SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ใน Flash Drive
มกราคม 7th, 2016 by pailin

หากบังเอิญว่า  แฟลชไดรฟ์ติดไวรัสซ่อนไฟล์  มองไม่เห็นไฟล์ใดๆ ของคุณที่เคยมีอยู่

วิธีแก้ไข

  • เช็คดูว่า ยังมีไฟล์อยู่ในแฟลชไดรฟ์จริงหรือเปล่า ?!?
  • กำหนดค่า config ให้สามารถมองเห็นโฟเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้ไดั
  • ใช้คำสั่ง กู้ไฟล์กลับขึ้นมาให้มองเห็นดังเดิม คือ  attrib *.* -s -h -a -r /d /s  ( กด enter)

 

ขั้นตอนแรก คือ  ต้องเช็คดูว่า ยังมีไฟล์อยู่ในแฟลชไดรฟ์จริงหรือเปล่า ?!?

โดย คลิ๊กขวาที่แฟลชไดรฟ์ แล้วเลือก properties ดูว่า Used space ยังมีอยู่หรือไม่ ดังรูป

00

 

ขั้นตอนที่สอง คือ  กำหนดค่า config ให้สามารถมองเห็นโฟเดอร์ที่ถูกซ่อนไว้

โดย เลือกที่ Tools –> Folder Option –>  เลือกที่ View –> Show hidden files and folders  ดังรูป

01

ขั้นตอนที่สาม คือ  กู้ไฟล์กลับขึ้นมาให้มองเห็นดังเดิม 

โดย เลือกที่ Start –> All Programs –>  เลือกที่ Run

04

–  พิมพ์คำสั่ง cmd  ( กด enter)

–  พิมพ์ G: ( กด enter)   คือ การเปลี่ยนไดรฟ์ ไปเป็นไดรฟ์ที่แฟลชไดรฟ์เสียบอยู่
(** ตามรูปที่นี้คือ G: / ส่วนของคุณเองดูให้ดี ว่าเป็นอักษรใด)

–  พิมพ์คำสั่ง  attrib *.* -s -h -a -r /d /s  ( กด enter)
(** เว้นวรรค 1 ช่องว่าง ระหว่างอักษร)

02

 

หากไฟล์ในแฟลชไดรฟ์มีมาก จะใช้เวลานาน ต้องรอสักพักหนึ่ง จนกว่าจะคืนพร็อมมาให้เรา

** ทั้งนี้ ต้องทำการแก้ไขบนเครื่องที่ยังไม่ติดไวรัสชนิดนี้เท่านั้น จึงจะเป็นผลสำเร็จ 😉

 

 

View (94)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa