SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ทำความรู้จัก “จุลสาร” กันเถอะ
ก.ค. 11th, 2017 by อุไรรัตน์ ผาสิน

                  

20170622_095407_resized

จุลสาร หรือ Pamphlet   

เป็นสิ่งพิมพ์อีกประเภทหนึ่ง ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งลงรายการทางบรรณานุกรมเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาที่บรรจุในจุลสารเล่มนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ ได้

คำว่า จุลสาร สื่อให้ทราบถึงสาระที่เป็นสื่อชิ้นเล็กๆ หรือเล่มเล็กๆ คำว่า จุลสาร บางหน่วยงาน จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ใช้ขึ้นต้น เช่น จุลสาร (ชื่อหน่วยงาน) ออกเป็นวาระ ลักษณะเหมือนวารสาร แต่ในบริบทของห้องสมุด จะเก็บสิ่งพิมพ์ประเภท จุลสาร ซึ่งมิได้หมายความถึง การออกเป็นวาระ เหมือนวารสาร แต่เนื่องจากจุลสารมีลักษณะที่เป็นเล่มเล็ก มีจำนวนหน้าไม่มากนัก หรืออาจจะเท่ากับหนังสือเล่มทั่วไป แต่เนื่องจากขนาดของหนังสือเล็กหรือมีความบางเกินไป เมื่อนำมาจัดวางไว้ที่ชั้นหนังสือรวมกับหนังสือที่มีขนาดทั่วๆ ไป จะทำให้ หนังสือเล่มเล็กเหล่านี้ หลุดหรือตกออกจากชั้นหนังสือ ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถจัดเรียงได้ตามปรกติ

ดังนั้น ห้องสมุด มักจะจัดเก็บจุลสาร แยกออกมาจากชั้นหนังสือทั่วไป โดยแยกเก็บเป็นคอลเลคชั่นพิเศษ หรือจัดเก็บพิเศษ มีการกำหนดหมวด ซึ่งกำหนดโดยห้องสมุดเอง โดยส่วนมากจะเป็นคำว่า จุลสาร และตามด้วยหมายเลขของจุลสาร หรืออาจจะใช้คำย่อว่า จล เป็นต้น

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จะได้รับจุลสาร ในลักษณะที่เป็นการได้รับบริจาค หรือเป็นจะเป็นการแจกจ่าย หรือได้รับเป็นอภินันทนาการ มีการพิจารณาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือเนื้อหา หรือกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ คัดแยกและจัดหมวด โดยกำหนดว่า จุลสาร และ ตามด้วยหมายเลข ซึ่งเป็นลำดับที่ของจุลสารที่เข้ามา ลงรายการทางบรรณานุกรมเหมือนกับสิ่งพิมพ์ทั่วๆ ไป และให้บริการที่ชั้น 6 Read the rest of this entry »

View (57)

ห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
พ.ค. 17th, 2017 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ภูมิทัศน์อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10)

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ผู้เขียนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ภายนอกสถานที่ ได้พบเห็นผู้บริหารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา หรืออาคารจามจุรี 10 นั่นเอง ตัวอาคารจะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ ถนนพญาไท กลุ่มศึกษาดูงานได้พากันเดินชมความร่มรื่นสองข้างทางจากอาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อไปยังจุดหมายคืออาคารจามจุรี10

   FB_IMG_1493274690408        นำทีมโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.  อมร   เพชรสม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ท่านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และเป็นกันเองเป็นอย่างมาก ท่านได้พาคณะศึกษาดูงานเดินขึ้นบันไดเพื่อลดแคลลอรี่และสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย ไปยังชั้น 2 ของตัวอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของห้องสมุด มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร เป็นอาคารที่ได้รวบรวมวิทยานิพนธ์ทั้งหมด งานวิจัย และหนังสืออ้างอิง ที่กระจัดกระจายตามคณะต่างๆ ซึ่งมีประมาณ 50,000 เล่ม นำมารวบรวมไว้ให้บริการในจุดเดียวกัน เพื่อสร้างความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทุกๆ แขนงแก่บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ซึ่งวิทยานิพนธ์เหล่านี้เดิมเคยให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ของหอสมุดกลางอาคารมหาธีรราชานุสรณ์  นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดในกลุ่มต่างๆ นำมารวบรวมไว้ให้บริการ เช่น

 • วิทยาศาสตร์สูขภาพ
 • หนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย
 • หนังสือของคณะพยาบาลศาสตร์
 • หนังสือของคณะจิตวิทยา
 • หนังสือของคณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  

Read the rest of this entry »

View (424)

๑๐๐ ปีจุฬาฯ – ๑ ศตวรรษสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปสยาม จากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
มี.ค. 24th, 2017 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับนี้มีเนื้อหาน่าสนใจทีเดียวเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน  คือ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”   เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่ นักเรียน ม.ปลาย ใฝฝันอยากจะเข้า จวบจนปัจจุบันครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมีนาคม 2560 จึงได้จัดทำขึ้นเป็นฉบับพิเศษ  100 ปีจุฬาฯ 1 ศตวรรษสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปสยาม สามารถหาอ่านได้จาก ชั้น 6 งานวารสารของศูนย์บรรณสารสนเทศ

นอกจากนี้ แล้ววารสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษในวาระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี ยังได้จัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ https://www.silpa-mag.com/club/miscellaneous/article_7569

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือไม่ก็ตาม ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนี้ มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

View (27)

กฤตภาค (Clipping)
ก.พ. 25th, 2016 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ความหมายของกฤตภาค   กฤตภาค คือ ข้อความต่างๆ ที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ อื่นๆ แล้วนำมาผนึกบนกระดาษ และให้หัวเรื่อง รวมจัดเข้าแฟ้ม ห้องสมุดมักจะติดตามข่าวและตัดข้อความที่มีประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ไว้เพื่อให้บริการ หรือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

การคัดเลือกเนื้อหาที่ควรคัดเก็บไว้ ควรจะเป็นเนื้อหาที่หาไม่ได้ในหนังสือทั่วไป เช่น

 • ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
 • เรื่องราว หรือภาพเกี่ยวกับประเทศ  หรือเรื่องทางด้านธรรมชาติศึกษา และสถานที่ต่างๆ ที่หาไม่ได้ในหนังสือ
 • บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ
 • ทางด้านการเมือง การปกครอง
 • ภาพและข่าวเกี่ยวกับท้องถิ่น  สุขภาพอนามัย หรือกิจกรรมภายในสถานศึกษา ที่ห้องสมุดนั้นๆ สังกัดตั้งอยู่
 • บทความสารคดีเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่อาจหาได้จากที่อื่นอีก เป็นต้น

Read the rest of this entry »

View (109)

วารสาร มฉก. วิชาการ
ก.พ. 18th, 2016 by อุไรรัตน์ ผาสิน

WARASANMOCHOKOWICHAKARN1997-07-001_00-001

วารสาร มฉก.วิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยเริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537  มีที่ปรึกษา คือ

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  เพียรกิจกรรม

และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล  เป็นหัวหน้าบรรณาธิการ ในช่วงเวลานั้น

วารสาร มฉก. วิชาการ  จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านการทำวิจัยและเขียนตำราของคณาจารย์ที่มีผลงานและผู้ที่ตื่นตัวทางด้านวิชาการ ได้ให้ความสนใจส่งผลงานเพื่อนำมาเผยแพร่ ทางด้านสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่นๆ  รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการให้กับสังคมและจูงใจให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ และความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ

Read the rest of this entry »

View (54)

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ก.พ. 17th, 2016 by อุไรรัตน์ ผาสิน

13891

ปาริชาต ฉบับล่าสุด

วารสารปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ (Parichart Journal,  Thaksin University) โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์  และนิติศาสตร์ ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และร่วมเป็นสื่อกลางในการเสนอความคิดเห็นทางวิชาการในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้วารสารปาริชาตได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ TCI รอบที่ 3 ปี 2558 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้อยู่ในฐานกลุ่มที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดออก   ปีละ 2 ฉบับ (ต.ค. – มี.ค.  และ  เม.ย. – ก.ย.)

ท่านผู้สนใจ สามารถติดตามอ่านบทความอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal

รายการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยทักษิณ. วารสารปาริชาต. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal

View (38)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa