SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
10 วัน สร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต (Issho futoranai karada ni naru)
ก.ค. 9th, 2016 by sirinun

10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต

10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต

“ใครๆ ก็อยากหุ่นดีแบบไม่ต้องเครียด แต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้” คงไม่ดีแน่ถ้ารูปร่างไม่อ้วนจนเกินควร ไม่ได้สัดส่วนน้ำหนักมากเกินไปจนทำให้เกิดโรคภัยต่อร่างกายได้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับให้ผู้อ่านที่สนใจในการลดความอ้วน หันมาดูแลรูปร่างได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอดอาหารจนเกินไป แต่ให้รู้จักกินให้เป็น และพักผ่อนให้เพียงพอ โดยการผ่อนคลายให้ร่างกายและจิตใจด้วยการดีท็อกซ์อย่างถูกวิธี และค่อยๆ สร้างความเคยชินให้ตัวเองโดยไม่หักโหมจนเกินไป หมวดหมู่ WD212 อ913ส 2558

รายการอ้างอิง

เอรินะ, อาเบะ. (2558). 10 วัน สร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต. แปลจาก Issho futoranai karada ni naru. แปลโดย  เมธินี นุชนาคา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์.

View (14)

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา
ก.ค. 8th, 2016 by sirinun

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา

แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักการบำบัด ซึ่งเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราเองเป็นคลื่นความถี่ที่ส่งผ่านบัตรพลังบำบัด 3 ใบ คือบัตรแห่งแสงสว่าง ช่วยดลบันดาลความเบิกบาน และสุขภาวะที่ดี บัตรแห่งรัก ก่อเกิดความรู้สึกดี และคุณงามความดี บัตรแห่งพลัง เป็นพลังแห่งสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น  ซึ่งแก่นหลักของการบำบัด เป็นแนวทางปฏิบัติที่ว่าด้วยความคิดดี ทำดีและรู้สึกดี เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงความคิดของเรา และการตระหนักถึงสิ่งสำคัญ จะมุ่งไปสู่กฎธรรมชาติของความมีเหตุมีผลในทุกสรรพสิ่ง เช่นเดียวกับกฎแห่งกรรมที่ได้รวบรวมวิธีควบคุมการดำรงอยู่ของตัวเราเองให้มีความสมดุล หมวดหมู่ WB327 ท333ค 2559

รายการอ้างอิง

ทอสการ์, แคโรลีน. (2559). แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิตดีขึ้นชั่วพริบตา. แปลโดย พันแสง วีระประเสริฐ. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี.

View (25)

สุดยอดเคล็ดวิชาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์
พ.ค. 18th, 2016 by sirinun

สุดยอดเคล็ดวิชาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์

สุดยอดเคล็ดวิชาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์

สุขกาย สุขใจ เมื่อคนเรามีสุขภาพที่ดี ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ด้วยเคล็ดลับในการคลายเครียด ทำจิตใจให้แข็งแกร่งเอาชนะความเครียดทั้งปวง เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ยืนยาว ลดภาวะซึมเศร้า ควบคุมน้ำหนักและฟื้นฟูสุขภาพของเราเองโดยไม่ต้องใช้ยาในการรักษาโรค ใช้พลังปาฏิหาริย์แห่งการฟื้นฟูแก่ตัวเราซึ่งมีรหัสผ่านอยู่คำเดียวคือ ความศรัทธาที่จะฟื้นฟูสุขภาพให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ  WB327 อ965ส 2558

รายการอ้างอิง

โอคาวา, ริวโฮ. (2558). สุดยอดเคล็ดวิชาเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์. (จดาภา อนันตนิกร, ผู้แปล). นนทบุรี : ภาพพิมพ์.

View (11)

โภชนาการชะลอวัย
พ.ค. 11th, 2016 by sirinun

โภชนาการชะลอวัย

โภชนาการชะลอวัย

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่อยากแก่ อยากที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน มีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาว สนใจเรื่องอาหารการกิน และการออกกำลังกาย “โภชนาการชะลอวัย” เล่มนี้ได้รวบรวมผลงาน ประสบการณ์ งานวิจัย และความรู้จากการเป็นวิทยากรของผู้เขียนอย่างมากมาย  เพื่อไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนเภสัชภัณฑฺหรือการใช้อาหารเป็นยาในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนในครอบครัวอย่างเป็นระบบ รวมถึงคนรอบข้างให้เป็นสังคมชะลอวัย ใส่ใจในการกิน  หมวดหมู่ QU145 อ881ภ 2559

รายการอ้างอิง

เอกราช บำรุงพืชน์. (2559). โภชนาการชะลอวัย.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

View (34)

แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว
พ.ค. 10th, 2016 by sirinun

แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว

แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว

“แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว” เป็นหนังสือที่เขียนโดยนายแพทย์โยะชิโนะริ นะงุโมะ นายแพทย์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น บอกเคล็ดลับความอ่อนเยาว์และสุขภาพดี โดยการดูแลรักษาสุขภาพของครอบครัวให้มีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค ด้วยการหมั่นออกกำลังกาย และทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนา ทำจิตใจให้ปราศจากความกังวลแล้วยังปล่อยวางความเครียดต่างๆ ให้น้อยลงทำให้มีวัยอ่อนเยาว์คืนสู่วัยหนุ่มสาวลงด้วย  หมวดหมู่ QU145 น366ก 2558

รายการอ้างอิง

นะงุโมะ, โยะชิโนะริ. (2558). แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิว (Karada no naka kara kirei ni naru)  (โยซูเกะ, ผู้แปล). พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ, (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : วีเลิร์น.

View (43)

คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น
เม.ย. 27th, 2016 by sirinun

คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น

การดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น นับว่าได้ประโยชน์ต่อตนเอง รวมถึงคนรอบข้างเป็นอย่างมาก สามารถที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา หากมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถดูแลในเบื้องต้นได้ หนังสือ “คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น” เล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องการดูแลร่างกายของคนเรา เช่น น้ำหนักกับสุขภาพ,  การรักษาความดันโลหิตสูง, สมุนไพรช่วยลดไขมัน ฯลฯ เนื้อหามีประโยชน์มาก ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และแก้ปัญหาในเบื้องต้น ก่อนจะไปหาหมอเพื่อทำการรักษา หมวดหมู่ WB327ค695 2558

รายการอ้างอิง

วรกานต์ นิยมวิทย์. (บรรณาธิการ). (2558). คู่มือดูแลสุขภาพด้วยตนเองเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (43)

เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ
เม.ย. 27th, 2016 by sirinun

เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ

เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้น  แต่ทำไมหลายๆ คนต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน คำตอบง่ายๆ ก็คือความไม่รู้ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาหมอให้เสียค่าใช้จ่ายมากมาย   สามารถช่วยให้ผู้อ่านที่สนใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและปราศจากโรคโดยการแนะนำจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หมวดหมู่ WB327 ห177ร 2558

รายการอ้างอิง

หมอน้ำหวาน. (2558).  เรื่องสุขภาพต้องฟังหมอ. กรุงเทพฯ : ADJ.

View (27)

ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนแบบธรรมชาติ : ปลอดภัยและสุขภาพดี
เม.ย. 26th, 2016 by sirinun

ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน

ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน

สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายดูดี ปลอดภัย โดยไม่ใช้ยา แต่ใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบธรรมชาติ การออกกำลังกายและการใช้โภชนาการควบคู่กันไปไม่ต้องลงทุนเสียเงินคราวละมากๆ เพื่อเข้าคอร์สลดน้ำหนัก ซึ่งการออกกำลังกายนั้นจะมีภาพประกอบทุกขั้นตอน พร้อมคำอธิบายภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจ หมวดหมู่ WD210 ล115 2558

รายการอ้างอิง

วรรณาภรณ์ แจ่มจรัสกุล. (บรรณาธิการ). (2558).  ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนแบบธรรมชาติ : ปลอดภัยและสุขภาพดี. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (25)

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต

“ชีวจิต” คำนี้เป็นที่ได้รับความนิยมในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง คนเราอยากมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงต้องดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ชีวจิตเป็นหลักปฎิบัติเพื่อความสุขสมบูรณ์โดยใช้ธรรมชาติเป็นหลักในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยการใช้ อาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด และการใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เพราะชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติจะเป็นชีวิตที่ยืนยาว แข็งแรง และมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลา เป็นชีวิตพอเพียง และรู้จักการปล่อยว่าง เลิกติดยึดกับวัตถุนิยม หันมามองดูธรรมชาติรอบตัวเรามากขึ้น โดยมีภูมิคุ้มกัน หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติดูแลสุขภาพเชิงรุกตามแนวทางชีวจิตเพื่อสุขภาพดีตลอดไป หมวดหมู่ WB400 ส637ส 2555

รายการอ้างอิง

สาทิส อินทรกำแหง. (2555). สุขภาพดีราคาถูกด้วยชีวจิต. เอื้อมพร แสงสุวรรณ, เรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ.

View (32)

ดูแลตัวเองให้ดีชีวีปลอดโรค
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

ดูแลตัวเองให้ดีชีวิปลอดโรค

ดูแลตัวเองให้ดีชีวิปลอดโรค

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นเพียงไร โรคภัยไข้เจ็บก็พัฒนามากขึ้นเพียงนั้น จำเป็นที่เราจะต้องรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้น เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะเผชิญกับโรคเหล่านั้น อย่างมีความรู้เท่าทันและก้าวหน้ามากกว่าโดยหนังสือเล่มนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ให้เข้าใจและเฝ้าสังเกตตัวเองในการดูแลสุขภาพเสียก่อนที่จะรอทำการรักษา เหมาะเป็นคู่มือสำหรับคนรักสุขภาพ หมวดหมู่ WB327 พ516ด 2556

รายการอ้างอิง

พัชยะอร. (2556). ดูแลตัวเองให้ดีชีวีปลอดโรค. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

View (9)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa