SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีการเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม
กรกฎาคม 9th, 2018 by chonticha

การซ่อมหนังสือ เป็นการบำรุงรักษาหนังสือของห้องสมุด หนังสือที่ผ่านการหยิบใช้งานบ่อยๆ อาจมีชำรุด เช่น สันหนังสือ ปกหนังสือ หรือ หน้าหนังสือ หลุดออกจากตัวเล่ม ตัวอย่างหนังสือที่ชำรุด ดังภาพ

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อมเมื่อผู้ดูแลความเรียบร้อยประจำพื้นที่ พบหนังสือชำรุด จะเก็บหนังสือเล่มนั้นๆ มาเพื่อซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ เพื่อพร้อมที่จะนำออกให้บริการต่อไปจึงต้องมีการ เปลี่ยน Status ของหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าหนังสือเล่มนั้นๆ ยังไม่พร้อมให้บริการ โดยจะปรากฏ ที่หน้าจอ การสืบค้น ดังนี้  “Repair Room”

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม

เมื่อหนังสือได้รับการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องเปลี่ยน Status เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าหนังสือเล่มนั้นๆ พร้อมให้บริการแล้ว โดยจะปรากฏ ที่หน้าจอ การสืบค้น ดังนี้  “Available”

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม

ขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนสถานะของหนังสือ จาก Available ให้เป็น  Repair Room

1. Log in เข้าระบบอัตโนมัติ WMS

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม

2. คลิกที่ Circulation  แล้ว มาคลิกที่ Discover Items พิมพ์ Barcode หนังสือ

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม

3. จะปรากฏ ดังภาพ และ คลิกที่ชื่อหนังสือ

ภาพนิ่ง6

4. จะปรากฏ ดังภาพ หลังจากนั้น คลิกที่ View/Edit

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม5. จะปรากฏ ดังภาพ หลังจากนั้น คลิกที่  Edit Multipart Set

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม6. จะปรากฏ ดังภาพ หลังจากนั้น คลิกเปลี่ยน Status ที่  Permament  จาก Book/3rd Flr.  เปลี่ยนให้เป็น Repair Room

ภาพนิ่ง97. แล้วเลือกที่ Previous เปลี่ยน Status  จาก Book/3rd Flr.  เปลี่ยนให้เป็น Repair Room ด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม8. แล้วกด Save Multipart Set

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม9. จะปรากฏหน้าจอ ที่ทำการเปลี่ยน Status เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม

วิธีการตรวจสอบสถานะของหนังสือ โดย Scan Barcode หนังสือ

จะปรากฏสถานะของหนังสือ ที่ Shelving Location เป็น Repair Room

การเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อมเมื่อเปลี่ยน Status หนังสือเรียบร้อยแล้ว ก็รวบรวมหนังสือนำส่งซ่อมต่อไป ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการส่งหนังสือซ่อม และเมื่อหนังสือที่ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งกลับคืนมา ก็ต้องเปลี่ยน Status จาก Repair Room ให้เป็น Available ดังเดิมเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าสามารถยืมหนังสือได้ตามปกติ

View (14)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa