SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ดอกไม้ถวายพ่อหลวง “ดอกดารารัตน์”
มิถุนายน 19th, 2017 by uthairath

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากเปลือกข้าวโพดทำเป็น “ดอกดารารัตน์” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้องอาหารบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 เจ้าของกิจกรรมคือ กองคลัง นำทีมโดย วิทยากร จำนวน 2 ท่าน จากศูนย์น้ำใจไมตรี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

  1. คุณเอื้อยจิตต์  ทรางแสวง
  2. คุณดาราวรรณ เชี่ยวศาสตร์

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย เพื่อทำถวายพ่อหลวง (ในหลวง ร.9)เป็นครั้งสุดท้าย ผู้เขียนจึงอยากอธิบายถึงทำไมต้องเป็น “ดอกดารารัตน์” จากเว็บไซต์ http://www.tnews.co.th/contents/317166 ได้อธิบายความหมายของ ดอกดารารัตน์ ไว้ดังนี้

“ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ “ดอกดารารัตน์” นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง ชื่อ “ดอกดารารัตน์” ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง โดยคำว่า “ดารา” หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด คำว่า “รัตน์” หมายถึง แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า”“ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์ ถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากหากได้ทำด้วยหัวใจและสองมือของตัวเราเอง และแสดงถึงความจงรักภักดีแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อนถวายให้พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย

IMG_2326-1024x768

 

158234

 

158233

 

รายการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กองคลัง. กิจกรรมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด. สืบค้นจาก http://finance.hcu.ac.th/ วันที่ 19 มิถุนายน 2560

ดอกไม้ถวายพ่อหลวง!! “ดอกดารารัตน์” อีกหนึ่งรูปแบบของดอกไม้จันทน์ ที่ชาวอ่างทอง ร่วมใจกันทำเพื่อพิธีถวายพระเพลิง ในหลวง ร.9. สืบค้นจาก http://www.tnews.co.th/contents/317166 วันที่ 19 มิถุนายน 2560

View (178)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa