SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เยี่ยมชม “อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง”
ธันวาคม 22nd, 2018 by namfon

ประธานคณะกรรมการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 60 คน  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2559-2561 มีโครงการที่มุ่งเน้นด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นด้านการประหยัดพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการศึกษาดูงานอาคาร สำนักงานประหยัดพลังงาน  เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการโครงการดังกล่าว  ในปีการศึกษา 2561 ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center  เป็นโครงการที่กฟผ. มุ่งทำขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและพลังงานของโลก ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18 ไร่ มีพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร จำนวน 4 ชั้น  เจ้าหน้าที่พาชมบริเวณด้านหน้าทางขึ้นเป็นสวนแนวตั้ง  ประดับด้วยพรรณไม้ประเภทไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ที่มีความทนทานต่อแสงแดดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เช่น ฟิโลเดนดรอนสีทอง สีเขียว (Philodendron) เฟิร์น เป็นต้น  บริเวณด้านหน้าประตูทางขึ้นมีตราสัญลักษณ์ของ กฟผ. มองลงไปเบื้องหน้าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  บริเวณเชิงสะพานพระราม 7  และภายในบ่อบำบัด จะเห็นว่าในบ่อมีน้ำสีเขียว เรียกว่าบ่อซึม  สามารถใช้น้ำที่บำบัดแล้ว นำมาหมุนเวียนใช้ต่อได้

สวนแนวตั้งและตราสัญลักษณ์ กฟผ.

แสงเงาของผู้เยี่ยมชม

บริเวณโถงกลาง เป็นพื้นที่สำหรับผู้เยี่ยมชมได้หยุดตามจุดสีดำที่พื้น จะเห็นแสงเงาของแต่ละคนแสดงขึ้นบนจอ  เดินต่อไปยังห้องชมวีดิทัศน์ของการไฟฟ้าฯ เป็นเวลา 10 นาที ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่พาชมพื้นที่แต่ละโซน บริเวณด้านหน้าบันได ตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ 3 ตัว ตัวแรก พี่ Power คือ ตัวแทนของความมุ่งมั่นทุ่มเท  ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ตัวที่ 2 พี่ Happy คือ ตัวแทนของความเป็นมิตรและความสุขที่มอบให้แก่คนไทย  และตัวที่ 3 “Engy” (เอนจี้) Mascot สัญลักษณ์ของ กฟผ. ไว้คอยต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้พาชมนิทรรศการ 7 ส่วน ได้แก่

โซน 1 จุดประกายแสงแรกในตัวคุณ
โซน 2 จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์
โซน 3 คืนสู่สมดุล
โซน 4 สายน้ำแห่งความภูมิใจ
โซน 5 นวัตกรรมเพื่อชีวิต
โซน 6 โลกที่ยั่งยืน
โซน 7 แสงนิรันดร์

พี่ Power

พี่ Happy

พี่ Engy  (เอนจี้) Mascot  สัญลักษณ์ กฟผ.

โซน 1 จุดประกายแสงแรกในตัวคุณ จุดนี้เป็นจุดลงทะเบียนรับ RFID แปลงร่างเป็น Avatar ผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า คนละ 1 ชุด ประกอบด้วย หูฟังและสายรัดที่ข้อมือ สำหรับฟังการบรรยาย  เปิดประสบการณ์ Interactive ที่ทันสมัย โดยผู้เข้าชม นำสายรัดข้อมือสแกน และกรอกประวัติผู้เข้าชม เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ อีเมล์ หลังจากนั้นระบบจะบันทึกภาพถ่ายตามที่ต้องการ เป็น Avatar แบบผู้ชายหรือผู้หญิง

จุดรับ RFID (หูฟังและสายรัดที่ข้อมือ)

สแกน RFID เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียน

แปลงร่างเป็น AVATAR

โซน 2 จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ ชมภาพยนตร์ 4 มิติ “จากแสงแรกสู่นิรันดร์ Power และ Happy จะพาเราทะลุมิติเวลา จากวันแรกที่โลกได้สัมผัสพลังงานไฟฟ้า จนถึงวันที่ความต้องการไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนนำทุกคนก้าวข้ามมิติเวลา ไปสัมผัสนวัตกรรมสู่อนาคต

ภาพยนตร์ 4 มิติ  Cr. ภาพศูนย์การเรียนรู้กฟผ. สำนักงานกลาง

โซน3 คืนสู่สมดุล สัมผัสชีวิตอนาคตที่มีความสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี  เพราะชีวิตอนาคตของพวกเรา “จะเปลี่ยนแปลงไป” ขณะที่จำนวนประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งล้านคน และอีกกว่าครึ่งหนึ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในเมือง ดังนั้น เมืองจึงต้องรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลให้ได้   นอกจากนี้ ยังแสดงถึงการปลูกต้นไม้ภายในอาคารด้วยหินภูเขาไฟ ซึ่งเป็นหินที่มีน้ำหนักเบา  ส่วนประตูด้านข้างสามารถเดินผ่านประตูออกไปยังสวนพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ เช่น กะเพรา ใบบัวบก ตะไคร้ ฯลฯ สามารถติดตาม e-book รายละเอียดในส่วนนี้ได้ที่ http://ebook.egatlearningcenter.com/zone3_TH.pdf

การใช้เทคโนโลยี

แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

ตัวอย่างการปลูกต้นไม้ภายในอาคาร

ตัวอย่างแปลงปลูกพืชผักสวนครัวภายนอกอาคาร

ทัศนียภาพสะพานพระราม 7 จากแปลงผักบนอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.

โซน 4 สายน้ำแห่งความภูมิใจ สัมผัสภารกิจแห่งความภูมิใจ เพื่อความสุขของคนไทยจากป่าต้นน้ำ สู่แม่น้ำเจ้าพระยา  ภายในห้องบรรยายถึงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

พระอัจฉริยะภาพในหลวง (รัชกาลที่ 9)  แสดงถึง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

โซน 5 นวัตกรรมเพื่อชีวิต สำรวจเส้นทาง “ประวัติศาสตร์แห่งอนาคต” ของกฟผ. โดยเชิญคุณเกษม โชติกวณิชย์ มาร่วมงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ภายในโซนนี้ ประกอบด้วย อาคารและนวัตกรรม พลังงานน้ำ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เทคโนโลยี HVDC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใช้ และเถ้าลอย นำมาใช้เป็นปะการังเทียมในทะเล สามารถดาวน์โหลด e-book ได้ทางไฟล์แนบ หรือ link ข้างล่าง หนังสือ Zone5 Life Innovation (ภาษาไทย) ขนาดไฟล์ 7.2 MB
http://ebook.egatlearningcenter.com/zone5_TH.pdf

เส้นทาง “ประวัติศาสตร์แห่งอนาคต”

โซน 6 โลกที่ยั่งยืน สำรวจโลกพลังงานของไฟฟ้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ในความร่วมมือสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://ebook.egatlearningcenter.com/zone6_TH.pdf

ความร่วมมือกันกับภูมิภาคอาเซียน Cr. ภาพศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

โซน 7 แสงนิรันดร์ ประมวลผลการเรียนรู้และรวมพลัง “สร้างแสงแห่งสุขนิรันดร์”

ประมวลผลแสงแห่งการเรียนรู้

 

สถานที่แห่งสุดท้ายที่ได้มีโอกาสเยี่ยมชม  คือ นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ด้านวิศวกรรม ในการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อน และพลังงาน  ในการทรงงาน 2 สิ่งที่ทรงติดตัวตลอดเวลาคือ แผนที่ และกล้องถ่ายรูป  การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้ความประทับใจสถานที่แห่งนี้ที่เปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี  และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) ด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ  เหมาะสำหรับการศึกษาเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

พระราชดำรัสถามผู้ว่าการไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก “…ถ้าตะกอนเต็มเขื่อนจะทำอย่างไร…”

 

แสงแห่งพระวิริยภาพ

สามารถติดต่อขอเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (เชิงสะพานพระราม 7) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร. 02-436-8652 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EGAT Call Center โทร. 1416 หรือ www.egat.co.th

View (512)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa