SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสร้าง E-Book แบบ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
กรกฎาคม 13th, 2020 by Latthawat Rimpirangsri

Adobe Acrobat คือ โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารจากไฟล์รูปภาพ เช่น .JPG .PNG .GIF ให้กลายเป็นไฟล์เอกสาร (.PDF) เพื่อใช้ในการนำเสนองานที่มีลักษณะเป็นรูปเล่ม ในที่นี้จะกล่าวถึง การสร้าง e-Book เป็น PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat

  1. เตรียมไฟล์รูปภาพที่ต้องการรวมเป็นหนังสือ PDF ให้พร้อม

2. เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat จะพบหน้าต่างตามลักษณะ นี้

3. จากนั้นคลิ๊กที่ Combine Files Into PDF จะได้ภาพ

4.คลิ๊กที่ Add Files จะปรากฏหน้าต่างถัดไป

5.เลือกไฟล์รูปภาพต้นฉบับของเราทั้งหมด โดยโปรแกรมจะรันตามลำดับให้โดยอัตโนมัติ

6.เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ รูปภาพทั้งหมดจะถูกเก็บรวมในไฟล์เดียว

และในโอกาสหน้าผมจะนำเทคนิคการใช้ Adobe Acrobat ในรูปแบบอื่นๆมาเสนอนะครับ ขอบคุณครับ

View (250)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa