SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
จากเหล็กกั้นหนังสือมาเป็นที่จัดแสดงหนังสือ สุด Cool!
พฤษภาคม 23rd, 2021 by chonticha

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในอาคารให้เกิดความรู้สึกสบาย ผ่อนคลายมากขึ้น  และพยายามสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ เห็นหนังสือที่น่าสนใจ ที่เข้ามาใหม่ๆ อยู่เสมอ ๆ โดยการทำกิจกรรม Link หนังสือโดนใจ เพื่อติด QR Code แนะนำหนังสือตามชั้นหนังสือ แต่ได้เพิ่มความน่าสนใจ สะดุดตา โดยการนำเหล็กกั้นที่ชั้นหนังสือ มาทดลองดัดแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ จากเหล็กกั้นหนังสือธรรมดา สามารถนำมาเป็นที่จัดแสดงหนังสือในมุมมองที่แปลกตาขึ้นจากเดิม โดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็จะได้รูปลักษณ์ใหม่ๆ ที่ดูน่าสนใจมากขึ้น

ขั้นตอนการดัดเหล็กกั้นหนังสือ มีดังนี้

1. จากเหล็กกั้นหนังสือแบบดั้งเดิม ดังภาพ

2. เริ่มดัดเหล็ก โดยการปีบด้านข้างเข้าหากัน
 3. กดปลายขาเหล็กให้แบนราบ ที่ละข้างให้ครบ 2 ข้าง
 
4. บีบด้านข้างให้ชิดเข้าหากัน และดึงส่วนโค้งตรงกลางขึ้นมา

5. บีบด้านข้างให้ชิดกันมากขึ้น สำหรับหนังสือเล่มเล็กจะได้ไม่ร่วงหล่น


6. ได้เหล็กเสียบด้านข้างของชั้นหนังสือเพื่อจัดแสดงหนังสือแนะนำ
 ตามที่ต้องการแล้วนำเหล็กที่ได้มาเสียบที่สันของชั้นเหล็ก ดังภาพ

7. ทำป้ายหนังสือแนะนำ ในที่นี้ ตั้งชื่อว่า หนังสือโดนใจ เพื่อติดให้ทราบถึงสิ่งที่กำลังจะจัดแสดง

 
8. จัดทำ QR Code Link แนะนำหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้บริการสแกน QR Code เข้าไปอ่านเรื่องย่อของหนังสือแต่ละเล่มที่นำมาจัดแสดง


9. นำ QR 
Code Link และหนังสือที่เตรียมไว้ มาจัดแสดงที่ชั้นหนังสือ ดังภาพ

 

 

มีการนำหนังสือต่างๆ มาเปลี่ยนเพื่อแนะนำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เห็นหนังสือต่างๆ ที่บางเล่มอาจจะยังไม่เคยมีใครหยิบมาอ่านเลย และเป็นการกระตุ้นการยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านอีกด้วย ซึ่งจากการทำเหล็กกั้นหนังสือนี้ มาได้ระยะหนึ่งและสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้ จะเห็นมีการหยิบหนังสือเหล่านี้ และนำมายืมอยู่เสมอๆ

View (89)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa