SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ตรวจเข้มเพื่อประเมินสำนักงานสีเขียว อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กันยายน 3rd, 2016 by supaporn

ป้ายยินดีต้อนรับด้วยกระดาน

ป้ายยินดีต้อนรับด้วยกระดานและชอร์ค

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 อาคารบรรณสาร โดยชาวบรรณสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) (รอบดีเยี่ยม) และนำเสนอกิจกรรมของอาคารบรรณสารในแต่ละเกณฑ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ รับฟังการนำเสนอ และรับฟังผลการตรวจและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ จากนั้น ได้นำคณะกรรมการฯ ชมมหาวิทยาลัยโดยรอบ และรับประทานอาหารร่วมกัน “พวกเรา บรรณสาร ร่วมมือ ร่วมใจ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และพวกเราจะดำเนินการต่อไป เพื่อความยั่งยืน

ทีมงานนำเสนอกิมมิก เรามุ่งสู่ Green Office

ทีมงานนำเสนอกิมมิก เรามุ่งสู่ Green Office

Green-5

บรรยากาศในการตรวจ

ระหว่างการนำเสนอ

ระหว่างการนำเสนอ 

กรรมการตรวจเข้ม

กรรมการตรวจเข้ม

ตรวจเอกสาร

ตรวจเอกสาร

ตณะกรรมการเขียนความเห็นก่อนกลับ

ตณะกรรมการเขียนความเห็นก่อนกลับ

ถ่ายภาพร่วมกันหลังการตรวจ

ถ่ายภาพร่วมกันหลังการตรวจ

View (24)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa