SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การลงรายการบอร์ดเกม (Board Game)
ต.ค. 21st, 2019 by dussa

บอร์ดเกม (Board game) หรือ  เกมกระดาน คือ เกมส์กระดานรูปแบบหนึ่งต้องใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมาก วางไว้บนพื้นที่เล่นเคลื่อนที่หรือหยิบออกจากพื้นที่เล่น พื้นที่เล่นเปรียบได้กับ “กระดาน” ซึ่งจะมีพื้นผิวหรือรูปภาพเฉพาะสำหรับเกมนั้น ๆ

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เริ่มมีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภท บอร์ดเกม (Board game) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (ช่วงปลายปีงบประมาณ 2561)  มีให้บริการที่บริเวณ ชั้น 1 ส่วนพื้นที่ในการเล่น บอร์ดเกม (Board game) ทุกพื้นที่ของอาคารบรรณสาร สามารถยืมบอร์ดเกม (Board game) ผ่านระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS)

ขั้นตอนการลงรายการบรรณานุกรมบอร์ดเกม (Board game)

 

 

Read the rest of this entry »

View (302)

Board Game กับ ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21
ต.ค. 15th, 2019 by pailin

Board Game หรือเกมกระดาน เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ปรากฏอยู่คู่สังคมมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น หมากรุก หมากฮอส หมากล้อมหรือโกะ จนกระทั่งในปัจจุบัน Board Game สมัยใหม่ได้มีการพัฒนาออกมาหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบที่เล่นเองได้โดยง่าย และแบบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา และเพิ่มเรื่องราว โดยออกแบบร้อยเรียงเข้าไว้ในขั้นตอนการเล่นเกม จึงทำให้ผู้เล่นต้องศึกษาทำความเข้าใจในรายละเอียดของเกมก่อนที่จะเล่น ในระหว่างที่เล่นเกม ต้องคิดวางแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ที่กำลังล้อมวงเล่นเกมในขณะนั้น ส่งผลให้ผู้เล่นเกิดการพัฒนาทางความคิด เสริมสร้างทักษะที่ดีให้กับผู้เล่น ทั้งยังสร้างความสนุกสนาน ให้บันเทิงกับผู้เล่นได้เป็นอย่างดี

ด้วยคุณสมบัติพิเศษดังกล่าว ทำให้ห้องสมุดหลายแห่งพิจารณานำ Board Game เข้ามาให้บริการ เพื่อเป็นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาการของเยาวชน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา สามารถสื่อสาร และร่วมงานกับคนอื่นได้ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกแบบย่อ ว่า 4Cs ซึ่งย่อมาจาก

  • Creativity      ความคิดสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการสร้างสิ่งใหม่ สิ่งที่ดีกว่า
  • Critical Thinking      การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหา
  • Communication       การสื่อสาร ความสามารถในการใช้ภาษา เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
  • Collaboration      ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อทำงานให้สำเร็จได้

Read the rest of this entry »

View (270)

สารคดีชุดพิเศษ เซน 2010 จากสวนโมกข์ สู่หมู่บ้านพลัม
มิ.ย. 27th, 2018 by Dr.sanampol

จากลมหายใจของคนบ้าข่าว “สุทธิชัย หยุ่น” สู่การเดินทางครั้งใหม่ ทางจิต ทางวิญญาณ.ถามหาหนทางการพ้นทุกข์ กับสองปราชญ์ที่โลกยกย่อง ท่านพุทธทาส สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี และ ท่าน ติช นัท ฮันท์ หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส.

37386-01

 

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยังคงสามารถเยียวยาปัญหาผู้คนในยุคดิจิทัลนี้ได้หรือไม่. การเดินทางไปกับลมหายใจในรอยเท้ากับการค้นหาสัจธรรมพร้อมคนรุ่นใหม่ทางธรรมและทางโลก ซึ่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กับ ปราบดา หยุ่น ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับสารคดีชุดนี้ ที่จะทำให้เรารู้ว่า สติ และลมหายใจมีค่ามากแค่ไหน.

37388-02

 

สารคดีชุดนี้จะมีทั้งหมด 9 ตอนด้วยกัน เราสามารถเลือกชมได้ตามความสนใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตอน 1 ลมหายใจแห่งพระพุทธองค์

ตอน 2 103 ปี พุทธทาส อินทปัญโญ

ตอน 3 บทกวี สอนโลก

ตอน 4 ไม่มีเกิด ไม่มีตาย

ตอน 5 พุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก (East meets West)

ตอน 6 ความสุข กับ ปัจจุบันขณะ

ตอน 7 พุทธะในชีวิตจริง

ตอน 8 พลัม เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข

ตอน 9 “พุทธ” ในวันพรุ่งนี้

สนใจสอบถามและชมสารคดีชุดนี้ได้ที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ.

View (111)

พันแสงรุ้ง 1 ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ…ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา.
ส.ค. 11th, 2016 by Dr.sanampol

กลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่รอยต่อชายแดนระหว่างไทยกับพม่า เรามักจะรู้จักกันในนามว่า ตระกูลไท พันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ เป็นภาพยนตร์สารคดี ที่รวบรวมความเป็นมา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ของชนเผ่าเหล่านี้ ได้อย่างน่าสนใจทีเดียว

ผมให้ข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับ ไทใหญ่ และ ไทลื้อ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า ชีวิตความเป็นอยู่ ของเค้าเหล่านี้ น่าสนใจเพียงไรก่อนจะชมภาพยนตร์นะครับ

 

ไทใหญ่

เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่รอยต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า ไทใหญ่ หรือที่เรียกตัวเองว่า คนไต เคยอยู่เป็นรัฐอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวินและบริเวณที่ราบสูงฉานมาแต่เดิม เมื่ออังกฤษปกครองพม่า รัฐไทใหญ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพม่าในชื่อว่ารัฐฉาน   ไทใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะไต มีความคล้ายคลึงกันในทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมบางประการกับชาวล้านนา ความสัมพันธ์เป็นแบบฉันท์มิตรใกล้ชิดสนิทสนม

13933549_1350722571607887_930014815_n

ไทลื้อ

พี่น้องตระกูลไทกลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิคและวัฒนธรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องราวของผ้าทอ ที่บอกเรื่องราวภูมิปัญญาและความสามารถ มีคุณค่าทั้งในเชิงศิลปะ และตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน คุณค่าของผ้าทอไทลื้อ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ต้องการชม พันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ ติดต่อที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ นะครับ

 

 

View (84)

ดาไลลามะชีวิตที่ต้องไร้แผ่นดิน
ส.ค. 11th, 2016 by kamolchanok

Jpeg

ภาพยนตร์ชีวประวัติของดาไลลามะ องค์ที่14

Kundun (คุนดุน) เป็น ภาพยนตร์ชีวประวัติของดาไลลามะ องค์ที่สิบสี่ กำกับโดยมาร์ติน สกอร์เซซี จากบทภาพยนตร์ของเมลิซซา แมททีสันดัดแปลงมาจากเรื่องราวและงานเขียนขององค์ดาไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดของทิเบตที่ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ ใครอยากศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชิญมาชมได้คะ Read the rest of this entry »

View (55)

ฮาร์ทตี้ พอวส์ ขอบใจเจ้านะเจ้าเพื่อนยาก
ส.ค. 11th, 2016 by prapaporn

สายใยบางอย่างระหว่างคนกับหมา ที่ถ่ายทอดด้วยภาษาแห่งชีวิต

ความผูกพันระหว่างเด็กน้อย 2 พี่น้อง กับน้องหมา ซึ่งพี่ชาย(ชาน)ได้มอบสุนัขให้น้องสาว (โซอิ) เป็นของขวัญวันเกิด เธอตั้งชื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ว่า “ฮาร์ทตี้” ทั้ง 3 ใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน จนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ โซอิ เสียชีวิต ชานจึงอยู่กับฮาร์ทตี้แต่เพียงลำพัง ซึ่งดูแล้วรู้สึกประทับใจเสียน้ำตามากที่สุดคือ ตอนที่ชานทิ้งฮาร์ทตี้ไว้ที่บ้าน และนั่งรถไฟเพื่อเดินทางไปตามหาแม่ที่เมืองปูซาน ฮาร์ทตี้จึงออกตามหาชานโดนการวิ่งตามรถไฟอย่างยากลำบาก ทำให้เข้าใจว่าชีวิตเราพบเจอเพื่อนๆมากมายมีคนที่รักมากมายแต่สุนัขนั้นมี เจ้านาย เพียงคนเดียว ชีวิตของฮาร์ทตี้นั้นก็มีชานเหลือเพียงคนเดียวที่เป็นที่รักและมันก็รักด้วย หัวใจอันบริสุทธิ์  อยากชวนให้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ ค่ะ ฮาร์ทตี้ พอวส์ ขอบใจเจ้านะเพื่อนยาก  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีให้บริการ ที่ชั้น 2 แจ้งหมายเลข DVD 0479 กับพี่ๆ ที่เคาน์เตอร์ได้เลย

 

View (118)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa