SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
จากกิจกรรมจัดซื้อหนังสือสัญจรสู่การตรวจฐานข้อมูลหนังสือ (ผ่านมือถือ)
พฤศจิกายน 10th, 2020 by uthairath

จากการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมจัดซื้อหนังสือสัญจร ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ  ณ ชานเลนเจอร์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี ได้มีคณาอาจารย์หลายท่านให้ความสนใจร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเลือกซื้อหนังสือให้ตรงกับสาขาที่เปิดสอน ทางศูนย์บรรรณสารสนเทศ ได้จัดบุคลากรเพื่อไปช่วยดูแลและค้นหาหนังสือที่ อาจารย์ได้คัดเลือกเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดการซ้ำของหนังสือนั้นๆ

ภาพกิจกรรมโครงการจัดซื้อหนังสือสัญจร

ในกิจกรรมนี้ทางฝ่ายจัดซื้อก็จะ Search หรือค้นหาหนังสือจากฐานข้อมูลของห้องสมุด (ผ่านมือถือ) ว่าหนังสือเล่มนั้นมีแล้วหรือไม่  ซึ่งทำได้ง่ายและสะดวกมากๆ โดย เริ่มจากการเข้าไปที่ เว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ตามขั้นตอนดังนี้ http://lib.hcu.ac.th/

ภาพเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ

เลื่อนไปที่ WorldCat (ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดที่ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นสมาชิก)

ภาพในส่วนของการสืบค้น WorldCat

จะมี Search Bar ไว้ให้สำหรับ Search สิ่งที่ต้องการค้นหา ก่อนที่เริ่มต้นการค้นหาข้อมูล

จะต้องทราบข้อมูลก่อนว่าจะค้นหาเรื่องอะไร ใครเป็นผู้แต่ง เช่น ชื่อผู้แต่ง (Author) เป็นการสืบค้นโดยใช้ชื่อ บุคคล หรือ นามปากกา ชื่อหนังสือ หรือเลข ISBN

  1. ค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author) เป็นการค้นหาด้วยชื่อผู้แต่งหรือผู้เขียน ของหนังสือ
  2. ค้นจากชื่อเรื่อง (Title) เป็นการค้นหาด้วยชื่อเรื่อง เช่น ชื่อของหนังสือในเล่มนั้นๆ
  3. ค้นจากเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ก็สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย

เช่นต้องการค้นหาหนังสือชื่อเรื่อง นอนเปลี่ยนชีวิต

ภาพสืบค้นจากชื่อเรื่อง

ภาพจากผลการสืบค้นชื่อเรื่อง

จะเห็นว่ามีอยู่ในห้องสมุดแล้วจำนวน 1 เล่ม

ถ้ามีแล้วทางห้องสมุดก็จะไม่ซื้อเข้ามา แต่ถ้าเล่มไหนไม่มีก็จะพิจารณาซื้อเข้ามาในห้องสมุดและค้นหาเล่มต่อไปทำเหมือนเดิม แต่เล่มนี้เราลองเปลี่ยนไปค้นหาด้วยตัวเลขบ้าง คือเลข ISBN ของหนังสือเล่มนั้นๆ

เช่นต้องการค้นหา ISNB 9786164820128

ภาพสืบค้นจากเลข ISBN

ภาพจากผลการสืบค้น ISBN

จะเห็นว่าไม่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และจะบอกว่ามีหนังสือเล่มนี้ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้นศูนย์บรรณสารสนเทศ จะสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้เข้ามา ทำแบบนี้ทุกเล่มที่อาจารย์เลือกมาเพื่อไม่ให้ซ้ำกับหนังสือที่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารสนเทศ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะค้นหาจากที่ไหน ก็สามารถทำได้สะดวกง่ายดายมาก

 

View (81)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa