SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
งานบริจาคหนังสือ…การให้การแบ่งปันความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
มีนาคม 28th, 2018 by supachok

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีภาระกิจหลักในการเสาะแสวงหาทรัพยกรสารสนเทศ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศทั้งด้วยการจัดซื้อด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย และการขอรับบริจาคจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนำทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ มาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ให้ครอบคลุมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยทำการเรียน การสอน การวิจัย รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศทั่วๆ ไป โดยสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “WMS” หรือ WorldShare Management Services

สำหรับงานบริจาคของแผนกจัดหาฯ นั้นจะช่วยประหยัดงบประมาณด้านจัดซื้อได้มากทีเดียว หนังสือดีๆ มักจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาศูนย์บรรณสารสนเทศา ถ้ามีซ้ำและพิจารณาแล้วว่า มีจำนวนพอเพียง หรือทดแทนเล่มเก่าที่ชำรุดแล้ว จะบริจาคให้แก่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป แต่คาดว่ายังมีหนังสือดีๆ ที่ยังไม่มีจึงต้องเสาะแสวงหาต่อไป

รูปแบบการรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

  1. ผู้บริจาค (กรณีที่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) ติดต่อผ่านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการบริจาค มาที่สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และถูกส่งมาให้แผนกจัดหาฯ และงานบริจาคต่อไป
  2. ผู้บริจาค แจ้งความประสงค์ให้งานบริจาค มารับทรัพยากรสารสนเทศ ที่คณะวิชาและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
  3. ผู้บริจาค นำทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการบริจาค มาด้วยตนเองที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ
  4. งานบริจาค ออกไปรับหนังสือที่หน่วยงานภายนอกที่แจ้งความประสงค์จะบริจาค

เมื่อได้รับทรัพยากรสารสนเทศ เรียบร้อยแล้ว งานบริจาค จะพิจารณา คัดแยก ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ถ้ายังไม่มีและสอดคล้องกับนโยบาย จะส่งต่อบรรณารักษ์เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบและให้บริการต่อไป จากนั้นทำหนังสือขอบคุณผู้ที่มอบหนังสือบริจาค

บริการเชิงรุกเพื่อบริการสังคมและชุมชน เนื่องจากปัจจุบันนี้ศูนย์บรรณสารสนเทศ นอกจากจะให้บริการบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแล้ว เราจึงให้บริการชุมชนตามปณิธานมหาวิทยาลัยที่ว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” งานบริการเชิงรุกตามแนวคิดของผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศคนปัจจุบันท่านให้แนวคิด บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศกับการเป็นผู้ให้แก่สังคมซึ่งเป็นความคิดที่ดี ผลงานบริการเชิงรุกที่พวกได้ปฎิบัติมาเช่น งานบริการชุมชนออกหน่วยนำหนังสือดีๆ ไปมอบให้แก่ผู้ใช้ทั่วไปทั้งที่ตลาดนัด มฉก. และที่อาคารบรรณสาร ซึ่งได้ปฎิบัติมาจำนวน 4 ครั้ง โดยงานบริจาค ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาหนังสือมาโดยตลอด เช่น ครั้งล่าสุดมีกิจกรรม “หาบ้านใหม่ ให้หนังสือที่เรารัก” ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ในแต่ละครั้งวิธีการก็จะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม

กิจกรรม "หาบ้านใหม่ให้หนังสือที่เรารัก" ผู้ใช้บริการเลือกหนังสือที่โดนใจกลับบ้าน ล้วนเป็นหนังสือที่ได้รับบริจาคมาทั้งสิ้น

กิจกรรม “หาบ้านใหม่ให้หนังสือที่เรารัก” ผู้ใช้บริการเลือกหนังสือที่โดนใจกลับบ้าน ล้วนเป็นหนังสือที่ได้รับบริจาคมาทั้งสิ้น

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งกิจกรรมบริการชุมชนโครงการหาบ้านใหม่ให้หนังสือที่เรารัก 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในส่วนของการนำทรัพยากรสารสนเทศ มาบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆ สำหรับปีการศึกษา 2560  ได้แก่ เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ

บริจาคหนังสือให้กับ ห้องสมุดเรือนจำกลางสมุทรปราการ

บริจาคหนังสือให้กับ ห้องสมุดเรือนจำกลางสมุทรปราการ

 

โรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ

อนึ่งศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มฉก.ตลอดจนประชาชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีอุปการะคุณ มอบหนังสือดีๆ ให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ หนังสือดีๆ ที่ได้รับได้มีแบ่งปันความรู้ดีๆ นี้ต่อไป ถือว่าเป็นการให้ความรู้ ให้สิ่งดีๆ ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคหนังสือที่ท่านมีและอยากส่งต่อสิ่งดีๆ กับการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ ได้ที่ แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 023126300 ต่อ 1335 ในวันเวลาราชการ นอกจากนี้ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ เราจะวางกล่องรับบริจาคหนังสือ ท่านสามารถนำหนังสือมาบริจาคได้ทุกประเภทเลยนะครับ  และติดตามกิจกรรม และข่าวสารต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ทาง http://www.lib.hcu.ac.th/  หรือ https://www.facebook.com/libhcufanpage/

 

 

View (194)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa