SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
หลักการออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลด้วยแผนภาพ ER
พ.ค. 11th, 2016 by sirinun

หลักการออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลด้วยแผนภาพ ER

หลักการออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลด้วยแผนภาพ ER

การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้งานตามความต้องการเป็นทักษะที่สำคัญของนักพัฒนาระบบสารสนเทศ ถ้าการออกแบบไม่ดีจะส่งผลให้การประยุกต์ใช้ไม่ได้ประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยแผนภาพแบบจำลองอีอาร์ ทั้งของแชนและคราวน์ฟุต การแปลงแผนภาพแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีของแชน การแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีเป็นตารางข้อมูล โดยการสรุปหลักการแปลงเป็นกฎต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาและออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์หลักการออกแบบฐานข้อมูลไว้ให้ผู้ที่สนใจศึกษา   หมวดหมู่ QA76.9.D26 จ318ห 2558

รายการอ้างอิง

จารี ทองคำ. (2558). หลักการออกแบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลด้วยแผนภาพ ER. มหาสารคาม : กากะเยีย.

View (158)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa