SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สุดยอดเคล็ดวิชาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์
พฤษภาคม 18th, 2016 by sirinun

สุดยอดเคล็ดวิชาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์

สุดยอดเคล็ดวิชาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์

สุขกาย สุขใจ เมื่อคนเรามีสุขภาพที่ดี ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ด้วยเคล็ดลับในการคลายเครียด ทำจิตใจให้แข็งแกร่งเอาชนะความเครียดทั้งปวง เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ยืนยาว ลดภาวะซึมเศร้า ควบคุมน้ำหนักและฟื้นฟูสุขภาพของเราเองโดยไม่ต้องใช้ยาในการรักษาโรค ใช้พลังปาฏิหาริย์แห่งการฟื้นฟูแก่ตัวเราซึ่งมีรหัสผ่านอยู่คำเดียวคือ ความศรัทธาที่จะฟื้นฟูสุขภาพให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ  WB327 อ965ส 2558

รายการอ้างอิง

โอคาวา, ริวโฮ. (2558). สุดยอดเคล็ดวิชาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์. (จดาภา อนันตนิกร, ผู้แปล). นนทบุรี : ภาพพิมพ์.

View (13)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa