SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้อนรับการเข้าศึกษาและดูงานการประหยัดพลังงานและสำนักงานสีเขียว
กรกฎาคม 26th, 2016 by supaporn

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 – 12.30 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เข้าศึกษาและดูงานการประหยัดพลังงานและสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้ ผอ. ศูนย์บรรณสารสนเทศ และคณะกรรมการ การอนุรักษ์พลังานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ที่อาคารบรรณสารเข้าร่วมโครงการและผ่านเข้ารอบเหรียญทอง

คณะเยี่ยมชมถ่ายภาพร่วมกับชาวบรรณสาร

คณะเยี่ยมชมถ่ายภาพร่วมกับชาวบรรณสาร

พื้นที่สีเขียว มุมน่ารัก ที่ใครๆ ก็ขอถ่ายรูป

พื้นที่สีเขียว มุมน่ารัก ที่ใครๆ ก็ขอถ่ายรูป

ชมห้องสมุดในสวน

ชมห้องสมุดในสวน

หน้าบริเวณห้องสมุดในสวน

หน้าบริเวณห้องสมุดในสวน

View (5)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa