SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุดประเทศฟินแลนด์
ก.ค. 13th, 2020 by supachok

ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง TK Forum 2020 ‘Finland Library and Education in the Age of Disruption”ที่จัดโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้  หรือ TK Park   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ได้รับฟังสาระความรู้ที่ดีและมีประโยชน์จากวิทยากร ของประเทศฟินแลนด์ ได้แก่ คุณแอนนา คอร์ปิ (Anna Korpi) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ประจำสถานทูตฟินแลนด์ในสิงคโปร์ และคุณยาน่า เตือร์นิ (Jaana Tyrni) ผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเอสโปประเทศฟินแลนด์ ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนประเทศฟินแลนด์ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องบริหารห้องสมุดประชาชนได้ดีระดับโลก และยังการันตีด้วยรางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว จึงขอสรุปสาระสำคัญมาถ่ายทอดดังต่อไปนี้

 

ห้องสมุดเมืองเอสโป เป็นห้องสมุดที่ได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมประจำปี 2562 (Library of the Year 2019) ในงานเทศกาลหนังสือกรุงลอนดอน หรือ London Book Fair 2019 เพราะการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม  กิจกรรมปลูกฝังการรักการอ่านที่เข้าถึงประชาชน และรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้บริการ  และยังกระจายไปยังประชาชนทุกๆ วัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงวัย หรือกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ และบรรดาผู้อพยพลี้ภัย

วิทยากรได้ หยิบยกคำว่า  SIVISTYS (ซีวิสตุส)   ซึ่งป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและอุดมคติที่ห้องสมุดได้นำมาปรับและใช้งาน SIVISTYS (ซีวิสตุส) เป็นคำศัพท์ที่แสดงถึงรากฐานของการศึกษาฟินแลนด์ มีแนวคิดมาจากคุณงามความดี ความบริสุทธิ์ หมายถึง การเคารพความรู้ และเคารพการเรียนรู้ หมายรวมถึงการศึกษา วัฒนธรรม การเคารพผู้อื่น และการเปิดใจกว้างเพื่อรับความคิดใหม่ๆ เป็นเรื่องของการพัฒนาคนที่มีนัยยะ มีคุณค่าในสังคม  เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้ง  มีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมัน มีหลากหลายความหมายว่า เช่น Respecting Learning, Thinking, Knowing, Education, Culture, Compassion, Open-mindedness

ห้องสมุดเมืองเอสโป (Espoo City Library) มีจุดเด่นในด้านบริการซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีสาขาจำนวนมากตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดและตามเวลาปิดเปิดของห้าง มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ 2 คัน และบริการจัดส่งหนังสือถึงหมู่บ้าน สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงห้องสมุดได้ด้วยตัวเอง  ห้องสมุดประชาชนเมืองเอสโป  นี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายห้องสมุดเขตพื้นที่กรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีห้องสมุดสาขาประมาณ 20 แห่ง กระจายอยู่บริเวณย่านชานเมือง  ส่วนใหญ่ให้ผู้ใช้งานบริการตนเอง ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาประจำ เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าตรู่และปิดช้ากว่าปกติ ยืดหยุ่นได้ตามไลฟ์สไตล์ของผู้คน ซึ่งสามารถเพิ่มระยะเวลาการให้บริการได้เพิ่มขึ้นถึงสองเท่ากว่าปรกติ

กิจกรรมที่หลากหลายจัดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น

1.จัด workshop กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการเล่นดนตรีเช่น การเล่นอูคูเลเล และดนตรีอื่นๆ การสอนกิจกรรมทำอาหาร การสอนภาษาฟินแลนด์

2.  บริการแนะนำการทำเอกสารต่างๆ แก่ผู้อพยพในการติดต่อราชการ เช่นงานแปลเอกสาร

3.  ใช้เป็นสถานที่นัดพบปะเพื่อนฝูง หรือการเช็คสุขภาพประจำปี

4.  ประกวดส่งเสริมการอ่าน เช่น ประกวดสุดยอดนักอ่านประจำปีหนังสือดีเด่นแห่งปี

5.  ส่งเสริมผู้สูงอายุมาเป็นอาสาสมัคร เช่น อ่านหนังสือลงเทปเพื่อคนตาบอด หรืออ่านหนังสือให้เด็กๆฟัง

นอกจากจะมีบริการยืม-คืนหนังสือแล้ว ยังมีเพลง หนัง วิดีโอเกม บอร์ดเกม เครื่องมืออุปกรณ์งานช่าง ให้ยืมฟรี มีบริการออนไลน์โดยออกแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ที่ดึงดูดน่าสนใจใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น เลือก สั่ง และรับหนังสือได้จากทุกสาขาที่สะดวกใกล้บ้าน

ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีการตัดงบประมาณการศึกษาและมีการพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง งบประมาณด้านนี้มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี และทุกบริการก็ให้บริการฟรีทุกอย่าง ประชาชนสามารถเข้าถึงหนังสือและสื่อต่างๆได้ง่ายและใกล้ตัว นอกจากนี้ห้องสมุดยังกระจายไปทุกๆที่ทั้งในชุมชนเมืองและตามป่าเขา จึงทำให้ประชาชนประเทศฟินแลนด์มีนิสัยรักการอ่านและยังปลูกฝังให้เด็กๆ รักการอ่านมาตั้งแต่วัยเยาว์

View (6)

การจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาค ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก.ค. 13th, 2020 by supachok

เนื่องจากในแต่ละปี ทางแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับหนังสือบริจาคเข้ามาในปริมาณจำนวนมาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงมีแนวคิดในการบริหารจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาคเหล่านั้น ดังนี้

 • พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่ไม่ตรงกับการให้บริการ แยกออกเพื่อบริจาคไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเรือนจำ การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และแห่งอื่น ๆ ที่ติดต่อขอรับบริจาคหนังสือ
 • พิจารณาหนังสือเก็บไว้ในห้องเก็บหนังสือ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป อาทิเช่น
  – หนังสือที่ให้บริการชำรุด หรือสูญหาย และไม่มีการจัดพิมพ์อีก ต้องทดแทน
  – หนังสือที่มีอยู่ มีความต้องการใช้มากขึ้น เป็นต้น
  – หนังสือที่มีเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐาน และมีความจำเป็นต้องใช้
  – หนังสือหายาก

งานบริจาคหนังสือ ดำเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของหนังสือกับระบบห้องสมุด และจำนวนที่มี
 2. กรณีที่มีแล้ว 2 เล่ม จะพิจารณาเก็บไว้ในห้องเก็บหนังสือ ถ้ามีเล่มเดียวจะพิจารณาเนื้อหา สถิติการใช้ และส่งมอบให้บรรณารักษ์เพิ่มจำนวนในระบบ
 3. จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือที่ต้องการเก็บไว้ในห้องเก็บหนังสือ โดยใช้โปรแกรม Excel  กำหนดข้อมูลต่างๆ เช่น ลำดับของหนังสือ (Running Number) ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ เลข ISBN และเลข Bib Number  (กรณีที่ตรวจสอบว่ามีในระบบห้องสมุดแล้ว เพื่อสะดวกในการสืบค้นในภายหลัง)
 4. มีการนำ Running number   ตามที่บันทึกไว้ในโปรแกรม Excel มาติดไว้ที่ตัวเล่ม และจัดเรียงตามหมายเลข เพื่อให้หาได้ง่าย

ดังนั้น งานบริจาคหนังสือจะมีไฟล์รายชื่อหนังสือที่เก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจะมีการใช้ไฟล์ร่วมกับงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และไม่ต้องเปลืองงบประมาณ

View (4)

งานบริจาคหนังสือ…การให้การแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
มี.ค. 28th, 2018 by supachok

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีภาระกิจหลักในการเสาะแสวงหาทรัพยกรสารสนเทศ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศทั้งด้วยการจัดซื้อด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย และการขอรับบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ มาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ให้ครอบคลุมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยทำการเรียน การสอน การวิจัย รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศทั่วๆ ไป โดยสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “WMS” หรือ WorldShare Management Services

สำหรับงานบริจาคของแผนกจัดหาฯ นั้นจะช่วยประหยัดงบประมาณด้านจัดซื้อได้มากทีเดียว หนังสือดีๆ มักจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาศูนย์บรรณสารสนเทศา ถ้ามีซ้ำและพิจารณาแล้วว่า มีจำนวนพอเพียง หรือทดแทนเล่มเก่าที่ชำรุดแล้ว จะบริจาคให้แก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป แต่คาดว่ายังมีหนังสือดีๆ ที่ยังไม่มีจึงต้องเสาะแสวงหาต่อไป

รูปแบบการรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ Read the rest of this entry »

View (59)

งานเปิดตัวหนังสือ “Thai Politics: Social Imbalance” และเสวนาวิชาการ “ส่องเมืองไทย: ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม”
มิ.ย. 13th, 2017 by supachok

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “Thai Politics: Social Imbalance” และงานเสวนาวิชาการ “ส่องเมืองไทย: ดุลยภาพทางการเมือง ดุลยภาพทางสังคม” ที่วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งานนี้ได้ทั้งความรู้และได้รับแจกหนังสือ Thai Politics: Social Imbalance” อีก 1 เล่ม งานเสวนาครั้งนี้ ได้รับความรู้ด้านการเมือง การปกครองตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน พัฒนาการของระบบอประธิปไตยของประเทศไทยตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ที่ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด 85 ปี จากนักวิชาการและนักการเมืองอาชีพ ทั้ง 3 ท่านได้แก่ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา และดำเนินรายการโดย คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ได้รับฟังมุมมองแนวคิดทางการเมืองเกี่ยวกับกับการปฎิรูปการเลือกตั้งของประเทศไทย ที่จะมาขึ้นในเร็วๆนี้

วิทยากร

วิทยากร

 

Read the rest of this entry »

View (64)

Practicing Rights: Human rights-based approaches to social work practice
ส.ค. 11th, 2016 by supachok

Practicing Rights: Human rights-based approaches to social work practice by David Androff

ในยุคสังคมปัจจุบันเรานี้ คำว่า สิทธิมนุษยชน กำลังเบ่งบานทุกพื้นที่ทั่วโลก เพราะการอยากได้ อยากดี อยากแย่งชิงอาณาเขต ทรัพยากรที่เริ่มร่อยหรอ อยากได้ อยากมีทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดสงครามและความอดอยาก จนทำให้มีคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน หนังสือที่จะแนะนำเล่มนี้เป็นหนังสือคู่มือฉบับพกพาติดตัวได้ เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดพกพา  เหมาะสำหรับ นักสิทธิมนุษยชน นักการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ฯ นักจิตวิทยา

Practicing Rights เขียนโดย เดวิด แอนดรอฟฟ์ นักเขียนผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ จบปริญญาเอกด้านนี้โดยตรง ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ที่ ม.อริโซน่า สหรัฐอเมริกา

Practicing-Rights

 

นอกจากเรื่องสิทธิมนุษยชน แล้วคุณยังจะได้แนวคิด วิสัยทัศน์ใหม่ๆ เกี่ยวกับดำเนินงาน ประสบการณ์เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราห์เด็กยากไร้ เด็กจรจัด การดำเนินงานสังคมสงเคราะห์กับคนชราที่ถูกทอดทิ้ง การบริบาล และการดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง งานด้านสุขภาพจิต การฝึกปฎิบัติจริงกับงานสังคมสงเคราะห์ฯ นักศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ฯ ไม่ควรพลาด ฉบับพิมพ์ล่าสุดมีให้บริการแล้วที่ชั้น 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศ หมวดหมู่ HV10.5A574P 2016

View (4)

TK park โชว์นิทรรศการ “โลกของแมลง” A Bug’s Life
ก.พ. 17th, 2016 by supachok

TK park ห้องสมุดมีชีวิตแห่งแรกของไทย หรือ อุทยานการเรียนรู้ TK park เซ็นทรัลเวิล์ด ขอยกป่ามาไว้ในห้างสรรพสินค้ากลางกรุง เพราะแค่ก้าวท้าวเข้าไปกลางลานสานฝัน ก็ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมโลกอย่าง “แมลง” ดังระงม แถมทั้งด้วงกว่าง ผีเสื้อ ตั๊กแตน แมงมุม ฯลฯ ยังเป็นแมลงต่างชนิดที่ยากจะเจอพร้อมกันในชีวิตจริงด้วย แต่ก็มาอยู่รวมกันได้ในนิทรรศการ “โลกของแมลง” A Bug’s Life ซึ่งอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ร่วมมือกับหน่วยอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จัดขึ้นมาเพื่อที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่สนใจโลกของแมลง Read the rest of this entry »

View (64)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa