SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Linked data กับ WorldCat – OCLC
กุมภาพันธ์ 1st, 2019 by supaporn

ตอนที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ ตัดสินใจเลือกซื้อระบบ WorldShare Management Services หรือ WMS ซึ่งพัฒนาโดย OCLC เพราะว่า OCLC เป็นผู้พัฒนา WorldCat ซึ่งเป็นเหมือนสหบรรณานุกรม หรือ Union Catalog ของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากมีสมาชิกอยู่ในเครือข่ายนำระเบียนบรรณานุกรมเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถที่จะขยายผลและต่อยอดของระเบียนบรรณานุกรมที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูล

OCLC ได้ขยายผลในเรื่องของ Linked data โดยใช้ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมเดียวกันนี้ในระบบ WMS แต่การพัฒนาโมดูล WCD หรือ WorldCat Discovery ซึ่งเป็นโมดูลการสืบค้น หรือ OPAC ของ WMS อาจจะยังไม่เท่ากับ WorldCat (ซึ่งตอนนี้ เรียกกันว่า WorldCat Local) คาดว่าประมาณกลางเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 WorldCat Local จะปิดลงและ WCD ก็จะได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเช่นเดียวกับ WorldCat Local

OCLC พัฒนาเรื่อง Linked data อย่างไรบ้าง  (Carol Jean Godby, Shenghui Wang and Jeffrey K. Mixter จากหนังสือ Library Linked Data in the Cloud หน้า 9)

Carol Jean Godby, Shenghui Wang and Jeffrey K. Mixter จากหนังสือ Library Linked Data in the Cloud หน้า 9)

จากภาพนี้ กล่าวถึงการดำเนินการเรื่อง Linked data ของ OCLC โดยในช่องขวาเป็นการแสดงพัฒนาการของมาตรฐานของ เว็บ โปรโตคอล และแอพพลิเคชั่น ส่วนทางซ้ายมือจะเป็นบทบาทสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานของห้องสมุดที่เกิดขึ้น และในส่วนที่เป็นสีส้ม คือ ส่วนที่ OCLC เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง หลายๆ บทบาท เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างหรืออาจจะไม่เคยได้ยินมาเลยก็ได้ เช่น FRBR, VIAF, RDF, FAST, BIBFRAME เป็นต้น  เบื้องหลังและความหมายของ FRBR, VIAF, RDF, FAST, BIBFRAME จะนำมาเสนอในบทความต่อๆ ไป

ขอยกตัวอย่างระเบียนของหนังสือที่แสดงให้เห็นการทำ linked data ของระเบียนข้อมูลใน WorldCat

การสืบค้นด้วยชื่อเรื่อง Hamlet

แสดงการสืบค้นหนังสือเรื่อง Hamlet ซึ่งเป็นของนักประพันธ์ชื่อ William Shakespeare จะสามารถเห็นเรื่อง Hamlet ออกมามากมาย สามารถคลิกดูทุก edition และทุกรูปแบบที่ตีพิมพ์หรือผลิตออกมาได้ทั้งหมด  ถ้าคลิก similar item จะเห็นความเชื่อมโยงที่ให้ผู้อ่านสามารถไปค้นข้อมูลต่อเพิ่มเติมได้ และมีการแนะนำว่าห้องสมุดใดที่มีหนังสือเรื่องนี้บ้าง  ไม่รวมถึงว่า หนังสือบางชื่อเรื่อง จะมีราคาและชื่อร้านหนังสือให้สั่งซื้อได้เลยด้วยซ้ำ

Similar item ของ Hamlet

อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ

Data Mining

ตรง All Author/ Contributors มีชื่อผู้เขียน หรือผู้มีส่วนร่วมในหนังสือเรื่องนี้ ปรากฏให้เห็น ถ้าคลิกเลือกชื่อใด แล้วคลิก Go จะเชื่อมโยงไปถึงหนังสือหรือผลงานที่นักเขียนหรือเจ้าของผลงานนั้น ขึ้นมาให้อีกด้วย เป็น Data mining ของผู้เขียนหรือเจ้าของผลงาน ประกอบด้วย Overview | Publication Timeline | Works About | Works By | Audience Level | Related Identities | Useful Links | Fast Headings

Overview

Overview

Publication Timeline

Publication Timeline

Works About

Work about

Works By

Works by

Audience Level

Audience Level

Related Identities

Related Identities

Useful Links

Useful Links

Fast Headings

Fast Headings

และในหน้านี้ทางขวามือ ได้แสดง Alternative name ไว้ให้อีกด้วย

Alternative name ส่วนหนึ่ง

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าการที่ WorldCat สามารถแสดงผลข้อมูลออกมาได้อย่างมากมายนั้น เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูล หรือ Linked data ในหลายๆ ส่วน ซึ่งจะขยายความให้เห็นในบทความต่อไป

รายการอ้างอิง

Godby, C., Wang, S., and Mixter, J.  (2015). Library linked data in the cloud : Oclc’s experiments with new models of resource description (Synthesis lectures on the semantic web: theory and technology, lecture #9). San Rafael, California: Morgan & Claypool.

View (166)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa