SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การยกเลิกการส่งอีเมลบน Gmail และ บน Outlook
กรกฎาคม 1st, 2021 by Tossapol Silasart

เมื่อส่ง e-mail อาจมีการส่งข้อความผิดพลาด อาจลืมแนบเอกสาร หรือพิมพ์ข้อความตกหล่น หรือมีการสะกดคำผิด ทาง Gmail และ Outlook  มีวิธีการยกเลิกได้ทันทีเมื่อกดส่งข้อความไปแล้วภายในเวลาสูงสุดถึง 30 วินาที วิธีการยกเลิกนั้นจำเป็นต้องมีการตั้งค่า มีขั้นตอนดังนี้

วิธีการตั้งค่าการยกเลิกการส่ง เข้า Login สู่หน้า Gmail คลิกที่เครื่องมือตั้งค่า ด้านขวามือโดยจะเป็นรูปฟันเฟือง

 

เมื่อคลิกที่รูปฟันเฟืองแล้ว ให้คลิกคำว่า “ดูการตั้งค่าทั้งหมด” 

 

เลือกหน้าต่างการตั้งค่า ทั่วไป แล้วเลือกระยะเวลายกเลิกการส่ง การยกเลิกการส่งมีเวลากำหนดให้ตั้งแต่ 5 ถึง 30 วินาที เมื่อกำหนดระยะเวลาการยกเลิกแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” อยู่ด้านล่างสุด

 

ทดสอบการส่ง E-mail

 

เมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้ว คลิกปุ่มส่งจดหมายไปยังผู้รับ จะมีข้อความขึ้นเตือนด้านล่างมุมซ้ายของหน้าต่าง หากผู้ส่งต้องการยกเลิกจดหมายของตนเอง ให้คลิกปุ่ม “เลิกทำ” ที่สำคัญข้อความที่แจ้งเตือนจะขึ้นโชว์อยู่กับระยะเวลาที่ตนเองกำหนด หากผู้ส่งไม่ยกเลิกภายใน 30 วินาที จะไม่สามารถยกเลิกจดหมายนั้นได้

วิธีการยกเลิกการส่งอีเมลบน บน Outlook ก็จะทำเหมือนกับ G-mail ซึ่งหน้าจอจะต่างกันไม่มาก…..ลองไปทำตามดูนะครับ >> ขอบคุณครับ <<

View (323)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa