SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
LINE Official Account บน PC
ก.ย. 3rd, 2019 by kamolchanok

จากที่ เคยแนะนำการสร้าง LINE Official Account ไปแล้วนั้น บทความนี้ จะขอแนะนำวิธีการดูแลและการใช้ LINE Official Account ผ่านคอมพิวเตอร์ กันค่ะ

เริ่มจากการเข้าที่เว็บเบาว์เซอร์ เข้าที่ https://www.linebiz.com/th/service/line-account-connect/

คลิกใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์

เข้าสู่ระบบด้วย บัญชี line ส่วนตัว ที่เป็น Admin ของ line Business

 

login โดยใช้ Email หรือ คิวอาร์โค้ด ก็ได้

Read the rest of this entry »

View (24524)

Line Official Account โฉมใหม่ ของ Line@
มิ.ย. 21st, 2019 by kamolchanok

ในขณะที่ท่านอาจจะไม่เห็นความสำคัญของการสร้าง Line@ หรือ Line Official Account แต่จริงๆแล้วสำคัญกับการสร้าง ธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังมาแรงในขณะนี้ เรามาดูวิธีการสร้างกันค่ะ ว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้าง…

สิ่งสำคัญที่ต้องมี คือ line ส่วนตัวที่ใช้ ที่ลงทะเบียนด้วย Email และ password พร้อมแล้วมาสร้างกันเลยคะ

1. เข้าไปที่ URLนี้นะคะ https://at.line.me/th/จากนั้นคลิกที่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

2. คลิกสร้างบัญชีทั่วไป

3. จากนั้น ลงทะเบียนด้วยบัญชี LINE  เพื่อความรวดเร็วในการใช้งานค่ะ

Read the rest of this entry »

View (123)

การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก.พ. 27th, 2019 by ปัญญา วงศ์จันทร์

 

จากการฟังเสวนาในหัวข้อ “การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดย นางสาวกรวรรณ ดีวาจา ในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง I-School and data science : knowledge and experience from  South Korea  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถสรุปได้ดังนี้

นางสาวกรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์ห้องสมุดนงเยาว์ชัยเสรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึง การนำแอปพลิเคชั่นไลน์แอดมามีบทบาทในการทำงานในด้านการประชาสัมพันธ์โดยการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า ไลน์แอดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สุดจึงได้นำไลน์แอด (Line@) มาใช้ในงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมี

 • คุณสมบัติที่ดีของไลน์แอดมาคือ
 1. One-on-One Chat
 2. Broadcast
 3. Reply mode
 4. Scheduled
 5. Rich Message
 6. Coupon & Promotion
 7. Poll & survey
 8. Popularity
 •  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
 1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น
 2. กำหนดผู้ตอบคำถาม
 3. กำหนดแนวทางการให้บริการ
 4. ประชาสัมพันธ์
 •  บริการที่ใช้สำหรับงานบริการไลน์แอด
 1. บริการช่วยหาหนังสือที่หาไม่พบ
 2. บริการตอบคำถาม เช่น ถาม วันนี้ห้องสมุดปิดกี่โมง ตอบ เปิดให้บริการ 9 โมงเช้าถึง 21.00 น.
 3. ช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและงานบริการของห้องสมุด ได้แก่ การแนะนำหนังสือใหม่ การแจ้งเวลาเปิด-ปิดบริการ การแจ้งตารางกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
 4. บริการรับ-ส่งหนังสือ ตามคณะที่แจ้งความประสงค์
 5. การนำไลน์แอดมาใช้กับกิจกรรมเชิงรุกของห้องสมุด
 • การนำไลน์แอดมาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานห้องสมุด
 1. วิเคราะห์คำถามของไลน์แอดของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงกับงานบริการห้องสมุด
 2. ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการสอบถาม คือ เวลา 12.00 น. และ 16.00 น. ซึ่งคาดว่าผู้ใช้บริการว่างเว้นจากการเข้าชั้นเรียนจึงมีเวลาสอบถามข้อมูลและบริการกับงานห้องสมุด
 3. เวลาในการตอบกลับ ภายใน 5 นาที ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดการบริการที่ห้องสมุดกำหนดไว้ว่าจะต้องตอบกลับภายใน 30 นาที
 • การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไลน์แอด
 1. ความพอใจรวม อยู่ที่ 4.49
 2. ความรวดเร็ว 4.46
 3. ความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 4.42

Read the rest of this entry »

View (130)

Knowledge Sharing เรื่อง การแนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มิ.ย. 11th, 2016 by supaporn

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 มีการจัดกิจกรรม Knowledge Sharing ให้กับหัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ และนักวิชาการจดหมายเหตุ ในการแนะนำหน่วยงานหรือองค์กร ควรมีการเตรียมพร้อมทั้งในด้านผู้ที่ทำหน้าที่ในการแนะนำ การนำชม และข้อมูลที่จะนำเสนอ

ผู้ที่ทำหน้าที่ในการแนะนำ ควรมีการเตรียมพร้อมในเรื่อง

 1. การแต่งกายให้เหมาะสม สุภาพ และเป็นการให้เกียรติกับผู้ที่มาเยี่ยมชม
 2. การฝึกบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำชม ทั้งในเรื่องท่าทาง กิริยา และการพูด
 3. การพูด ควรพูดแนะนำด้วยความฉะฉาน คล่องแคล่ว แม่นเรื่องข้อมูลและตัวเลข
 4. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผู้นำชมควรจะเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพราะในการทำหน้าที่นำชม อาจจะมีปัญหาฉุกเฉินบางประการ ต้องมีการตัดสินใจในการดำเนินการบางอย่างได้ทันที และในบางกรณีที่อาจจะหาคำตอบให้ผู้ถาม ไม่ได้ในทันที อาจจะหาวิธีการใช้คำพูดที่เหมาะสมในการตอบ
 5. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนวัสดุ ถ้ามีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ จะทำให้สามารถดำเนินการนำเสนอหรือแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การแนะนำหน่วยงาน สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ กรณีที่ผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก โดยสามารถต้อนรับและฉายสไลด์แนะนำหน่วยงานในภาพรวมในห้องประชุมที่สามารถจุผู้ที่มาเยี่ยมชมได้อย่างพอเหมาะ จากนั้น จัดแบ่งกลุ่ม ไปตามจุดต่างๆ โดยมีการจัดลำดับการนำชม

Read the rest of this entry »

View (77)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa