SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดแสดงหนังสือตามวันสำคัญและหนังสือตามเทศกาลต่างๆ
มิถุนายน 26th, 2019 by somsri

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม การจัดแสดงหนังสือตามวันสำคัญ และจัดแสดงหนังสือร่วมกับคณะวิชาในเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือที่มีอยู่ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยง่าย เช่น วันแม่ เทศกาลกินเจ วันขงจื่อ หนังสือมุมคุณธรรม มุมหนังสือพุทธทาสภิกขุ มุมหนังสือ สสส. จากการจัดจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจยืมหนังสือ จำนวน 200 คน/ 241 เล่ม ซึ่งถือว่าเป็นการบริการเชิงรุกที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนหนังสือสู่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น

แนะนำหนังสือสาขาวิชาต่างๆ

 

เทศกาลตรุษจีน

 

View (62)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa