SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
QR Code Link หนังสือโดนใจ
มิถุนายน 18th, 2020 by chonticha

QR Code Link หนังสือโดนใจ เป็นอีกหนึ่งบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่เข้ากับยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากมายในชีวิตประจำวัน  เมื่อพูดถึง QR Code คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะปัจจุบันนี้เมื่อเดินไปที่ไหน ๆ มักจะเห็นกันแทบทุก ๆ พื้นที่รอบ ๆ ตัวเรา อย่างเช่น ตามป้ายโฆษณา ร้านค้า ธนาคาร แม้แต่การอบรม สัมมนา ฯลฯ การใช้ QR code เป็นสีสันของการประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลที่สะดวกมากขึ้น ให้เข้าถึงรายละเอียดของข้อมูลได้ทันที ที่ สแกน QR code

ศูนย์บรรณสารสนเทศเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำ QR Code มาใช้กับหนังสือ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ เช่น แนะนำเรื่องย่อของหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเลือกหยิบหนังสือเล่มนั้น ๆ มายืมเพื่อกลับไปอ่านที่บ้าน

ขั้นตอนการทำ QR Code มีดังนี้

1.ค้นหาหนังสือจากศูนย์บรรณสารสนเทศที่น่าสนใจ

2. นำรายชื่อหนังสือที่ต้องการค้นหา มาสืบค้นเพื่อหาลิงค์ นำมาทำ QR Code ส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ หรือบทคัดย่อที่ได้จากเว็บไซต์ของร้านหนังสือ เช่น SE-ED , B2S หรือ นายอินทร์

  • การค้นหาชื่อเรื่อง โดย search จาก google.com

  • เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการ

  • หลังจากนั้น คัดลอก link เพื่อเตรียมนำไปทำเป็น QR Code ต่อไป

3. นำ Link ที่คัดลอกไว้ มาทำ QR Code (หาโปรแกรมในการทำ QR Code)

  • โดยไปที่ https://www.the-qrcode-generator.com/ แล้วเลือกที่ URL

  • นำ Link ที่คัดลอกไว้ มาวางที่ URL ซึ่ง QR Code ด้านขวามือ จะเปลี่ยนไปตาม link ที่เราวางไว้
  • เมื่อได้ QR Code แล้ว เลือก Save เพื่อบันทึกไว้ออกแบบภายหลัง
  • เมื่อกด Save แล้ว จะขึ้นให้ตั้งชื่อไฟล์, เลือกชนิดไฟล์ แล้วกด Save

4. นำ QR Code ที่ได้ไปออกแบบตกแต่ง

5. Print QR Code ที่ออกแบบเสร็จแล้วไปติดตามชั้นเพื่อแนะนำ

แบบนี้ ก็เป็นการแนะนำหนังสือที่ทำให้น่าสนใจมากขึ้น ค่ะ

 

View (674)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa