SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เคล็ดไม่ลับในการทำลาย CALORIES ในตัวคุณโดยการขึ้นบันได
กุมภาพันธ์ 25th, 2016 by ปัญญา วงศ์จันทร์

10565119_655132997959739_7907859403114711827_n

อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาคารที่เข้าประกวดการประหยัดพลังงาน ดังนั้น ในการงดใช้ลิฟต์ก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า (กดลิฟต์ 1 ครั้ง เท่ากับ ใช้หลอดไฟนีออน 500 ดวง) ถ้าพวกเราชาว มฉก. ลองหันมาขึ้นบันไดดูซิว่าจะทำลาย calories เท่ากับเท่าใดกันในแต่ละชั้น

การขึ้นบันได 1 ขั้น ร่างกายจะเผาผลาญพลังงาน 0.0033 กิโลแคลอรี่ ต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม อ้างอิงจาก http://vcanfit.blogspot.com/2014/08/blog-post_19.html

ชาวมฉก. หนัก = 73 กิโลกรัม
จากชั้น 1-ชั้น6 = 5 ชั้น (ชั้น 1-2 / 27 ขั้น และ ชั้น 2-6 ชั้นละ/ 24 ขั้น)
พลังงานที่ใช้ไป 0.0033x73x(1×27+4×24)= 29.63 กิโลแคลอรี่
จากการคำนวณถ้าเราขึ้นบันไดไปถึงชั้น 6 จะสูญเสียพลังงานทั้งหมด 29.63 กิโลแคลอรี่ ถ้าเราขึ้นบันไดแต่ละชั้นก็จะเสียพลังงานตามตารางดังนี้

Calory


จากตารางข้างต้นถ้าเราเดินขึ้นบันไดจากชั้น 1 ไปชั้น 2 จะสูญเสียพลังงาน 6.50 กิโลแคลอรี่ ชั้น 2 ไปชั้น 3 จะสูญเสียพลังงาน 12.28 กิโลแคลอรี่ ชั้น 3 ไปชั้น 4 จะสูญเสียพลังงาน 18.06 กิโลแคลอรี่ ชั้น 4 ไปชั้น 5 จะสูญเสียพลังงาน 18.06 กิโลแคลอรี่ ชั้น 5 ไปชั้น 6 จะสูญเสียพลังงาน 29.63 กิโลแคลอรี่

ถ้าเราคำนวณการขึ้นบันไดอาคารบรรณสารตามน้ำหนักตัวก็จะทำลาย calories ตามตารางดังนี้

หมี2
จากการขึ้นลงบันได้แล้วพวกเราชาวมฉก.จะได้หุ่นดีแล้วยังทำให้หัวใจแข็งแรงซึ่งความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่สำหรับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะปวดข้อเข่า ข้อเท้า หรือเรื่องของกระดูกสันหลัง ไม่ขอแนะนำขึ้นบันไดนะครับ ถึงแม้ท่านจะคิดว่าขึ้นบันไดได้ ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อน นอกเหนือจากการขึ้นบันไดอาคารบรรณสารแล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เผาผลาญ CALORIES สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก กิจกรรมการเผาผลาญแคลอรี่

รายการอ้างอิง
เดินบันไดลดหุ่น. (2557). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จาก http://vcanfit.blogspot.com/2014/08/blog-post_19.html

View (4714)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa