SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
RefME powerful citation tool
มีนาคม 25th, 2016 by pailin

RefME  แอปพลิเคชันที่จะทำให้การเขียนอ้างอิง เป็นเรื่อง ง่ า ย

RefME  เป็น citation tool  แบบ web based  ที่ไว้ช่วยเก็บข้อมูลแหล่งอ้างอิง และจัดรูปแบบได้หลากหลายมาตรฐาน  เช่น  APA,  Vancouver  etc.

โดยที่คุณไม่ต้องยุ่งยากในการติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่ต่ออินเตอร์เน็ต  เปิด Browser เข้าที่

https://www.refme.com  หรือ  https://app.refme.com  แล้วดำเนินการ

  1. สมัครสมาชิก
  2. กรอกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง เข้าระบบ
  3. Export ข้อมูลอ้างอิงที่สร้างไว้ เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ

การใช้งานในเบื้องต้น สาธิตวิธีการตามรูปภาพ ดังนี้

  

การสมัครสมาชิก  :   กรอก  ชื่อ  อีเมล์  และ  password (อย่างน้อย 8 ตัว)

referme02

 

  ขั้นตอนการใช้งาน  :

referme01

 

  1. เลือกรูปแบบการเขียนอ้างอิง 

RefME  มี tool สำหรับค้นหารูปแบบการเขียนอ้างอิง  ให้คุณได้เลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ

referme05-van

 

  2 .  สร้างข้อมูลของแหล่งอ้างอิง

RefME  รองรับแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้หลายลักษณะ  ทั้งที่เป็น  เว็บไซต์  หนังสือ  วารสาร  วีดีโอ  อื่นๆ  แล้วกด save  ดังรูป

ทั้งนี้ สามารถระบุได้จาก ชื่อหนังสือ/วารสาร , ผู้แต่ง , ISBN , DOI , และ URL

referme03-select

referme03-save

 

เครื่องมือ สำหรับการสร้างข้อมูลแหล่งอ้างอิง

RefME  จะช่วยเก็บข้อมูลแหล่งอ้างอิงได้หลายแห่งไว้รวมกัน   และสามารถแยกเก็บเป็นกลุ่มก้อนได้ โดยมีเครื่องมือให้ใช้งาน ดังนี้

  1.  Add Project  =  การสร้างกลุ่มแหล่งอ้างอิง
  2.  เปลี่ยนชื่อกลุ่มให้สื่อความหมาย
  3.  Create  =  เพิ่มข้อมูลแหล่งอ้างอิง
  4.  Styles   =  ปรับรูปแบบการเขียนอ้างอิง (ของแต่ละกลุ่ม ปรับแยกกันได้)
  5.  Add pages /notes  =   เพิ่มข้อมูลปลีกย่อย ให้แหล่งอ้างอิงแต่ละอัน
  6.  …    =   เมนูที่ไว้เลือกกระทำเฉพาะ กับแหล่งอ้างอิงทีละอัน

referme03

 

3. นำออกไปใช้งาน

เมื่อกดปุ่ม  Export  จะสามารถนำข้อมูลที่เก็บไว้ ออกไปใช้งานกับโปรแกรมอื่นได้ โดยจะส่งออกได้เป็น Project ดังรูป

referme08

หรือจะกด Copy & Paste  เพื่อให้แสดงค่าข้อมูลขึ้นมา เพื่อเลือก copy ค่าไปใช้งานในทันที

referme08-copy

ทั้งนี้  RefME ยังมีคุณลักษณะเสริม สำหรับโทรศัพท์มือถือ 

คือ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ Google Play

แล้ว RefME ของคุณจะสามารถใช้กล้องมือถือ อ่านค่า barcode ISBN หลังหนังสือ เข้าสู่ Account ของคุณได้

referme09

………………………………………………………….

 

View (120)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa