SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
体验汉语基础教程 : 泰语版 (แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน เล่ม 1
เม.ย. 15th, 2017 by rungtiwa

体验汉语基础教程 : 泰语版 (แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน เล่ม 1)

3t

หลังจากที่เข้าอบรมการพูดภาษาจีน หลายเดือนที่ผ่านมา และผู้เขียนได้เคยแนะนำหนังสือฝึกการใช้ภาษาจีน ไปแล้ว 1 เรื่อง คือ พูดจีนเก๋งมาก! (Speaking Chinese Fluently) แต่ขอนำเสนอเพิ่มอีกเล่มค่ะ อ่านแล้วชอบน่าจะใช้ภาษาจีนได้ดีขึ้น จึงขอแนะนำต่อนะคะ

体验汉语基础教程 : 泰语版 (แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน) เป็นหนังสือที่รวบรวมเน้นการเชื่อมโยงภาษาจีน การฝึกออกเสียง บทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การทักทาย ถามทุกข์สุข ถามชื่อและนามสกุล ถามสัญชาติ ถามที่อยู่ ถามเกี่ยวกับครอบครัว ถามวันที่ ถามเวลา ถามทาง และการซื้ออาหาร เป็นต้น

ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ อยู่ที่หมวดหมู่ PL1128 T369 2008 หนังสือทั่วไปชั้น 5

รายการอ้างอิง

姜丽萍 主编 and Supapit Chotithamwattana 译者 [泰]. (2008). “体验汉语基础教程 : 泰语版 (แบบเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ชุดสัมผัสภาษาจีน เล่ม 1)”. 北京 : 高等教育.

View (141)

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เม.ย. 14th, 2017 by supaporn

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ค้นคว้าและเรียบเรียง คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว และเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยคำอธิบายของคำศัพท์ ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

View (49)

หนังสือดีเด่น ประจำปี 2560
เม.ย. 2nd, 2017 by supaporn

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ตามแต่ละกลุ่ม ได้แก่ สารคดี  นวนิยาย กวีนิพนธ์  รวมเรื่องสั้น หนังสือเด็กเล็ก หนังสือสวยงาม ซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายทีเดียว ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว กำลังมีอยู่แล้วหลายเรื่อง และกำลังจัดหาเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อผู้ใช้บริการของเราค่ะ

หนังสือดีเด่น

หนังสือดีเด่น

ติดตามรายชื่อได้ที่ รายชื่อหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 และติดตามรายชื่อหนังสือดีเด่นในปีก่อนๆ ได้ที่ http://www.lib.obec.go.th/portal/node/5

รายการอ้างอิง
สพฐ. ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560.  สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/742052

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. รายชื่อหนังสือดีเด่น. สืบค้นจาก http://www.lib.obec.go.th/portal/node/5

View (6)

พูดจีนเก่งมาก! (Speaking Chinese fluently)
ม.ค. 28th, 2017 by rungtiwa

     พูดจีนเก่งมาก! (Speaking Chinese fluently)

9789744143709-247x350

ในหลายๆ เดือนก่อน บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เข้ารับการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนได้ ในระดับเบื้องต้น คือ พอจะสื่อสารได้บ้าง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มียุทธศาสตร์เน้นในเรื่องจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงยกทีมกันเข้าคอร์สเรียน ภาษาจีนกันเป็นกลุ่มใหญ่ แบ่งได้ 2 กลุ่ม

ผู้เขียน พอจะพูดได้อยู่บ้างแต่นิดหน่อย ดีใจที่ได้เข้ารับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการและจริงจัง จาก เหล่าซือ ที่เดินทางมาจากประเทศจีน แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรสั้นๆ แต่ก็พอจะได้อยู่บ้าง และต้องอยู่ที่พวกเรากลับมาฝึกต่อเองอีกด้วย เลยหาหนังสือมาเพื่อฝึกฝนด้วยตนเอง ในศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหลายเล่มค่ะ แต่ขอเลือก  “พูดจีนเก่งมาก!” (Speaking Chinese fluently) มานำเสนอค่ะ ผู้เขียน อ่านแล้วชอบมาก ขอแนะนำต่อนะคะ

“พูดจีนเก่งมาก!” (Speaking Chinese fluently) เป็นหนังสือที่รวบรวมประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสำนวนที่ใช้บ่อยในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจองห้องพักโรงแรม การถามทาง การซื้อของ การสังสรรค์ ไปจนถึงการติดต่อธุรกิจ นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแสนน่ารัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเรียน ท่องเที่ยว หรือทำงานในประเทศจีน เช่น เข้าพักในโรงแรม  ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ถามทาง งานสังสรรค์  การยืมและคืน เช่ารถ  ชาวต่างชาติในประเทศจีนและซื้อของเป็นต้น

ท่านใดสนใจ หนังสือเล่มนี้ อยู่ที่หมวดหมู่ PL1121.T5 ห353พ 2558 หนังสือทั่วไปชั้น 3 

รายการอ้างอิง

หวงเหล่าซือ และอารีย์วัลย์ บุญอากาศ. (2558). “พูดจีนเก่งมาก!” (Speaking Chinese fluently).  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.

View (44)

เทวะวงศ์ฯ สาร (Devawongse Sarn)
ก.ย. 13th, 2016 by supaporn

เทวะวงศ์ฯ สาร ฉบับปี 2015 ภายใต้ชื่อ ความท้าทายไร้พรมแดน รวบรวมองค์ความรู้ด้านการทูต การต่างประเทศ และการบริหารการต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นท้าทายใหม่ๆ ในโลกศตวรรษที่ 21 จากการบรรยายของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 5 (ปี 2556)

 

เทวะวงศ์ฯ สาร

เทวะวงศ์ฯ สาร

เนื้อหาน่าสนใจมากมาย ค่ะ

 • การทูต การบริหาร และการต่างประเทศกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21
 • รัฐธรรมนูญกับการบริหารราชการแผ่นดิน
 • นักบริการกับการพัฒนากฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ
 • กระบวนการทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • การมีส่วนร่วมของพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
 • บทบาทนักบริหารกับการขับเคลื่อนองค์กร
 • การบริหารจัดการสภาวะวิกฤติและการสื่อสาร
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักบริหาร
 • ออกกำลังกายสายกลางเพื่อสุขภาพ
 • Good governance & integrity management : Hong Kong & International Experience
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของอดีตเลขาธิการอาเซียน
 • บทบาทของไทยในเวทีโลก (Beyond Thailand) และบทบาทผู้แทนไทย
 • ประวัติศาสตร์การทูตไทย : กรณีความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ในยุคเขมร 4 ฝ่าย จนถึงการลงนามสันติภาพ ณ กรุงปารีส
 • เมื่อพระภิกษุศรีลังกาจะเดินขบวนประท้วง สถานเอกอัครราชทูตและรัฐบาลไทย
 • การจัดระเบียบโลก : ผลกระทบและการปรับตัว
 • อนาคตเศรษฐกิจโลกภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
 • บทบาทของไทยต่อปัญหาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • Western Democracy in the Content of Developing Countries
 • The Muslim World: The Lessons of the Syria Crisis in Conflict Resolution

รายการอ้างอิง

กระทรวงการต่างประเทศ. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ. (2016). เทวะวงศ์ฯ สาร 2015 (Devawongse Sarn). กรุงเทพฯ : สถาบัน.

View (12)

รายงานวิจัยอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.
ก.ย. 13th, 2016 by supaporn

งานวิจัยอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัยอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 เรื่อง ได้แก่

 • รายงานสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคม ที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน

ตัวเล่มเข้ามาที่ ศูนย์บรรณสารฯ แล้วค่ะ หรือถ้าต้องการอ่านฉบับออนไลน์ ติดตามอ่านได้ที่ www.castu.org ค่ะ

View (27)

สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง
ส.ค. 27th, 2016 by supaporn

สะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง

สะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง

หนังสือประกอบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

Story-telling-2

ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์คำนำ “…ของที่รวบรมมาประมาณ จะเรียกว่า 50 ปีก็ได้ มีทั้งของมีราคา  …  ทำให้คิดว่าผู้ที่มาพบเห็น อยากจะมีโอกาสได้ศึกษาว่าในสมัยก่อนๆ มีของประเภทใดบ้าง ของบางอย่างนี่พอ 50 ปีแล้วก็ไม่มีขายในท้องตลาด หรือเป็นของที่ถือว่าเก่าแก่เป็นของโบราณขึ้้นมาแล้ว … ในการไปเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ บางทีก็มีคนที่มีของต่างๆ ที่ประดิษฐ์เองหรือของที่รวบรวมไว้เขาก็อยากจะให้ ก็เอามารวมเอาไว้ หรือมีคนที่มาหา บางทีก็ให้เป็นของ หรือไปต่างประเทศก็มีคนที่มาได้ของที่แปลกๆ ที่ไม่เคยเห็นในประเทศไทย ก็เอามารวมไว้ พอไปดูเราอาจจะศึกษาได้ว่าธรรมเนียมประเพณีของที่ต่างๆ เขาทำอย่างไร ประเพณีบ้านเราก็ไม่เหมือนกัน หรือวัฒนธรรมของไทยของต่างประเทศ มันก็ไม่เหมือนกัน …”

ของสะสม

ของสะสม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชอัธยาศัยใฝ่ศึกษาและสนพระราชหฤทัยศิลปวิทยาการทุกสาขา พระราชอัธยาศัยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อเสด็จฯ ไปสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก จึงทรงสะสมสิ่งของอันเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและวิทยาการของชนชาติต่างๆ

การทรงสะสมสิ่งของเหล่านี้มีประโยชน์เพื่อการศึกษาและเป็นเครื่องเตือนความจำ ของสะสมส่วนพระองค์ตั้งแต่ยังทรงทระเยาว์จนถึงปัจจุบันมีหลายประเภท มีทั้งของที่มีค่าและไม่มีบูลค่า แต่ทรงเก็บไว้เพราะมีความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมแสดงถึงประวัติศาสตร์ของถิ่นต่างๆ

อีกประการหนึ่ง ทรงพระราชดำริว่าสิ่งของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากขึ้นถ้าจัดเก็บและจัดแสดงตามหลักพิพิธภัณฑ์สากล จึงโปรดเกล้าฯ ให้คณะทำงานเก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุม จ. ปทุมธานี ทรงสนับสนุนให้คณะทำงานค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามดูกิจการพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้ชมได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีความเข้าใจใฝ่รู้ในศิลปวิทยาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์และซาบซึ้งในวัฒนธรรมแบบต่างๆ  อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่งชนชาติ (คำนำ)

รายการอ้างอิง

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.  ของสะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง. กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ฯ, 2558.

View (15)

ลูกเก่งด้วย Mind Map
ส.ค. 11th, 2016 by somsri

13902725_1063805493673129_5409955587070341161_n

สอนลูกให้เป็นเด็กหัวดีไม่ต้องเครียดไม่ต้องกวดวิชาเคร่งเครียดกับตำราก็สอบเข้าที่ 1 ได้ ใครๆ ก็อยากให้ลูกเป็นคนเก่ง นอกจากจะต้องฉลาดด้วยวิธีที่ทันสมัยและอิงหลักเหตุผลนี้จะทำให้คุณสอนลูกอย่างเข้าใจ ไม่ใช่การใช้ไม้เรียวการดุการสอนอย่างพ่อแม่แต่เป็นการสอนอย่างเข้าใจและเป็นเพื่อนกับเขา Mind Map จะทำให้เด็กๆ โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ หนังสือ “เทคนิคช่วยลูกเรียนเก่งด้วย Mind Map” โดย ครูมายด์ สุดธิดา

สนใจติดตามอ่านได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ หมวดหมู่ WS113 ค167ท 2557  ชั้น 4 ค่ะ

 

View (12)

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า(Orithopaedics pocket textbook)
ส.ค. 11th, 2016 by sirinun

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า

ตำราออร์โธปิดิกส์เล่มนี้ เป็นตำราวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาออร์โธปิดิกส์มีบทความการวิจัยเรื่องกระดูก ข้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็น เอ็นกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท) ซึ่งประกอบกันเป็นโครงร่างและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว   จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน หนังสือเล่มนี้มีคำศัพท์จากพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ศัพท์วิทยาศาสตร์ คำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความสนใจ และนักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชาออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลหนังสือ:

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า (Orthopaedics pocket textbook)
บรรณาธิการ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, สุกิจ แสงนิพันธ์กูล, กิติวรรณ วิปุลากร และสุรชัย แซ่จึง
หมวดหมู่ WE168 ต367 2557 หนังสือทั่วไปชั้น 4 (ศูนย์บรรณสารสนเทศ)

View (109)

เรื่องเล่าของอาม่า
ส.ค. 11th, 2016 by ratchanee

หนังสือเรื่องนี้ กล่าวถึงอาม่าซึ่งเป็นแม่ของนักข่าว ผู้เขียน ต้องการกล่าวถึงผู้เป็นแม่ ซึ่งเล่าถึงการดำเนินชีวิต ตั้งแต่เยาว์วัย จนถึงวัยชรา  ซึ่งเป็นคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต ได้อย่างน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย สอดแทรกแง่คิด การใช้ชีวิต ความขยัน การเลี้ยงดูบุตร ความอดทน ความเสียสละ การใช้ชีวิตของคนในสังคม การเป็นผู้ให้และผู้รับ การแบ่งปัน ผู้อ่านได้ความรู้ในการดำเนินชีวิต

รายการอ้างอิง

สมจิตต์ จันทสิงห์. (2559).  เรื่องเล่าของอาม่า. กรุงเทพฯ : กรีนปัญญาญาณ.

View (13)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa