SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
งานติดบัตรกำหนดส่ง
กรกฎาคม 21st, 2020 by pisit

บัตรกำหนดส่ง ในหลายห้องสมุดยังคงใช้บัตรกำหนดส่งติดที่ข้างหลังตัวเล่มด้านในของหนังสือ แต่บางแห่งอาจจะไม่ใช้บัตรกำหนดส่งแล้ว เนื่องจากมีระบบห้องสมุดที่มีการบันทึกการยืมและคืนในระบบได้ทันที แต่การที่ยังต้องมีการใช้บัตรกำหนดส่งอยู่ในห้องสมุดบางแห่ง เพื่อ

1. ประทับวันกำหนดส่ง เพื่อจะได้เป็นการเตือนถึงวันกำหนดส่งให้ผู้ใช้ห้องสมุด

2. ใช้เป็นหลักฐานในการติดตามการทำงาน โดยการลงชื่อผู้ให้บริการไว้ที่ตราประทับวันที่กำหนดส่ง เนื่องจากปัญหาในการยืม คืน เข้าระบบ จะได้ติดตามได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดเป็นคนให้ยืมหรือคืน

บัตรกำหนดส่งจะติดให้กับทรัพยากรที่อนุญาตให้ยืมเท่านั้น

อุปกรณ์

1.กาว
2.บัตรกำหนดส่ง

ขั้นตอนการติดบัตรกำหนดส่ง

1.ทากาวที่บริเวณด้านบนของบัตรกำหนดส่งด้านหลัง  ติดให้อยู่ชิดขอบด้านบนห่างลงมาประมาณ 1 ซม. ติดให้ดูสวยงามและติดที่หน้าสุดท้ายของตัวเล่มหนังสือ

2. ไม่ติดบัตรกำหนดส่ง ทับเนื้อหาหรือตัวหนังสือที่สำคัญ จะติดที่ปกหลังหนังสือด้านในที่สามารถมองเห็นได้ดังภาพ

 

 

View (390)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa