SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสงวนรักษาหนังสือโดยวิธีการเสริมปกแข็ง
มิถุนายน 26th, 2017 by pisit

ผู้เขียนได้เคยเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การซ่อมและการสงวนรักษาหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ทำให้ได้รับความรู้เรื่องวิธีการสงวนรักษาหนังสือโดยวิธีการเสริมปกแข็งทั้งนี้เพื่อให้บรรณารักษ์หรือบุคลากรห้องสมุดนำความรู้ไปดำเนินการแก้ไขวิธีการซ่อมทำปกที่ถูกวิธีสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เขียน ขอนำบางส่วนจากการอบรม คือ วิธีการสงวนรักษาหนังสือแบบวิธีการเสริมปกแข็ง

วิธีการเสริมปกแข็ง (Stiffening)

วัสดุและอุปกรณ์

 1. กระดาษปกเบอร์12  หรือกระดาษปกแข็งที่มีความหนา .05 นิ้ว
 2. ผ้าฝ้ายที่มีความละเอียดมาก
 3. กาว
 4. มีดคัตเตอร์
 5. กรรไกร
 6. แผ่นพลาสติค
 7. ไม้กระดาน
 8. เครื่องอัดหนังสือ
 9. ไม้เนียน
 10. เครื่องตัดกระดาษ


วิธีการเตรียมวัสดุ

 1. กระดาษปกที่ใช้ผลึกให้เป็นปกแข็งตัดตามตัวปกหนังสือ
 2. ผ้าฝ้ายนำมาเป็นตัวเชื่อมบานพับระหว่างปกกับตัวเล่มโดยจะตัดให้เท่ากับความยาวของปกโดยให้มีขนาดความกว้างประมาณ2 ซม.

วิธีการทำ

1.นำหนังสือมาเทียบขนาดเท่ากับกระดาษปกที่เตรียมไว้เสร็จแล้วตัดกระดาษให้เท่ากับตัวเล่มหนังสือ

ป01

2. แนบผ้าฝ้ายจำนวน2ชิ้นตามขนาดของหนังสือขนาดปกเพื่อความสะดวกในการเข้าปก

ป5

3. ดูที่ด้านในของปกว่ามีเนื้อหาสำคัญมีข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีให้นำไปถ่ายสำเนาเพื่อเอาแทรกในตัวเล่ม ถ้าหนังสือมีข้อมูลที่มีลักษณะพับด้านในให้ตัดที่พับออกแล้วแนบไปกับตัวเล่มเพื่อนำไปติดกับปกด้านในภายหลังการเข้าปก

4. เจาะหนังสือเพื่อเย็บให้มีความแข็งแรงมากประมาณ 3-4รู จากนั้นให้เย็บโดยเย็บด้านจากรูตรงกลางแล้วให้เย็บไปทางรูที่ 1 ขวามือจากก็นั้นก็ย้อนกลับมารูเดิมแล้วออกไปทางรูที่ 2 ซ้ายมือเสร็จแล้วให้เข็มร้อยออกมาทางรูเดิมจากนั้นดึงให้ตึงเร็จแล้วให้ผูกเป็นปมกันไม่ให้ด้ายหลุด

ป1

ป2

ป3

5.นำหนังสือมาดำเนินการโดยการรีดปกตามแนวบานพับของหนังสือทั้งปกหน้าปกในจากนั้นนำผ้าฝ้ายที่แนบมากับตัวเล่มมาทากาวด้านหนึ่งแล้วติดลงระหว่างบานพับด้านในของปกหน้ากับตัวเล่มโดยให้แถบผ้าฝ้ายติดกับด้านตัวเล่มประมาณ 0.5 ซม ควรให้ขอบผ้ามีความพอดีกับขอบใช้ไม้เนียนรีดผ้าฝ้าให้ติดกับตัวเล่มให้เรียบร้อย

ป6
6. นำปกที่เตรียมไว้มาทากาวพยายามรีดกาวให้เรียบและสม่ำเสมอ

ป7
7. เปิดปกหน้าของหนังสือกางออกแล้วนำกระดาษปกที่ทากาวไว้วางบนตัวเล่มโดยให้ด้านที่ทากาวอยู่ด้านบนเว้นระยะจากร่องบานพับระหว่างปกกับตัวเล่ม 0.5 ซม.และให้ขอบกระดาษปกเสมอกับขอบบนหนังสือส่วนปกหลังก็ให้ทำแบบเดียวกันกับปกหน้า

ป8
8. วางแผ่นพลาสติกบนปกหนังสือเพื่อป้องการติดของกาวที่ติดกับปก

ข้อ8

9. เมื่อทำเสร็จนำไปเข้าเครื่องอัดหนังสือทิ้งไว้ 1 คืนหรือจนกาวแห้งสนิท

ป9
10. เมื่อกาวแห้งดีนำหนังสือมาตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจดูว่ามีกาวติดหน้ากระดาษหรือไม่ ถ้ามีอาจใช้มีคัตเตอร์ค่อยๆ เลาะหน้ากระดาษออกจากกันจากนั้นนําหนังสือนำหนังสือเข้าเครื่องตัดกระดาษหรือใช้คัตเตอร์ตัดขอบหนังสือให้ดูสวยงามต่อไปเป็นอันเสร็จกระบวนการบำรุงรักษาหนังสือปกอ่อนด้วยการเสริมปกแข็ง

หนังสือจะได้รับการยืดอายุให้อยู่บนชั้นหนังสือยาวนานยิ่งขึ้น สามารถทรงตัวและวางตั้งอยู่บนชั้นหนังสือจะมีความคงทนแข็งแรง

View (525)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa