SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
“หนักมั้ย?” กับสัมภาระที่แบกอยู่
มกราคม 20th, 2018 by ปัญญา วงศ์จันทร์

ตู้ล็อกเกอร์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นห้องสมุดที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกมากมายและยังมีบริการเสริมด้านอื่น ๆ เช่น บริการยืมปลั๊กไฟ บริการถุงผ้าสำหรับใส่หนังสือ บริการหมากฮอส หมากรุก หมากล้อม ห้องสมุดได้เพิ่มการบริการอีกรูปแบบหนึ่งนั้นคือ บริการรับฝากของซึ่งเป็นหนึ่งบริการที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการโดยจัดหาตู้ล็อกเกอร์จัดเตรียมไว้ให้ ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1

ตู้ล็อกเกอร์ฝากของจึงมีบทบาทสำคัญมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องแบกสัมภาระมากมายเข้าห้องสมุด ทางแผนกบริการสารสนเทศ จึงหาตู้ล็อกเกอร์ฝากของมาให้บริการ สำหรับนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ใช้บริการตู้ล็อกเกอร์แจ้งความประสงค์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม คืน ชั้น 1 เพียงแค่ ลงชื่อ กรอกรายละเอียดแลกบัตร และรับกุญแจก็สามารถใช้บริการได้เลย

ข้อควรปฏิบัติในการใชับริการตู้ล็อกเกอร์

1516025205686

คราวนี้ก็ใช้บริการห้องสมุดได้อย่างชิลล์ๆ โดยไม่ต้องถือสัมภาระต่างๆให้เมื่อยแล้วครับ..

26910346_1014370152036020_8846041821245781269_o26961905_1014370102036025_4420012962799978490_o

ภาพที่ 1 พื้นที่บริการฝากกระเป๋าหรือสัมภาระต่าง ๆ ภายในตู้ล็อกเกอร์

27021518_1014370088702693_1717675692707408684_o(1)

27023868_1014369978702704_2318703627373011894_o

ภาพที่ 2 สมุดลงชื่อขอใช้บริการตู้ล็อกเกอร์นำบัตรแนบกับหมายเลขตู้ล็อกเกอร์

26758679_1014370008702701_2158810293806112818_oภาพที่ 3 กุญแจที่ใช้ในการเปิดตู้ล็อกเกอร์

View (254)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa