SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
อายุการเก็บเอกสารภาษี
มี.ค. 14th, 2016 by supaporn

ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมาจนจะสิ้นสุดเดือนมีนาคม ที่ประชาชนคนไทยที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีให้แก่รัฐ  เพื่อนำเงินภาษีไปพัฒนาประเทศต่อไปนั้น ผู้เขียนซึ่งทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ในการยื่นแบบการเสียภาษีมาทุกๆ ปี ตั้งแต่ยังต้องกรอกรายการเสียภาษี รายการการลดหย่อน งง มาก งง น้อย จนเกิดความชำนาญ จนมาถึงมีการยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต ชีวิต Happy ขึ้นเยอะเลย ศึกษาวิธีการกรอกไปเรื่อย เพราะกรมสรรพากร ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการกรอกอยู่เสมอๆ เหมือนกัน

เป็นประจำทุกปี ที่มักจะยื่นการเสียภาษี เกือบจะหมดเวลาการยื่น คนรอบข้างทั้งลูกน้อง เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ต่างได้รับเงินคืนภาษี จนพูดว่าเอาเงินที่ได้จากการคืนภาษีไปใช้หมดแล้ว บ้างก็บอกว่า ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่ม  2 ปีที่แล้วยื่นวันสุดท้ายเลย กลัวอยู่เหมือนกัน เพราะคนก็จะเฮโลยื่นทางออนไลน์วันนั้นกันเยอะ  อาจจะทำให้ระบบเกิดปัญหาได้ ปีนี้ ได้จังหวะว่าง เลยได้ยื่นภาษีไปเมื่อวันก่อน เห็นซองเอกสารการเสียภาษี ที่เก็บไว้ในแต่ละปี เขียนกำกับหน้าซองไว้เรียบร้อย แถม save เก็บเป็นไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์อีกต่างหาก จัดเก็บเป็นโฟลเดอร์เรียงตามลำดับ เลยให้เอะใจว่า ตกลงเราต้องเก็บเอกสารหลักฐานพวกนี้ กี่ปี จึงจะทำลายหรือลบได้ สอบถามไปในกลุ่มไลน์ได้มาหลายคำตอบ สุดท้ายมีน้องส่งคำตอบจากระบบสารานุกรมภาษี http://wiki.mof.go.th/mediawiki/index.php/ความรู้เกี่ยวกับภาษี_J มาให้อ่าน  ในเว็บระบบสารานุกรมภาษี เขียนไว้ว่า “ตามกฏหมายภาษี – กำหนดให้ผู้เสียภาษีต้องเก็บเอกสารทางบัญชีและภาษีไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขต้องยื่นแบบทุกปี ทั้งนี้ไม่ว่าผู้เสียภาษี จะยื่นแบบภาษีถูกหรือยื่นผิดก็ตาม โดยปกติเจ้าพนักงานมีสิทธิประเมินย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี (ไม่นับปีปัจจุบัน) เช่น ถ้าปัจจุบันปี 2550 ก็ย้อน หลังได้คือปี 48 – 49 เป็นต้น แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษี เจ้าพนักงานสรรพากรมีอำนาจประเมินขยายระยะเวลาได้ถึง 5 ปี ดังนั้น ผู้เสียภาษีจึงควรเก็บเอกสารให้เกิน 5 ปี (ทำลายเอกสารในปีที่หก) แต่ถ้าผู้เสียภาษีไม่เคยยื่นแบบเลย สรรพากรสามารถประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี”  ถึงบางอ้อ

รายการอ้างอิง
ระบบสารานุกรมภาษี. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 จาก http://wiki.mof.go.th/mediawiki/index.php/ความรู้เกี่ยวกับภาษี_J

 

View (64)

ภาษาที่เรียนรู้ได้ยาก
มี.ค. 12th, 2016 by supaporn

วันก่อนคุยกับบรรณารักษ์ภาษาจีน ทึ่งมากกว่าจะทำรายการหนังสือภาษาจีนเข้าระบบห้องสมุดได้แต่ละเล่ม แถมพี่บรรณารักษ์ภาษาจีนยังบอกอีกว่า ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ยากกว่าอีก โอ้โห! เลยต้องค้นๆ ดู เจอเว็บการจัดอันดับภาษาที่เรียนรู้ยาก สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จริงๆ ด้วย ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี อยู่ในกลุ่มยากสุดเลย

ในเว็บนี้ แบ่งกลุ่มภาษาที่ต้องใช้เวลาเรียน ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มแรกใช้เวลา 23-24 สัปดาห์  หรือ 575-600 ชั่วโมง เช่น ภาษาฝรั่งเศส ดัชท์ สเปน เป็นต้น กลุ่มที่สอง ใช้เวลาเรียน 30 สัปดาห์ หรือ 750 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาเยอรมัน กลุ่มที่สาม ใช้เวลาเรียน 36 สัปดาห์ หรือ 900 ชั่วโมง ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสวาฮีลี กลุ่มที่สี่ ใช้เวลาเรียน 44 สัปดาห์หรือ 1100 ชั่วโมง กลุ่มนี้มีจำนวนมากเลย เช่น เนปาลี พม่า เวียดนาม ไทยก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย  ส่วนกลุ่มที่ยากสุด ใช้เวลาเรียน 88 สัปดาห์หรือ 2200 ชั่วโมง มี ภาษาอาระบิค ภาษาจีน (ทั้ง Cantonese และ Mandarin) ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาเกาหลี ติดตามอ่านได้ที่  http://www.effectivelanguagelearning.com/language-guide/language-difficulty

View (16)

มหาวิทยาลัยไทย อยู่ที่ไหนในเวทีโลก?
มี.ค. 10th, 2016 by supaporn

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วิเคราะห์ไว้ว่า สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในลำดับที่ 44 ของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่ 53 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 99 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในลำดับที่ 143 การที่มหาวิทยาลัยของไทยไม่อยู่ในอันดับที่ 1-40 ถ้ามหาวิทยาลัย คือ หัวสมองของประเทศ จะมีปัจจัยใดที่ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำได้ มีนักการศึกษาที่เคยวิเคราะห์ไว้ ว่ามี 3 ปัจจัย คือ

  1. การที่มีเงินหนา ได้เงินอุดหนุนจากรัฐ รายได้จากทุนตั้งต้น ค่าเทอม เงินวิจัยที่ได้รับ
  2. คนเก่ง เป็นที่รวมของคนเก่ง ทั้ง อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย คัดเลือกจากนานาชาติ
  3. บริหารดี มีอิสระทางบริหาร วิชาการ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีวัฒนธรรมเน้นความเป็นเลิศ

ติดตามชมการวิเคราะห์ได้ที่ http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-138/

รายการอ้างอิง

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.  (2559). คิดยกกำลังสอง: มหาวิทยาลัยไทย อยู่ที่ไหนในเวทีโลก?.  สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-138/

View (10)

ทำงานให้แฮปปี้ทุกวัน!!
ก.พ. 19th, 2016 by pacharamon

22050811

หลายๆ คนก็คงจะเป็นเหมือนกัน ใกล้วันจันทร์ทีไร เหมือนใจจะขาดทุกที แต่เมื่อชีวิตนี้ต้องทำงานต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ งั้นเรามาลองหาวิธีเพิ่มความสุขให้กับวันทำงานกันเถอะจร้า

1.จัดระเบียบสังคมเก็บโต๊ะให้เป๊ะ  ในเมื่อเราต้องนั่งทำงานทั้งวัน เชื่อว่าไม่ต่ำกว่า  10 ชั่วโมงต่อวัน มาหาอะไรน่ารักๆ ตกแต่งโต๊ะทำงานให้ดูแล้วสบายตาซักหน่อย จัดของให้เป็นระเบียบน่านั่งเข้าไว้ เมื่อเรามองดู รับรองว่า ความคิดจะบรรเจิดขึ้นมาทันทีโลกนี้ช่างสวยงามนักเชียว

2. เลิกกาแฟ@ขนมขบเคี้ยว  บางคนว่าการได้ดื่มกาแฟตอนบ่ายช่างวิเศษดื่มแล้วทำงานขยันขึ้นมา ”มันจริงหรอ…มันใช่หรอ?”  จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความรู้สึก  ลองเปลี่ยนควมคิดจากการที่เคยดื่มกาแฟเป็นกิจวัตร ลองหันมาดื่มน้ำเปล่า เปลี่ยนจากขนมขบเคี้ยว มาเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์มากกว่ากันดีกว่า ทั้งยังช่วยทำให้มีผลดีต่อสุขภาพ  ไม่ทำให้อ้วนและไม่ทำให้ใจสั่น อีกนะ Read the rest of this entry »

View (46)

อาหารคลีน (Clean Food) เพื่อสุขภาพ
ก.พ. 18th, 2016 by suwanna

คนรุ่นใหม่เริ่มมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินและเรื่องการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและสวยงาม ดังนั้น อาหารคลีนจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหนุ่มสาวที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อให้รูปร่างฟิตและเฟิร์ม

คลีน

Read the rest of this entry »

View (237)

Vellum คืออะไร?
ก.พ. 17th, 2016 by navapat

หนังลูกวัว

หนังลูกวัว

จากบทความเรื่อง Why is the UK still printing its laws on vellum? ที่อังกฤษ ยังคงใช้หนังสัตว์บันทึกหรือจารตัวกฎหมาย โดยในบทความได้ให้อธิบายเกี่ยวกับคำว่า vellum ไว้ว่า Vellum คือสิ่งที่ทำมาจากหนังวัว  คำคำนี้มีที่มาจากรากศัพท์คำว่า “Veal”   ซึ่งเป็นศัพท์เก่าแก่ของฝรั่งเศส  “Velin” (ตามดิกชั่นนารีของ คอลลิน)  หรือ “veelin” (Petit Robert)

Patricia Lovett นักแกะตัวอักษรและนักปราชญ์ กล่าวว่า Vellum เกิดจากการนำเอาหนังลูกวัวไปแช่ไว้ในน้ำมะนาว  น้ำมะนาวจะทำให้รูขุมขนของหนังลูกวัวขยายตัว ทำให้ง่ายต่อการขูดขนและไขมันออกจากชั้นผิวหนัง โดยใช้มีดโค้งๆ ที่เรียกว่า “scudder” ขุดออก

ขั้นตอนการเตรียมหนัง ต้องทำความสะอาดด้วยการล้าง และขึงหนังให้ยึดออก โดยยึดติดกับกรอบไม้  หลังจากนั้น ทำการโกนผิวหน้าอีกครั้งด้วย มีดทรงมนเพื่อปลุกผิวให้พอง และเป็นการเพิ่มความหนาให้หนัง และท้ายสุด ก็ตากหนังให้แห้ง โดยดูจาก ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ ที่เหมาะสม  ความชื้น และคุณภาพของหนังวัวของแต่ละอัน

รายการอ้างอิง
Why is the UK still printing its laws on vellum? (2016). Retrieved 16 Feb 2016 from http://www.bbc.com/news/magazine-35569281

View (41)

TK park โชว์นิทรรศการ “โลกของแมลง” A Bug’s Life
ก.พ. 17th, 2016 by supachok

TK park ห้องสมุดมีชีวิตแห่งแรกของไทย หรือ อุทยานการเรียนรู้ TK park เซ็นทรัลเวิล์ด ขอยกป่ามาไว้ในห้างสรรพสินค้ากลางกรุง เพราะแค่ก้าวท้าวเข้าไปกลางลานสานฝัน ก็ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมโลกอย่าง “แมลง” ดังระงม แถมทั้งด้วงกว่าง ผีเสื้อ ตั๊กแตน แมงมุม ฯลฯ ยังเป็นแมลงต่างชนิดที่ยากจะเจอพร้อมกันในชีวิตจริงด้วย แต่ก็มาอยู่รวมกันได้ในนิทรรศการ “โลกของแมลง” A Bug’s Life ซึ่งอุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ร่วมมือกับหน่วยอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จัดขึ้นมาเพื่อที่จะมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทั้งเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่สนใจโลกของแมลง Read the rest of this entry »

View (77)

1 นาทีแนะวิธีฉลาดคิดฉลาดเขียนฉลาดเรียนฉลาดจำ
ก.พ. 12th, 2016 by sirinun

1 นาทีแนะวิธีฉลาดคิดฉลาดเขียนฉลาดเรียนฉลาดจำ.

1 นาทีแนะวิธีฉลาดคิดฉลาดเขียนฉลาดเรียนฉลาดจำ.

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิค ทักษะต่างๆ การใช้ชีวิตในวัยเรียน การเรียนให้เก่งเร่งเกรด เเละวิธีการคิดเชิงจิตวิทยาเพื่อเอาตัวรอดในการเรียนทุกรูปแบบ รวมถึงข้อคิดเเนวทางการเเก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้อ่านได้คิดลงมือปฏิบัติ จะนำไปสู่การเปลี่ยนเเปลงในการเรียน การคิด เเละการกระทำที่ฉลาด เพื่อให้การเรียนราบรื่น เเละพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว หมวดหมู่ LB1601 ช823ห 2555

รายการอ้างอิง

โชติกานต์ เที่ยงธรรม. (2555). 1 นาทีแนะวิธีฉลาดคิดฉลาดเขียนฉลาดเรียนฉลาดจำ. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : ศรีปัญญา.

View (12)

อยากจะเป็น แมคกายเวอร์
ก.พ. 12th, 2016 by supaporn

แมคกายเวอร์เป็นสายลับในภาพยนตร์ฉายทางโทรทัศน์ เรื่อง ยอดคนสมองเพชร เมื่อหลายสิบปีก่อน มีทักษะพิเศษในการนำสิ่งรอบตัวมาประดิษฐ์คิคค้นเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ โดยมีอุปกรณ์ประจำตัวคือ มีดพับสวิสสารพัดประโยชน์

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้แนะนำเว็บไซต์สำหรับคนที่อยากเก่งแบบแมคกายเวอร์ เช่น www.instructables.com และ www.lifehacker.com พร้อมทั้งแนะนำ TRIZ อ่านดูค่ะ เผื่อจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/378989

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. แมคกายเวอร์ยุคอินเทอร์เน็ต. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/378989

View (54)

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก.พ. 2nd, 2016 by supaporn

เป็นเว็บไซต์ของสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอนภาษาจีน เครื่องมือเกี่ยวกับการเรียนการสอน คลังข้อมูล/คลังภาษา และสาระความรู้อื่นๆ รวมทั้งความบันเทิง

เว็บไซต์สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View (27)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa