SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การปรับ / ลด ขนาดหน้าเอกสาร PDF เบื้องต้นเพื่อความเหมาะสม
มิ.ย. 27th, 2018 by Dr.sanampol

ผู้เขียนมีโอกาสได้สแกนเอกสารที่เป็นตัวเล่มหนังสือในจัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อสะดวกในการจัดเก็บไฟล์และสะดวกต่อการอ่านเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับมือใหม่ในการเริ่มต้นจัดเก็บไฟล์เอกสาร นั่นคือ เมื่อเราทำการสแกนไฟล์เอกสารที่เป็น PDF เรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารที่สแกนบางหน้า อาจจะมีขนาดของเอกสารไม่เท่ากัน จนดูไม่สวยงาม วิธีการง่าย ๆ ที่ผู้เขียนได้เรียนรู้ในการจัดการเอกสารเหล่านั้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่าย ๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดเรียงไฟล์การเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ Read the rest of this entry »

View (40)

สารคดีชุดพิเศษ เซน 2010 จากสวนโมกข์ สู่หมู่บ้านพลัม
มิ.ย. 27th, 2018 by Dr.sanampol

จากลมหายใจของคนบ้าข่าว “สุทธิชัย หยุ่น” สู่การเดินทางครั้งใหม่ ทางจิต ทางวิญญาณ.ถามหาหนทางการพ้นทุกข์ กับสองปราชญ์ที่โลกยกย่อง ท่านพุทธทาส สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี และ ท่าน ติช นัท ฮันท์ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส.

37386-01

 

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยังคงสามารถเยียวยาปัญหาผู้คนในยุคดิจิทัลนี้ได้หรือไม่. การเดินทางไปกับลมหายใจในรอยเท้ากับการค้นหาสัจธรรมพร้อมคนรุ่นใหม่ทางธรรมและทางโลก ซึ่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กับ ปราบดา หยุ่น ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับสารคดีชุดนี้ ที่จะทำให้เรารู้ว่า สติ และลมหายใจมีค่ามากแค่ไหน.

37388-02

 

สารคดีชุดนี้จะมีทั้งหมด 9 ตอนด้วยกัน เราสามารถเลือกชมได้ตามความสนใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตอน 1 ลมหายใจแห่งพระพุทธองค์

ตอน 2 103 ปี พุทธทาส อินทปัญโญ

ตอน 3 บทกวี สอนโลก

ตอน 4 ไม่มีเกิด ไม่มีตาย

ตอน 5 พุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก (East meets West)

ตอน 6 ความสุข กับ ปัจจุบันขณะ

ตอน 7 พุทธะในชีวิตจริง

ตอน 8 พลัม เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข

ตอน 9 “พุทธ” ในวันพรุ่งนี้

สนใจสอบถามและชมสารคดีชุดนี้ได้ที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ.

View (13)

พันแสงรุ้ง 1 ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ…ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา.
ส.ค. 11th, 2016 by Dr.sanampol

กลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่รอยต่อชายแดนระหว่างไทยกับพม่า เรามักจะรู้จักกันในนามว่า ตระกูลไท พันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ เป็นภาพยนตร์สารคดี ที่รวบรวมความเป็นมา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ของชนเผ่าเหล่านี้ ได้อย่างน่าสนใจทีเดียว

ผมให้ข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับ ไทใหญ่ และ ไทลื้อ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า ชีวิตความเป็นอยู่ ของเค้าเหล่านี้ น่าสนใจเพียงไรก่อนจะชมภาพยนตร์นะครับ

 

ไทใหญ่

เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่รอยต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า ไทใหญ่ หรือที่เรียกตัวเองว่า คนไต เคยอยู่เป็นรัฐอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวินและบริเวณที่ราบสูงฉานมาแต่เดิม เมื่ออังกฤษปกครองพม่า รัฐไทใหญ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพม่าในชื่อว่ารัฐฉาน   ไทใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะไต มีความคล้ายคลึงกันในทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมบางประการกับชาวล้านนา ความสัมพันธ์เป็นแบบฉันท์มิตรใกล้ชิดสนิทสนม

13933549_1350722571607887_930014815_n

ไทลื้อ

พี่น้องตระกูลไทกลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิคและวัฒนธรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องราวของผ้าทอ ที่บอกเรื่องราวภูมิปัญญาและความสามารถ มีคุณค่าทั้งในเชิงศิลปะ และตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน คุณค่าของผ้าทอไทลื้อ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ต้องการชม พันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ ติดต่อที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ นะครับ

 

 

View (16)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa