SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
แนะนำมุมหนังสือพลังงาน
พฤษภาคม 16th, 2018 by dussa

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการมุมหนังสือพลังงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยจะนำหนังสือและสื่อความรู้ต่าง ๆ ซึ่ง ประกอบด้วย หนังสือ จุลสาร เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และพลังงาน นำมาจัดเป็น “มุมหนังสือพลังงาน” ที่บริเวณ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรได้ โดยตัวเล่มจะมีสัญลักษณ์ ติดแถบสติกเกอร์สีเขียวเข้มไว้มุมบนซ้ายมือ มุมหนังสือพลังงานดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

 

มุมหนังสือพลังงาน ชั้น 4

บริเวณมุมหนังสือพลังงาน จัดด้วยวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ที่นั่งทำจากถังสี โต๊ะทำจากยางรถยนต์ ดอกไม้ทำจากดอกพลาสติก ที่ใส่อุปกรณ์ทำจากขวดพลาสติก เป็นต้น พร้อมข้อมูลในการประดิษฐ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

มุมหนังสือพลังงาน

 

ตัวอย่างลักษณะหนังสือพลังงาน

20180502_210020

20180502_210225

ตัวอย่างมุมหนังสือพลังงาน จะมีสติกเกอร์สีเขียวที่มุมบนด้านซ้าย

เพื่อให้การจัดการกลุ่มหนังสือพลังงานเป็นระเบียบ ต้องปรับเปลี่ยนหนังสือทั้งตัวแล่ม และฐานข้อมูลโดยการมอบหมายให้แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากสารสนเทศโดยหัวหน้าแผนก ดำเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มุมนี้เป็นมุมที่เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการปรับแปลี่ยนข้อมูลในระบบอัตโนมัติ WMS ด้วยเพื่อให้มีการสืบค้นง่ายขี้นและพบหนังสือตามที่ต้องการ

วิธีการลงข้อมูล Matadata

เข้าไปที่ Module Matadata เลือกเมนู Keyword
– ระบุบาร์โค๊ดของหนังสือ ในช่อง Enter barcode
– เมื่อระบบแสดงข้อมูลของหนังสือ ให้เลือกที่ Open Details (อยู่ด้านล่าง)

picbolg1

หน้าจอจะปรากฎดังนี้

เลือก copies

picbolg0

หน้าจอจะปรากฎดังนี้

เลือก View/Edit

เลือก Edit Multipart Item

เลือกวิธีการใส่ข้อมูล ดังนี้

Note(s)   Public  “มุมหนังสือพลังงาน”  เพื่อให้หนังสือเล่มนี้ปรากฎในหน้าการสืบค้นข้อมูล WCD

กด เมนู Save Multipart Item

หน้าจอจะปรากฎดังนี้

ข้อมูลทำการ Save Successfully

หน้าจอการสืบค้น WorldCat Discovery  จะปรากฎสถานะของหนังสือเล่มนี้ “มุมหนังสือพลังงาน” ผู้ใช้บริการสามารถเห็นสถานะของหนังสืออย่างชัดเจน ดังภาพ

 

ลักษณะของหนังสือมุมพลังงานมีกระบวนการในการทำงานทั้งระบบตัวเล่มและระบบฐานข้อมูลในห้องสมุดอัตโมมัติ WMS อย่างชัดเจน สอดคล้องกับตัวเล่มหนังสือจัดวางถูกที่ ผู้ใช้บริการหยิบตัวเล่มหรือหาตัวเล่มได้ง่ายและสะดวก ท่านใดสนใจสามารถใช้บริการได้ที่ “มุมหนังสือพลังงาน”

View (114)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa