SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การให้บริการราชกิจจานุเบกษา และการสืบค้นทางเว็บไซต์
พฤษภาคม 15th, 2019 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ราชกิจจานุเบกษา (Royal Thai Government Gazette เรียกสั้น ๆ ว่า Government Gazette) เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมคำประกาศของทางราชการ แปลว่า “เป็นที่เพ่งดูราชกิจ”  เริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401

หน้าปกราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา มีกำหนดออกเป็นรายสัปดาห์ โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ปัจจุบันมีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ จะมีรูปเล่มที่คุ้นตากัน ก็คือ มีตัวอักษรและตราครุฑสีดำอยู่บนหน้าปกสีขาว จะขึ้นลำดับเล่มใหม่ทุกปี เริ่มตอนที่1 ในช่วงของต้นเดือนมกราคม มีขนาดของตัวเล่มคือ กว้าง 14.5 ซม. ยาว 21 ซม.

ราชกิจจานุเบกษาที่มีในห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์บรรณสารสนเทศ

                   

ราชกิจจานุเบกษานับเป็นหนังสือที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของทางราชการ ซึ่งใช้สำหรับการประกาศกฎหมาย ข่าวสารสำคัญของบ้านเมือง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลย้อนหลัง ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงให้กับผู้ที่กำลังศึกษาทางด้านคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

สำหรับราชกิจจานุเบกษา ที่มีอยู่และให้บริการในห้องสมุดกฎหมาย ปัจจุบันได้มีการจัดเก็บ รวบรวมไว้ให้บริการอยู่ที่ชั้น 6 งานวารสารและเอกสาร แผนกบริการสารสนเทศ ซึ่งฉบับแรกที่มีให้บริการจะเป็น ปี พ.ศ. 2534 จนถึง ปี พ.ศ. 2556  รวบรวมไว้เป็นฉบับเย็บเล่มจัดเรียงตามปี พ.ศ. มีการเว้นช่วงการบอกรับไประยะเวลาหนึ่ง สืบเนื่องจากสามารถค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาโดยตรง และรวดเร็วกว่าการค้นคว้าจากตัวเล่ม แต่ปัจจุบันทางคณะนิติศาสตร์ได้ขอความร่วมมือให้ทางห้องสมุดติดต่อบอกรับแบบตัวเล่มอีกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากต้นฉบับได้หลากหลายขึ้น

วิธีการสืบค้นข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

สำหรับการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th

ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูล

1.  ภาพแสดงหน้าจอหลักเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

2.  คลิกที่ ประกาศราชกิจจาฯ 

หน้าจอจะปรากฏราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด การสืบค้นราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุดนี้ เป็นการสืบค้นข้อมูลแต่ละประเภทที่ประกาศใหม่ล่าสุด ซึ่งเรียงลำดับตามวันที่ประกาศ เล่มที่/ตอนที่ประกาศ จำนวนเรื่องที่ประกาศในครั้งนั้นๆ

 

3.  กรณีคลิกที่  ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

เป็นหน้าจอหลักของระบบสืบค้น ซึ่งการค้นหาข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้
3.1  ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง(เท่าที่ทราบ)
3.2  ค้นหาจาก ประเภทราชกิจจานุเบกษา
3.3  ค้นหาจาก เล่ม ตอน
3.4  ค้นหาจาก กำหนดช่วงเวลาการค้นหา  (ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
3.5  ค้นหาจาก ชนิดของเรื่อง

 

ตัวอย่าง การค้นหาจาก ชื่อเรื่อง(เท่าที่ทราบ)

  • ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นลงในช่อง แล้วคลิกค้นหา

 

  • หน้าจอจะแสดงผลการสืบค้นตามตัวอย่างด้านล่าง โดยมีผลการสืบค้นได้จากข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ จากนั้นสามารถดูรายละเอียดได้ตามต้องการ โดยคลิกเปิดดูรายละเอียด

 

  • สำหรับการใช้วิธีค้นหา ตามข้อ 3.2-3.5 นั้น สามารถใส่คำค้นได้เช่นเดียวกัน เมื่อสามารถหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการแล้ว และคลิกที่รายละเอียด ระบบจะแสดงหน้าจอหลักขึ้นมาเพื่อให้ทำการบันทึกข้อมูล หรือสั่งพิมพ์ผลการค้นหา

 

แหล่งที่มา  :

ภาพจากวิกิพีเดีย

ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th

ศาลฎีกา. ศูนย์วิชาการงานคดี. คู่มือการสืบกฎหมาย (ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) สืบค้นได้จาก   http://www.ubu.ac.th/web/files_up/32f2017112913143125.pdf

View (489)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa