SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การแนะนำหนังสือใหม่
กรกฎาคม 21st, 2020 by sirinun

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ปรับกระบวนการแนะนำหนังสือใหม่ ซึ่งแต่เดิม จะแนะนำหนังสือใหม่ หลังจากที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกว่าจะผ่านกระบวนดังกล่าว จะใช้เวลาพอสมควรกว่าหนังสือใหม่จะออกให้บริการ จึงได้มีการปรับกระบวนแนะนำหนังสือใหม่ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. เมื่อแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศคัดเลือกและจัดหาหนังสือใหม่ เข้ามาในห้องสมุดแล้ว จะแนะนำให้แก่ผู้อ่านทันทีผ่าน Facebook ของศูนย์บรรณสารสนเทศ (https://www.facebook.com/libhcufanpage) โดยมีการโปรยคำเพื่อเป็นการแนะนำหนังสือ เช่น อาหาร (สมอง) เมนูใหม่ รอบวันที่ …..  และติดแฮชแทค  #หนังสือจัดซื้อเข้ามาใหม่ #หนังสือเข้ามาใหม่
#HCULIB #HCULibrary www.lib.hcu.ac.th   และให้ผู้ที่สนใจทักจองเข้ามา เพื่อที่ว่าจะได้รีบดำเนินการลงรายการในระบบห้องสมุดและนำส่งให้ผู้ใช้อย่างเร็วที่สุด

 

ภาพที่ 1 แนะนำหนังสือใหม่ขึ้น FB

 2.  กรณีที่มีผู้ใช้แจ้งความสนใจหนังสือรายการใด แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จะวิเคราะห์และลงรายการทางบรรณานุกรมอย่างเร่งด่วนและส่งให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 เพื่อรอผู้ใช้บริการมายืมต่อไป ส่วนหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่ไม่มีการจอง จะวิเคราะห์และลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบ  และติดสัญลักษณ์สีเหลือง และส่งออกให้แผนกบริการสารสนเทศเพื่อแนะนำหนังสือใหม่ที่มุมแนะนำหนังสือใหม่ ชั้น 1 ต่อไป

หนังสือใหม่ติดแทบสีเหลือง

3.  แผนกบริการสารสนเทศตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือใหม่ เปลี่ยนสถานะหนังสือใหม่ให้เป็น On Display  ซึ่งเมื่อมีการสืบค้นจะเห็นได้จากระบบว่าหนังสือรายการนี้ ถูกนำมาจัดแสดงที่มุมแนะนำหนังสือใหม่

 

 

4. นำหนังสือใหม่ที่เปลี่ยนสถานะเป็น On Display มาจัดแสดงที่ตู้แนะนำหนังสือใหม่ ชั้น 1  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยืม – คืนหนังสือได้ตามความต้องการ

 

แนะนำหนังสือใหม่

5. กรณีที่หนังสือใหม่ครบรอบที่จัดแสดง หรือกรณีที่หนังสือใหม่นี้ถูกยืมออกไป เมื่อครบกำหนดจัดแสดงหรือหนังสือถูกนำมาคืนแล้วจะเปลี่ยนสถานภาพจาก On Display เป็น Available และนำขึ้นชั้นจัดเรียงตามหมวดหมู่ต่อไป

 

 

 

View (127)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa