SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา
กรกฎาคม 8th, 2016 by sirinun

หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา

หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา

“หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา” เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับสารอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ยาลดความอ้วน อาหารเสริม การฉีดสารสร้างความขาว ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  “หมอแล็บ”ได้เปิดโปงถึงภัยของสารอันตรายเหล่านั้น และยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายในการรักษาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้น  หมวดหมู่  WA100 ภ414ห 2559

รายการอ้างอิง

ภาคภูมิ เดชหัสดิน. (2559). หมอแล็บความเชื่อผิดๆ ชิดซ้ายเรื่องหลอกลวงชิดขวา.  กรุงเทพฯ : เพชรประกาย.

View (26)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa