SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การแนะนำหนังสือใหม่ผ่าน FB
มิถุนายน 25th, 2019 by sirinun

เครื่อง HP Scanjet Autometic Document Feeder

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้จัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่าน มีการจัดแสดงหนังสือแนะนำทุกเดือนที่บริเวณ ชั้น 1  และประชาชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

ผู้เขียนมีหน้าที่ในการแนะนำหนังสือผ่าน FB ด้วย เริ่มตั้งแต่การสแกนหน้าปกของหนังสือ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. เปิดเครื่อง HP Scanjet Autometic Document Feeder ขึ้นคำว่า Ready ก่อนจึงจะสแกนหนังสือได้
 2. นำหนังสือที่ต้องการจะสแกน กลับหน้าปกวางลงบนเครื่องสแกน
 3. ปิดฝาเครื่องสแกนให้เรียบร้อย
 4. สแกนหนังสือโดยโปรแกรม NAPS2

4.1  กดคลิก NAPS2

4.2  เข้ามาที่หน้าโปรแกรม NAPS2 แก้ไข ขนานของหน้ากระดาษตามต้องการในที่นี้เป็น กระดาษ A4 เพื่อเป็นการให้ได้ขนาดของรูปได้สวยงาม  ตอบ OK  เครื่องจะทำการแก้ไขเป็นขนาดกระดาษ A4 ตามต้องการ

4.3  ตอบตกลง (OK) เครื่องจะสแกนหนังสือให้ทันที

การปรับรูปภาพ

4.4  ถ้าต้องการปรับรูปภาพให้สวยงามให้คลิกรูปภาพ เพื่อปรับรูปภาพให้สวยงามอีกครั้ง

4.5  หลังจากนั้นก็ทำการ Save Images โดย ระบบ. JPEG

แนะนำหนังสือใหม่

4.6  ได้รูปภาพ เป็นการเสร็จสมบูรณ์

หลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนในการลงรูปภาพหนังสือใหม่ใน Facebook ของศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • เข้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://www.lib.hcu.ac.th

 • คลิกสร้างอัลบั้มรูปภาพ

 • เพิ่มรูปภาพที่ต้องการ

 • ใส่ข้อความหรือเพิ่มเติมความคิดเห็น

 • ได้แนะนำหนังสือประจำเดือน แต่ละรอบที่ เช่น แนะนำหนังสือใหม่ เดือนมีนาคม 2562 รอบที่ 8 เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม

 • ชื่อเรื่อง
 • เลขเรียกหนังสือ
 • บทคัดย่อของหนังสือ

View (95)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa