SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
พฤษภาคม 17th, 2017 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ภูมิทัศน์อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10)

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ผู้เขียนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ภายนอกสถานที่ ได้พบเห็นผู้บริหารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด สำนักงานวิทยทรัพยากร สาขาเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา หรืออาคารจามจุรี 10 นั่นเอง ตัวอาคารจะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ ถนนพญาไท กลุ่มศึกษาดูงานได้พากันเดินชมความร่มรื่นสองข้างทางจากอาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อไปยังจุดหมายคืออาคารจามจุรี10

   FB_IMG_1493274690408        นำทีมโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดร.  อมร   เพชรสม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ท่านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และเป็นกันเองเป็นอย่างมาก ท่านได้พาคณะศึกษาดูงานเดินขึ้นบันไดเพื่อลดแคลลอรี่และสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย ไปยังชั้น 2 ของตัวอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนของห้องสมุด มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร เป็นอาคารที่ได้รวบรวมวิทยานิพนธ์ทั้งหมด งานวิจัย และหนังสืออ้างอิง ที่กระจัดกระจายตามคณะต่างๆ ซึ่งมีประมาณ 50,000 เล่ม นำมารวบรวมไว้ให้บริการในจุดเดียวกัน เพื่อสร้างความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทุกๆ แขนงแก่บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ซึ่งวิทยานิพนธ์เหล่านี้เดิมเคยให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ของหอสมุดกลางอาคารมหาธีรราชานุสรณ์  นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดในกลุ่มต่างๆ นำมารวบรวมไว้ให้บริการ เช่น

  • วิทยาศาสตร์สูขภาพ
  • หนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย
  • หนังสือของคณะพยาบาลศาสตร์
  • หนังสือของคณะจิตวิทยา
  • หนังสือของคณะสหเวชศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  

 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

FB_IMG_1493176188018

หนังสือด้านในเคาน์เตอร์จะเป็นหนังสือของสหสาขาวิชา ซึ่งจัดเรียงตามระบบเลขหมู่ทศนิยมแบบดิวอื้ เช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้ามานั่งอ่านจากตัวเล่มหรือค้นคว้าจากภายนอกได้เช่นกัน เพราะได้เก็บเป็นอิเลคทรอนิกส์ไว้หมดแล้ว  ส่วนบริการการถ่ายเอกสารผู้ใช้สามารถนำต้นฉบับไปถ่ายที่จุดให้บริการได้ด้วยตนเองและจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์บริการ

 ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (CU Reference Databases)

1493277548982

เป็นแหล่งรวบฐานข้อมูลวิชาการสาขาต่างๆ จำนวนมากโดยกำหนดให้ใช้งานฐานข้อมูลที่บอกรับผ่านเครือข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUNet) บุคคลภายนอกสามารถใช้งานได้ที่คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

พื้นที่ให้บริการนั่งค้นคว้าวิจัย

สำหรับพื้นที่นั่งอ่านเพื่อค้นคว้า วิจัยมีรองรับถึงประมาณ 400 ที่นั่ง ซึ่งจะนั่งรวมเป็นกลุ่ม หรือเป็นโซนโซฟาแบบชมวิวภายนอกตัวอาคารเพื่อความเพลิดเพลิน

สำหรับแนวคิดในการนำวิทยานิพนธ์ของหลายๆ คณะเหล่านี้มารวมอยู่ในจุดเดียวกัน นับเป็นการเปิดคลังปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับสังคมรอบข้างมากยิ่งขึ้น เพราะอาคารจามจุรี 10 นั้นห่างจากมาบุญครอง ประมาณ 200 เมตร มีทางเชื่อมเดินต่อเข้าตัวอาคาร ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงแรกนี้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยยังไม่มีการเก็บค่าใช้บริการ

View (2215)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa