SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีการติดตั้ง Font หรือ วิธีการเพิ่ม Font ใหม่ลงเครื่อง
มีนาคม 10th, 2016 by pailin

คิดว่าหลายๆ ท่าน คงจะเคยได้รับไฟล์ แล้วอ่านตัวหนังสือไม่ได้ ต้องเรียกนักคอมพิวเตอร์ หรือ admin มาช่วย หรือเพื่อนข้างๆ มาช่วย ซึ่งแต่ละคน งานก็แสนจะยุ่ง อย่าเพิ่งตกใจค่ะ เพราะถ้า  ไฟล์เอกสารที่ได้รับมา แสดงฟอนต์ของอักษรไม่ได้  มองเห็นไม่ตรงตามรูปแบบของอักษรที่แท้จริง ผู้เขียนมีวิธีการแนะนำ ดังนี้ ค่ะ

วิธีแก้ไข

  • ตรวจดูว่า Font ชื่ออะไร
  • ลองค้นหาดูว่า มีใหัดาวน์โหลดหรือไม่ ถ้ามี ให้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่อง เพราะ บางฟอนต์ที่ได้รับมานั้นอาจไม่มีให้โหลดฟรี
  • ทำการ ติดตั้ง / เพิ่ม ฟอนต์ใหม่ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1   คือ   ตรวจดูว่า  Font ชื่ออะไร

ในกรณีที่เป็น MS. Word จะปรากฎชื่อของฟอนต์ในช่อง Font ในแถบเครื่องมือ Formatting

install-font01

 

ขั้นตอนที่ 2   คือ   ดาวน์โหลดฟอนต์ที่ต้องการมาเก็บไว้ในเครื่อง

                               ถ้าได้เป็นไฟล์  .zip หรือ .rar   ต้องแตกไฟล์ให้เป็นโฟลเดอร์ก่อน

จากกรณีตัวอย่าง เป็นฟอนต์  TH Sarabun New ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ทำให้เป็นโฟลเดอร์  โดย คลิ๊กขวาที่ไอคอน –> Extract Here (กรณี win rar)  หรือ  Extract to here (กรณี win zip)  ดังรูป

install-font02

 

ขั้นตอนที่ 3   คือ   ตรวจดูว่า ท่านเก็บโฟลเดอร์ของฟอนต์ที่ต้องการ อยู่ทีี่ใดในเครื่อง

เมื่อได้โฟลเดอร์ของฟอนต์ที่ต้องการแล้ว  ให้เปิดดูด้วยว่ามีไฟล์อยู่ในนั้นหรือไม่

install-font03

 

ขั้นตอนที่ 4   คือ   เข้าใช้เครื่องมือ  สำหรับการติดตั้งฟอนต์

–  เข้าไปที่ My Computer

–  เลือก Control Panel

install-font04

–  เลือก Fonts

install-font05

–  เลือก File

–  เลือก install New Font…

install-font06

 

ขั้นตอนที่ 5   คือ   เพิ่มฟอนต์ใหม่ลงเครื่องของท่าน

ในขึ้นตอนนี้จะมีรายละเอียดปลีกย่อย ดังนี้

–  เลือก ไดฟ์ที่เก็บฟอนต์ที่ต้องการติดตั้ง

–  เลือก พาธและโฟลเดอร์ฟอนต์ ให้ถูกต้อง

–  กด Select All

  ( ** ถ้าทำถูกต้อง และ ไฟล์ฟอนต์มีความสมบูรณ์ จะปรากฏรายการขึ้นมา ดังรูป)

–  กด OK

install-font07

 

ขั้นตอนที่ 6   คือ   ตรวจสอบเอกสาร ว่าสามารถแสดงฟอนต์ของอักษรที่ติดตั้งใหม่ ได้หรือไม่

ถ้าเปิดไฟล์อยู่ในระหว่างการติดตั้งฟอนต์ ให้ปิดแล้วเปิดใหม่ จะสามารถแสดงฟอนต์ที่ถูกต้องได้

install-font08

 

            ******************************

 

View (97)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa