SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีติดตั้ง Zotero Connector ส่วนขยายเพิ่มเติมบน Browser
พฤศจิกายน 22nd, 2020 by pailin

Zotero Connector คือ extension ที่ติดตั้งบน browser ไว้ใช้ทำงานร่วมกับโปรแกรม Zotero เพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดและจัดเก็บไฟล์บทความพร้อมข้อมูลรายการอ้างอิง ในขณะที่ผู้ใช้กำลังสืบค้นข้อมูลและบันทึกไฟล์บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ ก่อนจะติดตั้งส่วนขยาย Zotero Connector นี้ ท่านควรมีโปรแกรม Zotero ในเครื่องก่อน สามารถย้อนดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม Zotero และ Add-In Zotero ใน Microsoft Word ได้ คลิกที่นี่

 

1. ไปที่ URL www.zotero.org/download คลิก Install Chrome Connector

 

แต่ถ้าจะติดตั้งบน browser รุ่นอื่น ให้คลิกที่ Zotero Connectors for other browsers

แล้วกดเลือก browser ที่ต้องการใช้งาน

 

2. คลิกที่ Add to Chrome และ Add extension

ถ้าติดตั้งเรียบร้อย โดยปกติจะปรากฏไอคอน Zotero ที่มุมขวาของ browser ดังรูป

แต่ถ้า ไม่ปรากฏไอคอนเหล่านี้ บนแถบ browser
ให้เข้าไปปรับการตั้งค่า extensions ของ browser โดยการปักหมุดให้ Zotero Connector เพื่อแสดงไอคอนขึ้นมา ดังรูป

และเปิดสิทธ์การทำงานให้ Zotero Connector ดังรูป

 

3.  เมื่อเจอบทความที่ต้องการดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่อง ให้คลิกที่ไอคอน Zotero Connector บนแถบ browser แล้วจะปรากฎ popup ดังรูป ให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ ระบบจะจัดเก็บไฟล์บทความพร้อมรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลออนไลน์เข้าสู่โปรแกรม Zotero ให้อัตโนมัติ

ทั้งนี้ ความสมบูรณ์ของข้อมูลรายการอ้างอิงที่ได้นั้น จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างไฟล์ของแต่ละบทความที่ระบบฐานข้อมูลจัดทำเตรียมไว้ให้ดาวน์โหลด

ดังเช่นตัวอย่าง ไฟล์บทความนี้มีความสมบูรณ์ ระบบจึงสามารถขึ้นข้อความแจ้งว่า ….. Full Text PDF

ถ้าแหล่งฐานข้อมูลออนไลน์ใด จัดทำข้อมูลและโครงสร้างไฟล์ของบทความไว้สมบูรณ์ พร้อมทั้งเปิดสิทธิ์ให้ท่านเข้าถึงไฟล์ได้โดยไม่จำกัด ท่านจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาเก็บในโปรแกรม Zotero พร้อมแสดงรายละเอียดข้อมูลรายการอ้างอิงได้อย่างครบถ้วน และสามารถดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาอ่านได้ ดังรูป

 

ซึ่งโปรแกรม Zotero จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งในการจัดเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องให้ท่านเอง
ถ้าท่านต้องการทราบที่อยู่ในการจัดเก็บไฟล์ ให้คลิกที่ Save As เพื่อดูตำแหน่งไฟล์ในเครื่อง

 

ในกรณีที่หน้าเพจของ Journal นั้น วางโครงสร้างการเก็บไฟล์แบบ Open access และเปิดให้สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทั้งหมดโดยไม่จำกัดสิทธิ์ใดๆ  ท่านจะสามารถดาวน์โหลดบทความได้ทีละหลายๆ ไฟล์ พร้อมกันจากหน้าเพจ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง ดังรูป

 

บทความที่เปิดเสรีในการเข้าถึงไฟล์ข้อมูล ที่ปรากฎในหน้าเพจที่เปิดอยู่ทั้งหมด จะถูกเก็บบันทึกเก็บไว้ใน zotero ได้ในคลิกเดียว

 

4.  นอกจากการจัดเก็บไฟล์บทความที่กล่าวมาแล้ว  โปรแกรม Zotero Connector ยังสามารถ save link แหล่งสารสนเทศที่ท่านสืบค้นได้ มาเก็บรวบรวมไว้กับบทความงานวิจัยในกลุ่มประเภทเดียวกันได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการกลับมาสืบค้นครั้งถัดไป

 

 

เทคนิคการเรียกใช้รายการอ้างอิงทีละหลายรายการ 

โปรแกรม Zotero ทำงานร่วมกับ Microsoft Word ได้เป็นอย่างดี สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ในการเรียกใช้ข้อมูลรายการอ้างอิงทีละหลายรายการ  พร้อมกับจัดเรียงลำดับในการอ้างถึงได้ตามที่ต้องการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ให้เปิดโปรแกรม Zotero ไว้ก่อน  แล้วเปิด Microsoft Word ขึ้นมา เรียกใช้เมนู ZOTERO

2. คลิกที่ Add/Edit Citation  และ Classic View

 

3. จะปรากฎหน้าต่างแสดงรายการบทความที่เคยเก็บไว้ใน Zotero

ถ้าต้องการเรียกใช้รายการอ้างอิงทีละหลายๆ รายการ ให้คลิกที่ Multiple Sources

 

ในจังหวะนี้ ให้คลิกบทความที่ต้องการอ้างถึงมาไว้ที่กล่องด้านขวามือ และคลิกที่เครื่องหมายลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนและจัดเรียงลำดับการอ้างถึงได้ตามที่ต้องการ

 

 

4. คลิกที่ Add/Edit Bibliography ซ้ำอีกครั้ง แล้วรอสักครู่

 

ระบบจะประมวลผลและจัดเรียงรายการอ้างอิงให้ท่าน ตามที่เลือกและจัดเรียงลำดับไว้ ดังที่ระบุในข้างต้น

 

 

View (284)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa