SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
รักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

รักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา

รักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา

ความเจ็บป่วยบางโรคบางอาการนั้นไม่จำเป็นต้องกินยา ไม่ว่าจะกินยาเพื่อหวังให้หายจากโรคหรือเพียงเพื่อบรรเทาอาการชั่วคราว หลากหลายอาการเจ็บป่วยที่เป็นกันบ่อย เช่น เป็นไข้ตัวร้อน เป็นหวัด ปวดหัว ปวดท้องรอบเดือน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยใช้ธรรมชาติบำบัดเข้ามาช่วยโดยไม่ต้องกินยา ซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกายได้ ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือในการบำบัดโรคที่เป็นอยู่ให้หายได้ และเป็นผลดีต่อสุขภาพ หมวดหมู่ WB327 น566ร 2556

รายการอ้างอิง

นิดดา หงษ์วิวัฒน์. (2556). รักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช้ยา. กรุงเทพฯ : แสงแดด.

View (8)

นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข

นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข

การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพดีและมีความสุข ส่วนใหญ่เน้นที่การดำเนินชีวิตประจำวันตามวงจรนาฬิกาชีวิตในแต่ละวัน เพื่อให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติ ตั้งแต่ตื่นนอน ออกกำลังกาย ขับถ่าย กินอาหาร ทำงานผักผ่อน หลับนอน ทุกอย่างต้องทำให้เป็นเวลาแน่นอน เพื่อให้ร่างกายทำหน้าที่ตามเวลาอย่างอัตโนมัติเป็นผลดีต่อสุขภาพ หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการดูแลร่างกายและจิตใจให้เปี่ยมสมรรถภาพ และมีความสุขในทุกๆ วัน เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการดูแลสุขภาพนำมาประยุกต์ใช้ตามความชอบโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศที่รักสุขภาพ หมวดหมู่WB327 ค113น 2555

รายการอ้างอิง

คงคา หิมาลัย. (2555). นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข. กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร.

View (40)

การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
มี.ค. 10th, 2016 by rungtiwa

การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

Development of a Self-Care Model for Matthayom Suksa 4 Students in the Department of General Education within Bangkok Metropolitan

บทคัดย่อ:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของนักเรียน ศึกษาความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรง จำนวน 24 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรง จำนวน 27 คน โดยรูปแบบการดูแลตนเองประกอบด้วยเรื่อง การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ การขับถ่าย การทำความสะอาดร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาในวัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์และความรู้เรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิด การเสพสิ่งเสพติดและความรู้เรื่องสิ่งเสพติด การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพจิตของตนเอง การป้องกันโรคและอุบัติเหตุต่าง ๆ Read the rest of this entry »

View (27)

แก่ไปไม่ป่วย (Health is wealth)
ก.พ. 11th, 2016 by sirinun

แก่ไปไม่ป่วย

แก่ไปไม่ป่วย

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการมีสุขภาพดี มีร่างกายแข็งแรง เป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ ต้องสร้างเสริมและสะสมด้วยตัวเอง ไปตามเวลา ไปตามวิถีการใช้ชีวิตของแต่ละคน สุขภาพดีต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ ต้องเริ่มปฏิบัติในวันนี้ พออายุมากขึ้น แก่ไป จะได้ไม่ป่วย แต่จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรล่ะ จึงจะหล่อ สวย สุขภาพดี แก่ไปไม่ป่วย “แก่ไปไม่ป่วย : Health is Wealth” เล่มนี้ มีคำตอบที่สามารถปฏิบัติตามได้ง่ายๆ สำหรับผู้ที่รักสุขภาพไม่ควรพลาด  หมวดหมู่ WB327 ห183ก 2558

รายการอ้างอิง

หมอโอ๋. (2558).  แก่ไปไม่ป่วย [Health is wealth]. กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส์.

View (11)

หนึ่งโรคเล็กกลายเป็นโรคใหญ่ถ้าไม่ใส่ใจดูแล
ก.พ. 9th, 2016 by sirinun

หนึ่งโรคเล็กกลายเป็นโรคใหญ่ถ้าไม่ใส่ใจดูแล

หนึ่งโรคเล็กกลายเป็นโรคใหญ่ถ้าไม่ใส่ใจดูแล

รวมเรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพและชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก เพราะโรคภัยไข้เจ็บล้วนมีทางรักษาให้หายได้ เพียงผู้ป่วยมีจิตใจเข้มแข็ง และรู้วิธีดูแลตัวเอง หากปล่อยปละละเลย อาจสายเกินไป หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแก่ผู้อ่านที่สนใจ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ผู้อ่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องสมุด http://www.lib.hcu.ac.th/ หมวดหมู่ WB327 ส736ห 2558

รายการอ้างอิง

สุ พัฒนานันท์. (2558).หนึ่งโรคเล็กกลายเป็นโรคใหญ่ถ้าไม่ใส่ใจดูแล. กรุงเทพฯ : ปราชญ์.

View (21)

กินหลับขยับตัว : เคล็ด (ไม่)ลับเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกฝ่ามือ
ก.พ. 2nd, 2016 by sirinun

EAT MOVE SLEEP

EAT MOVE SLEEP

หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานวิจัยนับพันชิ้นเพื่อยืนยันว่า การกินตามใจปาก การนอนผิดวิธี การไม่เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นเหตุให้สุขภาพย้ำแย่และเป็นภัยร้ายกลืนกินชีวิตยิ่งกว่าโรคร้ายใดๆ ผู้อ่านที่สนใจและต้องการดูแลตัวเอง จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง

รายการอ้างอิง

แร็ธ, ทอม. (2558). กินหลับขยับตัว : เคล็ด(ไม่)ลับเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกฝ่ามือ. (ดลพร รุจิรวงศ์ ผู้แปล). กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์.

View (40)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa