SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการพับถุงกระดาษใส่ยา เพื่อมอบให้ศูนย์ยา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. 11th, 2020 by chanunchida

ตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล มาตรการที่ 3.2 ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนร่วม นั้น  สำนักงานเลขานุการ ได้จัดโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ดังกล่าว การจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมการพับถุงกระดาษ (ที่นำกระดาษจากซองใส่กระดาษ) นำมาพับเป็นถุงใส่ยา เพื่อมอบให้ศูนย์ยามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีขั้นตอนการพับถุงกระดาษ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำกระดาษที่ได้รับบริจาคมาจากกสถานทื่ต่างๆ มาเตรียมเพื่อทำถุงใส่ยา Read the rest of this entry »

View (1544)

วิธีการทำสมุดโน๊ตจากส.ค.ส เก่า
ก.ค. 5th, 2018 by pisit

ขอนำความรู้และประสบการณ์จากการทำสมุดโน้ต โดยนำวัสดุจากของเหลือใช้ มาแบ่งปันกันครับ

อุปกรณ์

1. ส.ค.ส เก่าที่ใช้แล้ว

2. กระดาษ A4 หรือ กระดาษสี

3. แม๊กเย็บกระดาษ

4. คัตเตอร์ตัดกระดาษ

วิธีทำ

1.นำส.ค.ส และกระดาษA4 มาพับครึ่ง Read the rest of this entry »

View (60)

图书目录柜
ก.ค. 2nd, 2018 by Kwan Swee Huat

新任务

Catalog-Cabin-1

我念旧。

进入图书馆大堂,眼前一亮见到一列排开多抽斗的木柜子,一些抽斗半拖出安放着简单盆栽。久违了的图书目录卡柜子。见了它,倍觉亲切。也勾起回忆青少年时代中学生活。现今图书馆采用电脑资料库,讯息储藏量大,只要在键盘上输入基本资料,即可出现大量书名,从中挑选所需书籍,方便极了。

那抽斗柜子,都已经被淘汰多时了。现代青年学生不但用不着也不认得它是何物。

图书馆新进书籍刊物(不论新书或旧书),除了登录“大簿”(Accession Book)外,更须制作三种不同目录卡:书名卡(Title)、作者(Author)、分类卡(Subject)。制作卡过程费时耗神,之后须再分别装入上述不同的目录抽屉内供读者使用。

Catalog-Cabin-2.jpg

(图片)

我的中学时代的学校图书馆藏书,可说是数一数二的丰富,当时却采用闭架制度——书不公开让学生自由浏览借阅,必须通过上述书卡柜里的卡片,寻得所要的书名与编号,将它写在小纸片上,交予学生图书管理员到藏书室里照单取书、登录、盖上借书期限日期,借阅手续方算完毕。

找书就必须通过靠立墙边的一排木制多小抽屉书卡柜,按照笔画寻找。书卡柜分书名、作者及出版社三大类,只要有馆藏即能在这三大类书卡中寻获所要书籍。

我因此对藏书室里有那么大藏量的书籍刊物产生极大的好奇,加入学生图书馆管理员计划,一任至毕业为止。读书习惯、藏书嗜好都在这时培养起来的,对图书馆的工作的兴趣也在这时开始萌生。

睹物思情,过去几份文事工作都与藏书有关,当时还没有电脑这工具,都采用人工操作书写书卡。回忆起抄写目录卡与在书架群中搜寻同学们索取的书,乐趣无穷。

这些目录卡柜子,曾经为这大学的师生们作出贡献,见证了学生青涩入校成熟成长投身社会。时代更替,任务终结,功成身退成了图书馆的文物。它们并没有被无情的抛弃,反而赋予新生命——默默伫立怀抱盆栽绿化美化大堂。不离不弃,创新再利用,何尝不是美事呢?

 

View (114)

ประดิษฐ์โซฟาจากยางล้อรถยนต์เก่า
มิ.ย. 11th, 2018 by pacharamon

ผู้เขียนมีความตระหนักในการนำของใช้แล้วมาทำประโยชน์ได้ใหม่ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ผู้เขียนและครอบครัว มักจะทำกิจกรรมในเรื่องการดัดแปลงของที่ไม่ใช้แล้วนำมาดัดแปลงเป็นสิ่งของที่ใช้ได้ใหม่อยู่เสมอๆ เช่น ดัดแปลงภาชนะที่ไม่ใช้แล้วเป็นกระถางปลูกต้นไม้ ทำที่นอนสุนัขแบบเก๋ๆ ทำโซฟา ฯลฯ ผลงานล่าสุดของครอบครัว ก็คือ การประดิษฐ์โซฟาจากล้อรถยนต์ เพื่อประดับสวน นั่งเล่น สวยงาม โซฟาที่ดูเหมือนง่ายแต่ก็ยากเหมือนกันนะคะ  ขอบอก!  ผู้เขียนจึงขอแบ่งปันประสบการณ์การทำโซฟาจากยางรถยนต์ เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้าง ดังนี้

ขั้นตอนการทำ
1.ขอความอนุเคราะห์จาก เพื่อน หรือ คนรู้จัก ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากล้อรถยนต์แล้ว จำนวน 10 ล้อ นำมาล้างทำความสะอาด ตากทิ้งไว้ให้แห้ง ดูขนาดล้อรถว่ามีขนาดที่สมดุลกันหรือไม่ ซึงต้องใช้ขนาดที่ใกล้เคียงกัน

รูปที่ 1 ขั้นตอนการทำโซฟา

รูปที่ 1 ขั้นตอนการล้างทำความสะอาด

Read the rest of this entry »

View (1527)

มารียูส (Reuse) กันเถอะ
มิ.ย. 7th, 2018 by namfon

การรียูส (Reuse) คือ การนำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ และพลาสติก ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์นำกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด  เพราะการใช้ครั้งเดียว ทำให้เกิดขยะมากเกินจำเป็นและสูญเสียทรัพยากรในการผลิตวัสดุเหล่านี้ซ้ำ เพื่อเป็นการนำมาใช้เพิ่มเติมอีกครั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดใช้การใช้พลังงาน เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังได้สิ่งของใหม่ไว้ใช้งานได้อีกด้วย  การใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านกระบวนการทางโรงงาน มี 2 วิธี

1. การนำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีการเดิม เช่นการนำภาชนะใส่อาหาร นำมาใส่อาหารซ้ำอีกครั้ง

2. การนำกลับมาใช้ซ้ำโดยผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ เช่น การประดิษฐ์ยางล้อรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

มาดูตัวอย่างที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ และขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง ซึ่งพอสรุปกลุ่มสิ่งของที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (3921)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa