทำงานกันเถอะจร้า

1.จัดระเบียบสังคมเก็บโต๊ะให้เป๊ะ  ในเมื่อเราต้องนั่งทำงานทั้งวัน เชื่อว่าไม่ต่ำกว่า  10 ชั่วโมงต่อวัน มาหาอะไรน่ารักๆ ตกแต่งโต๊ะทำงานให้ดูแล้วสบายตาซักหน่อย จัดของให้เป็นระเบียบน่านั่งเข้าไว้ เมื่อเรามองดู รับรองว่า ความคิดจะบรรเจิดขึ้นมาทันทีโลกนี้ช่างสวยงามนักเชียว

2. เลิกกาแฟ@ขนมขบเคี้ยว  บางคนว่าการได้ดื่มกาแฟตอนบ่ายช่างวิเศษดื่มแล้วทำงานขยันขึ้นมา ”มันจริงหรอ…มันใช่หรอ?”  จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความรู้สึก  ลองเปลี่ยนควมคิดจากการที่เคยดื่มกาแฟเป็นกิจวัตร ลองหันมาดื่มน้ำเปล่า เปลี่ยนจากขนมขบเคี้ยว มาเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์มากกว่ากันดีกว่า ทั้งยังช่วยทำให้มีผลดีต่อสุขภาพ  ไม่ทำให้อ้วนและไม่ทำให้ใจสั่น อีกนะ Read the rest of this entry »

View (34)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa