SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การตรวจประเมินหลักสูตรคณะเทคนิคการแพทย์
มิ.ย. 23rd, 2017 by somsri

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัย โดยเฉพาะทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาสภาเทคนิคการแพทย์ได้มาทำการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบันการศึกษา รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. เนื่องจากเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บรรณสารสนเทศ ในฐานะเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียน การสอนในหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ก็คือ

 1. มีระบบสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เหมาะสม ครอบคลุมทุกพื้นที่และพร้อมใช้ตลอดเวลา
 2. มีฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทงเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากภายในและต่างประเทศที่ทันสมัย
 3. มีตำราหลัก หรือ e-book ในสาขาวิชาทางเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัยไม่ต่ำกว่าแขนงหรือกลุ่มวิชาละ 5 ชื่อเรื่อง และห้องสมุดมีเวลาให้บริการไม่น้อยกว่า 50 ชัวโมงต่อสัปดาห์

ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้จัดเตรียมหนังสือของคณะเทคนิคการแพทย์ไว้เพื่อตรวจประเมิน 8 สาขาวิชา ส่วนหนึ่ง ไว้ที่ชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย

 • เคมีคลินิก
 • โลหิตวิทยาคลินิก
 • จุลทรรศร์ศาสตร์คลินิก
 • จุลชีววิทยากคลินิก
 • ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต/ธนาคารเลือด
 • ปรสิตวิทยา
 • หนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิชากลาง/วิชาศึกษาทั่วไปทางการแพทย์
ชั้นจัดแสดงหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนหนึ่ง

ชั้นจัดแสดงหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนหนึ่ง

พร้อมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ที่สนับสนุนเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2

บอร์ดข้อมูล นโยบายของศูนย์บรรณสารสนเทศ การเปิดให้บริการ

บอร์ดข้อมูล นโยบายของศูนย์บรรณสารสนเทศ การเปิดให้บริการ

บอร์ดข้อมูลบริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการสืบค้นข้อมูล การให้บริการสนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้า การวิจัย

บอร์ดข้อมูลบริการฐานข้อมูลออนไลน์ บริการสืบค้นข้อมูล การให้บริการสนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้า การวิจัย

View (24)

ลูกเก่งด้วย Mind Map
ส.ค. 11th, 2016 by somsri

13902725_1063805493673129_5409955587070341161_n

สอนลูกให้เป็นเด็กหัวดีไม่ต้องเครียดไม่ต้องกวดวิชาเคร่งเครียดกับตำราก็สอบเข้าที่ 1 ได้ ใครๆ ก็อยากให้ลูกเป็นคนเก่ง นอกจากจะต้องฉลาดด้วยวิธีที่ทันสมัยและอิงหลักเหตุผลนี้จะทำให้คุณสอนลูกอย่างเข้าใจ ไม่ใช่การใช้ไม้เรียวการดุการสอนอย่างพ่อแม่แต่เป็นการสอนอย่างเข้าใจและเป็นเพื่อนกับเขา Mind Map จะทำให้เด็กๆ โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ หนังสือ “เทคนิคช่วยลูกเรียนเก่งด้วย Mind Map” โดย ครูมายด์ สุดธิดา

สนใจติดตามอ่านได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ หมวดหมู่ WS113 ค167ท 2557  ชั้น 4 ค่ะ

 

View (4)

การหาหนังสือไม่พบในศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ค. 17th, 2016 by somsri

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก เข้ามาค้นหาหนังสือ และสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ ปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้บริการขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ หรือสอบถามจากบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจำชั้น ได้แก่ การหาหนังสือไม่พบ เฉพาะกรณีที่สืบค้นพบรายการหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ แต่เมื่อไปหาหนังสือที่ชั้นหนังสือแล้ว ไม่พบ
จากการที่ให้บริการหาหนังสือที่ผู้ใช้หาไม่พบ สามารถสรุปสาเหตุและจัดทำเป็นแนวปฏิบัติวิธีการให้บริการของการหาหนังสือไม่พบ ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (39)

ฉลาดกินสุขภาพดี
ก.พ. 17th, 2016 by somsri

 

1

หนังสือเล่มนี้พูดถึงการกินอาหาร กินอาหารครบหมู่ กินอย่างสมดุล กินเพื่อสุขภาพและความงาม ป้องกันโรคลดความอ้วน สุภาพดีมาจากรู้จักกินให้ถูกวิธี เป็นเรื่องไม่ยาก เราจะมีสุภาพดี ร่างกายแข็งแรง ก็เกิดจากเลือกอาหารที่มีประโยชน์นั่นเอง ติดตามอ่านเพื่อสุขภาพ ได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. เลขหมู่หนังสือ  QU145 ศ265ฉ 2558 หนังสือทั่วไปชั้น 4

รายการอ้างอิง

ศรีสมร คงพันธุ์. (2558). ฉลาดกินสุขภาพดี. กรุงเทพฯ : ส.ส.ส.ส.

View (11)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa