SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีและขั้นตอนการ Key Basic Tag ในการสร้าง Order
พฤศจิกายน 25th, 2018 by uthairath

ผู้เขียนปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดหา ของแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหมายในการลงรายการเบื้องต้น (Key Basic Tag) ในการสร้าง Order ของฐานข้อมูลห้องสมุด เพื่อเป็นการลงรายการทางบรรณนุกรมเบื้องต้น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบรรณารักษ์แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบ WMS ที่ https://hcu.share.worldcat.org/wms
2. สืบค้น (Search) หารายชื่อหนังสือที่ต้องการ การสืบค้นสามารถสืบค้นได้ทั้ง 2 โมดูล คือ ในโมดูล  Acquisition เลือก Discover Items  Search และโมดูล Metadata เลือก Record Manager Search โดยมีวิธีการสืบค้น ดังนี้
2.1 เลือก Scope (ขอบเขต) ของแหล่งที่เราต้องการหา My Library Holding , All WorldCat, My LHRs
2.2 เลือก Index (ดัชนี) ที่ต้องการหาจากเขตข้อมูล เช่น Keyword, Title,  Author, ISBN, ISSN,  OCLC Number
2.3 ใส่ Term(s) กรอกข้อมูลที่ต้องการหา เช่น ต้องการหาผู้แต่งชื่อ ปรางค์สุทิพย์ ทรงวุฒิศีล 

รูปภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการ Search

3. แสดงผลการสืบค้น ไม่พบรายการที่ต้องการหา
4. ดำเนินการ  Key Basic Tag
5. คลิก โมดูล Metadata
6. เลือก Create Record จะปรากฎจอภาพขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด

รูปภาพที่ 2. แสดงขั้นตอนการสร้าง Create Record

7.  ระบุ Type   เป็น MARC 21 View
8. ระบุ Format เลือก  AACR2
9. ระบุ Material Type Template เลือก Book
10. คลิก Create เพื่อสร้างระเบียนบรรณานุกรม

รูปภาพที่ 3. แสดงขั้นตอนการลงรายละเอียด Create Record

11. ปรากฏ Create Record (Book)

รูปภาพที่ 4. แสดง Create Record (Book)

12. กรอกรายละเอียด ที่ LDR  ตามตัวอย่าง เสร็จแล้ว เลือก Done

รูปภาพที่ 5. แสดงการกรอกรายละเอียดในส่วนของ LDR

13. กรอกรายละเอียด Tag 008  เสร็จแล้วเลือก Done (รายละเอียดตามหนังสือที่ต้องการลงรายการ)

รูปภาพที่ 6. แสดงกรอกรายละเอียด Tag 008

14. กรอกรายละเอียดในเขตข้อมูลต่างๆ ดังนี้ (โดยจะใส่ข้อมูลที่จำเป็น พร้อม indicator แต่ละเขต)

Tag 040    (แหล่งทำรายการ)
ตัวอย่าง  040   THHCU $b tha $c THHCU ถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ $bใช้ $b eng ภาษาจีนใช้ $b chi เป็นต้น

Tag 020    (ISBN)
ตัวอย่าง  020  9786163185679

Tag 100    (ผู้แต่ง)
ตัวอย่าง  100   ปรางค์สุทิพย์ ทรงวุฒิศีล

Tag 245    (ชื่อเรื่องและส่วนความรับผิดชอบ)
ตัวอย่าง 245  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น /$c ปรางค์สุทิพย์ ทรงวุฒิศีล

Tag 246    (ชื่อเรื่องที่แตกต่าง) เช่น ชื่อเรื่องเทียบเคียง (ถ้ามี)
ตัวอย่าง 246  Psychology of child and adolescence

Tag 250    (ครั้งที่พิมพ์)
ตัวอย่าง 250  พิมพ์ครั้งที่ 11.

Tag 260    (สถานที่พิมพ์ ได้แก่ เมือง สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ )
ตัวอย่าง  260  กรุงเทพฯ : $b สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง$c 2561.

รูปภาพที่ 7. แสดงการกรอกรายละเอียดการลง Basic tag

15. เลือก Save เลือก Add Record and Set WorldCat Holding

รูปภาพที่ 8. แสดงการขั้นตอน Save

16. เมื่อคลิก Save เลือก Add Record and Set WorldCat Holding

Tag 001 จะปรากฏเลขระเบียนของหนังสือที่ได้ลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รูปภาพที่ 9. แสดงเลขระเบียบที่ Create Record เสร็จ

เลขระเบียนที่ได้คือ #1066318728 เสร็จขั้นตอนการ Key Basic Tag จากนั้น ส่งหนังสือต่อให้กับบรรณารักษ์เพื่อวิเคราะห์และลงรายการหนังสือตามหลักเกณฑ์โดยละเอียดต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการเคลียร์รายการค่าปรับและส่งบิลค่าปรับให้สมาชิกผ่านทาง E-mail

สถิติห้องสมุดกับงาน Circulation Events Detail Report ใน WMS

วิธีและขั้นตอนการ Key Basic Tagนการสร้าง Order

การจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ WMS

เปิดเทอมแล้วมาโหลด APP ช่วยในการทำงานกันเถอะ

Notification Alert

ขั้นตอนการตรวจรับและตรวจสอบหนังสือใหม่

วิธีการเปลี่ยน Status หนังสือส่งซ่อม

การพิมพ์สันหนังสือในระบบ WMS

ขั้นตอนการลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ ประเภท Sound Recording

งานบริการรับแจ้งหนังสือหายในระบบ WMS

งานสร้างระเบียนสมาชิก 

No Linguistic Content และ Undetermined สำคัญอย่างไร

การสร้างข้อมูลร้านค้า (New Vendor)

ขั้นตอนการทำการสั่งซื้อหนังสือ (Orders) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS

วิธีเก็บสถิติการใช้งานภายในห้องสมุด กรณีที่ผู้ใช้ไม่หยิบหนังสือไปยืมออก

คู่มือการใช้บริการ WorldShare Interlibrary Loan (WorldShareILL)

วิธียืมหนังสือต่อด้วยตนเองทางออนไลน์ (WMS)

คู่มือการปฏิบัติงานการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ของระบบ WorldShare Management Services (WMS)

การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในโมดูล Metadata ของระบบ WorldShare Management Services (WMS)

Acquisition Module เพื่อการจัดสรรงบประมาณ ในระบบห้องสมุด WMS เพื่อการจัดสรรงบประมา

การทำ Data Migration เข้า WorldShare Management Services (WMS)

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services (WMS) : WMS ตอนที่ 5 การทำสัญญา

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services – WMS ตอนที่ 4 การต่อรองราคา

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services – WMS ตอนที่ 3

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services – WMS ตอนที่ 2

ทำไมจึงเลือก WorldShare Management Services – WMS ตอนที่ 1

 

View (160)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa