SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องมือช่วยค้นหาวารสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่บทความและงานวิจัย
มิ.ย. 25th, 2017 by pailin

หนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์งานวิจัยนั้น ต้องมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่บทความงานวิจัยออกสู่สาธารณชน ผ่านวารสารทางวิชาการที่มีอยู่มากมาย ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกวารสารที่จะใช้เผยแพร่บทความของนักวิจัยนั้น จึงมีความสำคัญมาก เพราะ มีส่วนช่วยให้บทความนั้นถูกค้นพบ นำไปใช้ และอ้างถึง  ช่วยส่งเสริมในการประเมินคุณค่างานวิจัยชิ้นนั้น และเพิ่มอันดับให้นักวิจัยได้ด้วยเช่นกัน

ด้วยความจำเป็นดังกล่าว ทางสำนักพิมพ์ Elsevier จึงได้พัฒนาเครื่องมือ Elsevier Journal Finder ไว้อำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย ในการค้นหาวารสาร เปรียบเทียบข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่บทความ โดยใช้เทคโนโลยีการค้นหาอัจฉริยะและคำศัพท์เฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม เพื่อหาวารสารในเครือ Elsevier ที่ตรงกับลักษณะบทความของคุณมากที่สุด มีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

 1.  เข้าไปที่เพจ Elsevier Journal Finder  (http://journalfinder.elsevier.com)
 2.  แปะบทคัดย่อลงในช่อง Paper abstract
 3.  เลือกหมวดหมู่เนื้อหาที่ต้องการจะเผยแพร่บทความ โดยเลือกได้ไม่เกิน 3 หมวด
 4.  พิจารณาเลือกวารสารที่เหมาะสม จากการเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ โอกาสที่จะได้รับการตอบรับ และประเมินความเหมาะสม
 5.  ศึกษา ข้อมูล ข้อกำหนด ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา สิ่งที่จำเป็น ในการส่งบทความให้บรรณาธิการของวารสารฉบับนั้นพิจารณา
 6.  ในเครือ Elsevier นักวิจัยสามารถส่งบทความออนไลน์ ได้ที่เมนู Submit Your Paper ในหน้าเพจของวารสาร

โดยมีรายละเอียดการใช้งาน ดังรูป Read the rest of this entry »

View (110)

การใช้ประโยชน์จาก IEEE Xplore และการตีพิมพ์บทความกับ IEEE
มิ.ย. 13th, 2017 by pailin

Introduction to IEEE & IEEE Xplore

IEEE เป็นองค์กรที่มีบทบาทในวงการค้นคว้าและงานวิจัยมายาวนาน โดยดำเนินกิจการใน 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้

 • Membership organization
 • Conferences organizer
 • Standards developer
 • Publisher of journals, conferences, standards, e-books and e-learning

Read the rest of this entry »

View (2243)

ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library : Best Practice and Pit Fall)
มิ.ย. 12th, 2016 by pailin

จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558  เรื่อง  ห้องสมุดดิจิทัล : ประสบการณ์และข้อพึงระวัง  (Digital Library : Best Practice and Pit Fall) จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.)  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน 2558  ณ  ห้องประชุมชั้น 7  สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้

 1.  แนวโน้มของห้องสมุดในยุค Digital Library
 2.  เล่าเรื่อง Digitized Rare Book หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3.  D-Library : National Digital Content
 4.  ห้องสมุดดิจิทัล  ความคุ้มค่าในการลงทุนของมหาวิทยาลัย ?

Read the rest of this entry »

View (644)

RefME powerful citation tool
มี.ค. 25th, 2016 by pailin

RefME  แอปพลิเคชันที่จะทำให้การเขียนอ้างอิง เป็นเรื่อง ง่ า ย

RefME  เป็น citation tool  แบบ web based  ที่ไว้ช่วยเก็บข้อมูลแหล่งอ้างอิง และจัดรูปแบบได้หลากหลายมาตรฐาน  เช่น  APA,  Vancouver  etc.

โดยที่คุณไม่ต้องยุ่งยากในการติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่ต่ออินเตอร์เน็ต  เปิด Browser เข้าที่

https://www.refme.com  หรือ  https://app.refme.com  แล้วดำเนินการ

 1. สมัครสมาชิก
 2. กรอกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง เข้าระบบ
 3. Export ข้อมูลอ้างอิงที่สร้างไว้ เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ

การใช้งานในเบื้องต้น สาธิตวิธีการตามรูปภาพ ดังนี้

Read the rest of this entry »

View (88)

วิธีการติดตั้ง Font หรือ วิธีการเพิ่ม Font ใหม่ลงเครื่อง
มี.ค. 10th, 2016 by pailin

คิดว่าหลายๆ ท่าน คงจะเคยได้รับไฟล์ แล้วอ่านตัวหนังสือไม่ได้ ต้องเรียกนักคอมพิวเตอร์ หรือ admin มาช่วย หรือเพื่อนข้างๆ มาช่วย ซึ่งแต่ละคน งานก็แสนจะยุ่ง อย่าเพิ่งตกใจค่ะ เพราะถ้า  ไฟล์เอกสารที่ได้รับมา แสดงฟอนต์ของอักษรไม่ได้  มองเห็นไม่ตรงตามรูปแบบของอักษรที่แท้จริง ผู้เขียนมีวิธีการแนะนำ ดังนี้ ค่ะ

วิธีแก้ไข

 • ตรวจดูว่า Font ชื่ออะไร
 • ลองค้นหาดูว่า มีใหัดาวน์โหลดหรือไม่ ถ้ามี ให้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่อง เพราะ บางฟอนต์ที่ได้รับมานั้นอาจไม่มีให้โหลดฟรี
 • ทำการ ติดตั้ง / เพิ่ม ฟอนต์ใหม่ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

Read the rest of this entry »

View (143)

วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ใน Flash Drive
ม.ค. 7th, 2016 by pailin

หากบังเอิญว่า  แฟลชไดรฟ์ติดไวรัสซ่อนไฟล์  มองไม่เห็นไฟล์ใดๆ ของคุณที่เคยมีอยู่

วิธีแก้ไข

 • เช็คดูว่า ยังมีไฟล์อยู่ในแฟลชไดรฟ์จริงหรือเปล่า ?!?
 • กำหนดค่า config ให้สามารถมองเห็นโฟเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ไดั
 • ใช้คำสั่ง กู้ไฟล์กลับขึ้นมาให้มองเห็นดังเดิม คือ  attrib *.* -s -h -a -r /d /s  ( กด enter)

Read the rest of this entry »

View (104)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa