SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พันแสงรุ้ง 1 ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ…ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา.
สิงหาคม 11th, 2016 by Dr.sanampol

กลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่รอยต่อชายแดนระหว่างไทยกับพม่า เรามักจะรู้จักกันในนามว่า ตระกูลไท พันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ เป็นภาพยนตร์สารคดี ที่รวบรวมความเป็นมา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ของชนเผ่าเหล่านี้ ได้อย่างน่าสนใจทีเดียว

ผมให้ข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับ ไทใหญ่ และ ไทลื้อ เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า ชีวิตความเป็นอยู่ ของเค้าเหล่านี้ น่าสนใจเพียงไรก่อนจะชมภาพยนตร์นะครับ

 

ไทใหญ่

เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่รอยต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่า ไทใหญ่ หรือที่เรียกตัวเองว่า คนไต เคยอยู่เป็นรัฐอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวินและบริเวณที่ราบสูงฉานมาแต่เดิม เมื่ออังกฤษปกครองพม่า รัฐไทใหญ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพม่าในชื่อว่ารัฐฉาน   ไทใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะไต มีความคล้ายคลึงกันในทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมบางประการกับชาวล้านนา ความสัมพันธ์เป็นแบบฉันท์มิตรใกล้ชิดสนิทสนม

13933549_1350722571607887_930014815_n

ไทลื้อ

พี่น้องตระกูลไทกลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิคและวัฒนธรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องราวของผ้าทอ ที่บอกเรื่องราวภูมิปัญญาและความสามารถ มีคุณค่าทั้งในเชิงศิลปะ และตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน คุณค่าของผ้าทอไทลื้อ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ต้องการชม พันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย วิถีชีวิต วัฒนธรรม ชนเผ่า ชาติพันธุ์ ภาษา ชุด ไทใหญ่ ไทลื้อ ติดต่อที่ แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ นะครับ

 

 

View (87)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa