SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
QR code แนะนำหนังสือใหม่ผ่าน Facebook
พฤศจิกายน 1st, 2019 by sirinun

 

ในยุคดิจิทัลที่โลกมีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ศูนย์บรรณสารสนเทศได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่แต่ละเดือนของปีการศึกษาด้วย QR code แนะนำหนังสือใหม่ผ่าน Facebook เพียงแต่ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code หนังสือใหม่ที่แนะนำ ก็จะได้รายละเอียดข้อมูลของหนังสือเล่มนั้น ๆ ปรากฎในหน้าจอมือถือ

 

ผู้เขียนรับผิดชอบในการจัดทำ QR Code แนะนำหนังสือใหม่ที่ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ขอแบ่งปันการทำ QR แนะนำหนังสือใหม่ ผ่าน Facebook ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ https://web.facebook.com/pg/libhcufanpage/photos/?ref=page_internal

 

จัดทำหนังสือลงใน Facebook ของศูนย์บรรณสารสนเทศในแต่ละเดือน โดยใส่บรรณานุกรมหนังสือ และรายละเอียดแบบย่อให้ผู้ใช้ได้ทราบพอสังเขป หลังจากแนะนำหนังสือผ่าน Facebook เสร็จแล้ว นำมาทำ QR code

2. เปิดเว็บไซต์ https://th.qr-code-generator.com/ เพื่อ generate QR Code

 

 

2.1 ใส่ URL ของ web.facebook.com

(https://web.facebook.com/libhcufanpage/photos/a.2747858008567016/2747858431900307/?type=3&theater)  ที่ copy  ไว้ ระบบจะสร้าง QR Code ให้อัตโนมัติ

2.2 สามารถใส่กรอบ เปลี่ยนสี หรือใส่โลโก้ใน QR Code เพิ่มเติมได้

การนำ QR Code ไปใช้ จัดแสดงหนังสือแนะนำดังนี้

  1. เปิด PowerPoint พิมพ์รายละเอียด
  2. คลิก Insert หรือ แทรก เลือก รูปภาพ ( รูป QR Code ที่ saveไว้ )

สามารถออกแบบหนังสือแนะนำได้ตามต้องการ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

หนังสือ “ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา รู้เขา)” เลขหมู่ : BF698 ศ243ท 2561 รูปภาพหนังสือที่ได้มีการสแกน QR code

View (102)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa