SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม
ก.พ. 18th, 2016 by sirinun

สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม

สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม

หนังสือเล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก สีสันอันหลากหลายของไหมพรม และความงามตามธรรมชาติของดอกไม้ ผู้เขียนจึงได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยไหมพรม โดยใช้เทคนิคการประดิษฐ์ไหมพรมหลากหลายรูปแบบทั้งการพันเส้นไหมพรม และการทำปอมปอมจากไหม เพื่อเลียนแบบธรรมชาติอันสวยงามของดอกไม้  ผู้อ่านจะได้รับทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงด้วยภาพประกอบสีและคำอธิบายอย่างละเอียด ทำให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น หมวดหมู่ TT890 ศ855ส 2557

รายการอ้างอิง

เศรษฐพงศ์ อัปมะเย. (2557). สร้างสรรค์ดอกไม้ด้วยไหมพรม. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์.

View (50)

Sook ideas for better living
ม.ค. 11th, 2016 by sirinun

 

ไอเดียสร้างสุข สนุกสนาน

Sook  ideas for better living

สิ่งของเหลือใช้ที่เราทุกคนอาจไม่ได้สนใจ ที่จะนำสิ่งของที่ใช้แล้วเหล่านั้นมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เองภายในบ้านได้อีกครั้ง หนังสือ Sook ideas for better living รวบรวมไอเดียงานประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งของใช้สอย หรือแม้แต่เครื่องบริโภคง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน โดยแบ่งไอเดียออกเป็น 4 หมวด

  1. ของใช้สอย หรือไอเดียดีๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (Lifestyle)
  2. เครื่องประดับใช้สอยภายในบ้าน (Household)
  3. เครื่องบริโภค (Food and Drinks)
  4. ไอเดียสนุกๆ เกี่ยวกับสุขภาพ (Health)

โดยไอเดียและสิ่งของเหล่านี้ล้วนอยู่ใกล้ตัวหาได้ง่าย เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสุขภาพกายและใจที่ดี รวมทั้งเป็นการช่วยลดจำนวนขยะจากการนำสิ่งของต่างๆ มาแปรรูปเป็นของใช้ชิ้นใหม่ ผู้อ่านที่สนใจในหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่

ศูนย์บรรณสารสนเทศ www.lib.hcu.ac.th หมวดหมู่ TT149 ว252ส 2558

View (11)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa